Piatok, November 15, 2019

 Známy pedagóg J.A.Komenský povedal: „ Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale je to i mesiac knihy. Práve preto dňa 28.3.2012 sme si na našej škole pripomenuli dôležitosť a v dnešnej dobe aj nevyhnutnosť čítania ako v materinskom tak aj v cudzom jazyku. Žiaci 5. -9. ročníka v tento deň na hodinách slovenského jazyka čítali knihy, ktoré si priniesli a zdali sa im zaujímavé, pútavé. Počas vyučovacích hodín anglického jazyka žiaci mali k dispozícii úryvok z textu s aktuálnou tematikou Veľkonočných sviatkov. Cieľom bolo prečítať text s porozumením, kde nebolo nevyhnutné poznať každé cudzie slovo, ale išlo predovšetkým o pochopenie významu textu. V súčasnej modernej dobe naša škola kladie dôraz na potrebu čítania aj v cudzom jazyku, nakoľko je to dnes pre mladého človeka nevyhnutnosť, najmä pri práci s internetom.

Napísala: Mgr. Karin Mentelová

Aj v tomto roku sme sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje už šesť rokov zvaz záhradkárov. Na naše veľké potešenie sme získali umiestnenie v jednej z kategórií, kde bolo spolu až 252 výtvarných prác z rôznych kútov Slovenska. Žiačka V.A triedy Simona Zichová pod vedením pani učiteľky PaedDr.Z. Klučkovej skončila v takej veľkej konkurencii medzi prvými desiatimi ocenenými žiakmi. Treba spomenúť aj skutočnosť, že práce hodnotil sám pán maliar Miroslav Cipár. Sme radi, že naši žiaci nás takto pekne reprezentujú v rôznych oblastiach.
 

Žiaci 3.-8.ročníka sa v dňoch 29.3. a 30.3.2012 zúčastnili obvodného kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDA v Nových Zámkoch. Súťaž je pre žiakov s dobrým logickým myslením a zmyslom pre súťaživosť . Medzi 486 žiakmi z celého okresu sa nestratili ani naši desiati zástupcovia.

Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci III.A triedy Denis NovotnýSabína Székelyová , ktorých pripravovala p.uč. Ľ.Rácková. Zo starších žiakov bol úspešný riešiteľ Martin Fridrik zo VI.A triedy. Na jeho prípravu dozerala p.uč. M.Pilová.

Úspešným žiakom blahoželáme a želáme im úspechy aj v budúcich ročníkoch matematických súťaží.

Napísala: Mgr.M. Pilová

            Dňa 22. marca 2012 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády v priestoroch CZŠ  v Šuranoch. Biblická olympiáda sa zaraďuje medzi súťaže, ktoré rozvíjajú tvorivosť, rast osobnosti, prehlbujú vzdelávanie nielen rozumového potenciálu, ale aj sociálneho cítenia človeka, teda komplexný rast ľudskej bytosti.

 Deň súťaže sa začal sv. omšou v kostole . Účastníci boli z dvanástich ZŠ a osemročného gymnázia. Súťažili v trojčlenných družstvách. V tomto školskom roku boli na olympiádu určené dve knihy z Biblie: Kniha Genezis a  Evanjelium podľa Marka. Svoje vedomosti si súťažiaci otestovali v 5. kolách, kde nechýbal test, výroky, okruhy, práca s obrazom a tajnička, slepá mapa Palestíny. Popri súťažení sa stíhali žiaci aj občerstviť a nadväzovať medzi sebou nové priateľstvá.

 

 Blahoželáme nášmu družstvu  Lade Demovej

                                             Daniele Vlasákovej

                                             Veronike Kupeckej, ktoré  obsadilo  šieste miesto

 

Príspevok napísala Ing.,Mgr.I.Šimunková

V dňoch od 23.04. - 27. 04. 2012  prebehne v areáli našej školy ZBER PAPIERA v čase od 14.00 - 17.00 hod.

Prosím, aby ste si už teraz pripravovali papier na tento jarný zber.

Získané peniaze z vyzbieraného papiera budú slúžiť na nákup potrieb a pomôcok pre žiakov.

Ďakujeme!

 

Viac článkov...

Stránka 153 z 158

153

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767