Piatok, Júl 29, 2016

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Modelovanie je pre deti pomerne náročná činnosť. No keď majú na pomoc formičky a rôzne tvorítka, pustia sa s chuťou do práce. Z vymieseného cesta deti s nadšením vyrábali rôzne ozdoby. Výrobky zo slaného cesta museli niekoľko dní schnúť, až potom sme ich maľovali. A máme krásny dekoračný materiál. / vložila j.j./


 

Hudba, spev, tanec, zábava a radosť v detských očiach. To všetko spájalo členov tanečného krúžku počas uplynulého školského roka. Bodkou za tohtoročnými kreáciami nadšencov moderného tanca bola tzv. Minidiskotéka. Dňa 16. júna sa pri tejto príležitosti zišli žiačky 1.-4. ročníka, a prejavili tak radosť z pohybu i z blížiacich sa prázdnin. V úvode programu sa jedna zo školských tried zmenila na malé kaderníctvo, v ktorom sa každá tanečníčka nechala upraviť podľa svojich predstáv. „Účesy, účesy, ach, tie účesy“, ozývalo sa priestorom. Nasledovala skvelá zábava na tanečnom parkete. K vytvoreniu príjemnej atmosféry na diskotéke prispelo i malé občerstvenie v podobe koláčikov či zákuskov. Všetkým účastníkom tanečného krúžku patrí vrelé poďakovanie za každý úsmev, objatie i nadšenie prejavené zo spoločne strávených chvíľ pri tanci s kamarátmi. / vložila j.j. /

 

Aj tento rok sa naša škola po tretí raz zúčastnila kreatívnej súťaže, ktorú dňa 13. júna zorganizovala Základná škola G. Bethlena v Nových Zámkoch. Išlo o tvorivo-výtvarné dopoludnie nesúce názov „Urobme si farbičkové spievankovo“. Žiaci miestnej školy si pod vedením svojich učiteľov pripravili zaujímavý program, v ktorom nám predstavili témy samotnej výtvarnej súťaže. Šikovné rúčky najmenších tak stvárňovali známe detské ľudové i autorské piesne. Pri tejto príležitosti sa zišli deti z materských a základných škôl, medzi nimi aj štyri druháčky našej školy – Zojka Mančušková, Natálka Stoklasová, Vanesska Ksseibi a Leuška Hlavačková. Dievčatá sa nechali inšpirovať počasím a spoločnými silami usilovne stvárňovali pieseň „Prší, prší“. Za svoju tvorbu získali pekné ocenenie v podobe diplomu a tričiek s logom súťaže. Tento deň pokračoval zábavou na detskom ihrisku a nechýbala ani sladká pochúťka v podobe zmrzliny. Veríme, že toto tvorivé dopoludnie zaujalo každého účastníka a tešíme sa na ďalšie podobné príležitosti spoločného kúzlenia s farbičkami. / vložila j.j /
 

Počas školského roka prebiehala na našej škole hodnotiaca súťaž o najlepšiu triedu. Školský parlament hodnotil každý mesiac   úpravu tried, zeleň v triede, čistotu a hygienu , ale aj zapojenosť a aktivitu pri súťažiach. Najviac, 100 bodov, získala v spomenutej súťaži už   po druhý krát 2.B trieda, na druhom stupni na prvom mieste obstála 6.A trieda. Druhé miesto získali žiaci 3.A triedy. Za odmenu sa zúčastnili žiaci uvedených tried pod vedením triednych pani učiteliek Juríkovej, Polačekovej a Ondruškovej krásneho poznávacieho zájazdu, prezreli si  jedinú jaskyňu na západnom Slovensku - Driny, ktorá má názov odvodený od úsilia, ktoré je vynaložené pri výstupe do tejto jaskyne. Pre väčšinu žiakov to bola prvá návšteva jaskyne, preto pozorne počúvali výklad sprievodcu a obzerali si podzemnú krásu. Návšteva hradu Červený Kameň bola tiež veľmi pútavá, s nádychom histórie a noblesy zašlých čias. Počiatky hradu siahajú do prvej polovice 13. storočia. Jeho dejiny sa začali písať, keď česká kráľovná-vdova Konštancia Uhorská nechala pred rokom 1240 na svojich majetkoch postaviť hrad, ktorý sa stal známym pod menom Červený Kameň. Aj na hrade sa umývalo, kúrilo, spalo, varilo – skrátka žilo. To, že kedysi sa žilo inak ako dnes, vie hádam každý. Ako inak – to sa dozvedeli naši žiaci z odborného a zaujímavého výkladu sprievodcu a zároveň si prezreli interiér hradu a jeho tajomné zákutia.
Žiaci aj touto cestou ďakujú vedeniu školy a ZRPŠ za umožnenie a financovanie tohto zaujímavého a pútavého podujatia !

 

Svoj sviatok - MDD prežili žiaci našej školy veľmi radostne a zábavne. OKS a kolektív      pedagógov im pripravili nezabudnuteľné dopoludnie. Ráno sa všetci stretli na ihrisku, kde ich privítala a ku krásnemu dňu zablahoželala pani riaditeľka Denisa Slížová. Deti privítali medzi sebou i pani starostku Helenu Juríkovú, ktorá ich taktiež pozdravila a odovzdala im milé darčeky. Ďalej prebehlo vyhodnotenie jarného zberu papiera, boli ocenené víťazné kolektívy žiakov i najlepší jednotlivci. Na 1. stupni zvíťazili žiaci 2.A a 2.B triedy, zo starších žiakov boli najusilovnejší šiestaci. Potom už nasledoval pre deti bohatý program. Veľký záujem bol o nafukovacie atrakcie, na ktorých sa deti dosýta vyšantili. Starší žiaci si zahrali futbal a všetci ostatní kreslili kriedami na asfalt, skákali vo vreci, kreslili im na tvár, skladali puzzle a zažili veľa zábavy pri plnení rôznych zábavných disciplín, za ktoré dostali sladkú odmenu. Celý krásny areál našej školy, zaliaty lúčmi už skoro letného slniečka, sa ozýval hudbou, smiechom a radostným šantením detí.

 V rámci biblického krúžku naši žiaci navštívili výstavu „Biblia na cestách“ v priestoroch Šurianskej knižnice.Cieľom návštevy bolo priblížiť žiakom Bibliu z historického pohľadu. Výstava ponúkla viac ako 230 exponátov. Najstaršou bola Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty. Zvedavosť vzbudzovala tzv.Biblia do nepohody, ktorá bola ponorená v akváriu, vyrobená z nepriepustného a z nehorľavého papiera. Tajomstvo jeho zloženia si stráži Americký patentový úrad. Najmenším exponátom bola Biblia v rozmere 3x4 cm v anglickom jazyku, kde si žiaci na miniatúrnych písmenkách mohli otestovať ostrosť zraku. V rámci výstavy sa uskutočnila aj krátka prednáška o jedinečnosti Biblie- knihe kníh. Žiaci odchádzali domov s veľkým nadšením.  / vložila j.j. /
 

Žiaci 1.-4.ročníka sa dňa 26.mája 2016 zúčastnili výletu do Nitry. Najskôr sa zabavili na divadelnom predstavení „Zabudnutý čert“ v bábkovom divadle. Potom navštívili vivárium vysokej školy poľnohospodárskej, kde spoznávali exotické jašterice a hady, odvážnejší ich aj pohladili. V mini zoo kŕmili kozičky, muflóny a daniele. O živote dravých vtákov, ako sova, orol, či sokol, našim deťom porozprávali zanietení študenti. Rôzne rastliny spoznávali na prechádzke po botanickej záhrade. Nakoniec nemohla chýbať ani chutná zmrzlina. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 66

Začiatok
Dozadu
1