Utorok, Október 21, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 
K jeseni neodmysliteľne patria lietajúce, pestrofarebné šarkany.
 Tradičná súťaž o najoriginálnejšieho šarkana organizovaná p.uč. Dr. Klučkovou našla veľkú odozvu hlavne medzi žiakmi ročníkov 1.- 4. Krásne šarkany vyrobené z rôznych materiálov zdobia dolnú chodbu našej školy a esteticky skrášľujú prostredie.
29 žiakov bolo odmenených sladkou odmenou z prostriedkov rodičovského združenia.

/vložila: j.j./
 

 
 
 Október je mesiac, v ktorom sa narodili významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života .
Školskou reláciou sme žiakom pripomenuli výročie narodenia spisovateľov J. G. Tajovského a M. Figuli.
Pietnu spomienku, položenie kvetov a zapálenie kahančeka sme venovali aj Antonovi Bernolákovi.
Pamätník s bustou A. Bernoláka a pamätník prvej písomnej zmienky o obci navštívili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Klučkovou a zástupkyňou Mgr.Molnárovou.                           
 /vložila: j.j./
 

Krásu a farebnosť jesene si môžete prezrieť v areáli školy v priestoroch dolnej chodby, na výstavke, ktorú nainštalovali pani učiteľky 1. stupňa z plodov jesene . V celej svojej kráse sa nám predstaví jesenné aranžovanie, ovocie, zelenina, tekvičky, gaštany, orechy  a iné plody našich záhrad, ale aj výrobky žiakov na uvedenú tému.

 Ďakujeme všetkým aktívnym rodičom, ktorí poslali produkty zo svojich záhrad.

 

 Dňa 16.10.2014 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ Bánov pod vedením Mgr. I. Palacku a Mgr. Čeriovej zúčastnili v Nitre na exkurzii Autosalón Nitra, ktorá sa konala na Výsavisku Agrokomplex. Tak ako každý rok sa našim žiakom páčila celá výstava, kde mohli vidieť nové modely najpredávanejších značiek automobilov u nás, karavanov, veteránov, motoriek, športových vozidiel a rôznych upravených vozidiel. Výstavu spríjemňoval sprievodný program a samotné zahájenie výstavy. Všetci žiaci boli s úrovňou a organizáciou autosalónu spokojní, čo vyjadrili svojimi rozžiarenými tvárami a záväzkom, že sa sem na budúci rok určite vrátia. 

/vložila: j.j./

 Už aj naša škola sa tento rok pripojila k veľkej európskej rodine škôl na portáli Etwinning. Mgr. Petra Villemová, Mgr. Monika Rampašeková, Mgr. Martin Kele a Mgr. Silvia Procházková sa zúčastňujú vzdelávania, ktoré im umožní nadviazať spoluprácu so školami po celej Európe. Pani učiteľky Villemová a Rampašeková už úspešne pracujú na projektoch o najkrajšom sviatku v roku – Vianociach  a v spolupráci so sedemnástimi európskymi školami od Veľkej Británie až po Estónsko si vymenia ručne robené pohľadnice, drobné vianočné ozdoby, fotografie s tradičnými zvyklosťami a vianočnými vinšami. Spolu so žiakmi spoznáme rôzne kultúry, zdokonalíme sa v anglickom jazyku a zapojíme našu fantáziu pri tvorbe kreatívnych ozdôb a pohľadníc. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu na medzinárodnej úrovni, kde nielen spoznáme zahraničných priateľov, ale hlavne predstavíme našu síce malú ale o to malebnejšiu dedinu a školu.

/vložila: j.j./

Dňa 9.októbra 2014 sa uskutočnila  v priestoroch Mestského divadla  P.O. Hviezdoslava v Bratislave slávnostná certifikácia programu ,,Zelená škola“. Súčasťou podujatia bol sprievodný program – exkurzie a workshopy, recepcia a slávnostné odovzdávanie certifikátov. Naša škola bola tiež zapojená do tohto programu  a bola navrhnutá na jeho udelenie . S veľkou radosťou sme si  prevzali toto ocenenie a vlajku, ktorá bude visieť v interiéri školy.

/vložila: j.j./

 

 Dňa 01.10.2014 sa konal v Nových Zámkoch na Sihoti MO v atletike Cezpoľný beh, kde sa zúčastnili pod vedením Mgr. Palacku aj naši žiaci ZŠ s MŠ Bánov a to v zložení : Barbora Majerčíková, Simona Zichová, Michal Farkaš a Benjamín Izsák. V každej kategórií chlapcov aj dievčat štartovalo vo vopred pripravenej náročnej trati približne 90 pretekárov. Naše dievčatá skončili nakoniec v strede štartovacieho poľa , Benjamín Izsák skončil na 22. mieste a Michal Farkaš na 38 mieste, pričom treba podotknúť, že počas pretekov vzhľadom na náročnosť trate a počasia ju veľa pretekárov ani nedokončilo. Našim žiakom za peknú reprezentáciu patrí veľká vďaka. 

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 36

Začiatok
Dozadu
1