Piatok, Október 24, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

 

 • odchod z Bánova autobusom o 6.30 hod.
 • odchod do Viedne
 • príchod do Viedne okolo 9.00 hod.
 • presun metrom od Prátra do centra mesta – Stephanplatz
 • prehliadka Stephansdom, domu Haas Haus a Mozartovho domu
 • presun cez Graben k Peterskirche a prehliadka kostola
 • presun do Hofburgu- zimné sídlo Habsburgovcov, návšteva klenotnice (Vstupné 9 € , deti do 19 rokov zdarma)* návšteva sídla sa dohodne podľa záujmu v autobuse*
 • prehliadka Heldenplatz a presun na Maria Theresia platz, tu možnosť prehliadky Prírodovedeckého alebo Umeleckohistorického múzea, vstupné 2 € dospelí. Deti do 19 r. zdarma.
 • presun k Parlamentu a možnosť jeho prehliadky, vstup zdarma
 • prehliadka najkrajšieho kostola Viedne Votivkirche
 • cestou k Votivkirche prehliadka Novej Radnice
 • počas presunov možnosť občerstvenia a odpočinutia podľa dohody
 • v poobedňajších hodinách presun autobusom do zámku Schonbrunn, letné Sídlo Habsburgovcov, možnosť návštevy ZOO alebo zámku, znížené vstupné resp. symbolické 2 €
 • okolo 17.00 odchod domov, príchod do Bánova okolo 20.00 hod.

Program môže byť po dohode zmenený alebo doplnený, prosím telefonicky sa informujte u detí o príchode domov.

/ vložila: j.j. /

 

 

- odchod z 

 
K jeseni neodmysliteľne patria lietajúce, pestrofarebné šarkany.
 Tradičná súťaž o najoriginálnejšieho šarkana organizovaná p.uč. Dr. Klučkovou našla veľkú odozvu hlavne medzi žiakmi ročníkov 1.- 4. Krásne šarkany vyrobené z rôznych materiálov zdobia dolnú chodbu našej školy a esteticky skrášľujú prostredie.
29 žiakov bolo odmenených sladkou odmenou z prostriedkov rodičovského združenia.

/vložila: j.j./
 

 

 

Aktivita
Termín
Projekt: “Záložka do knihy spája všetky slovenské školy“- žiaci môžu zhotoviť ľubovoľnú záložku a zapojiť sa do projektu
do konca októbra 2014
Návšteva pamätníka A. Bernoláka a pamätníka I. písomnej zmienky o obci Bánov
v čase od 06.10 – 10.10.2014
Súťaž o logo školského parlamentu
do 29.10.2014
Deň školských knižníc – aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti –roč.1.-4.
28.10. 2014
Deň úcty k starším – ukážky vyučovacích hodín a besedy so staršími obyvateľmi obce,  škola voľakedy a dnes – roč. 5.–9.
28.10. 2014
Jesenný zber papiera
27.10.,28.10.,29.10.2014
Poznávací zájazd do Viedne  - exkurzia
26.10. 2014 /nedeľa /
 
 Október je mesiac, v ktorom sa narodili významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života .
Školskou reláciou sme žiakom pripomenuli výročie narodenia spisovateľov J. G. Tajovského a M. Figuli.
Pietnu spomienku, položenie kvetov a zapálenie kahančeka sme venovali aj Antonovi Bernolákovi.
Pamätník s bustou A. Bernoláka a pamätník prvej písomnej zmienky o obci navštívili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Klučkovou a zástupkyňou Mgr.Molnárovou.                           
 /vložila: j.j./
 

Krásu a farebnosť jesene si môžete prezrieť v areáli školy v priestoroch dolnej chodby, na výstavke, ktorú nainštalovali pani učiteľky 1. stupňa z plodov jesene . V celej svojej kráse sa nám predstaví jesenné aranžovanie, ovocie, zelenina, tekvičky, gaštany, orechy  a iné plody našich záhrad, ale aj výrobky žiakov na uvedenú tému.

 Ďakujeme všetkým aktívnym rodičom, ktorí poslali produkty zo svojich záhrad.

 

 Dňa 16.10.2014 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ Bánov pod vedením Mgr. I. Palacku a Mgr. Čeriovej zúčastnili v Nitre na exkurzii Autosalón Nitra, ktorá sa konala na Výsavisku Agrokomplex. Tak ako každý rok sa našim žiakom páčila celá výstava, kde mohli vidieť nové modely najpredávanejších značiek automobilov u nás, karavanov, veteránov, motoriek, športových vozidiel a rôznych upravených vozidiel. Výstavu spríjemňoval sprievodný program a samotné zahájenie výstavy. Všetci žiaci boli s úrovňou a organizáciou autosalónu spokojní, čo vyjadrili svojimi rozžiarenými tvárami a záväzkom, že sa sem na budúci rok určite vrátia. 

/vložila: j.j./

 Už aj naša škola sa tento rok pripojila k veľkej európskej rodine škôl na portáli Etwinning. Mgr. Petra Villemová, Mgr. Monika Rampašeková, Mgr. Martin Kele a Mgr. Silvia Procházková sa zúčastňujú vzdelávania, ktoré im umožní nadviazať spoluprácu so školami po celej Európe. Pani učiteľky Villemová a Rampašeková už úspešne pracujú na projektoch o najkrajšom sviatku v roku – Vianociach  a v spolupráci so sedemnástimi európskymi školami od Veľkej Británie až po Estónsko si vymenia ručne robené pohľadnice, drobné vianočné ozdoby, fotografie s tradičnými zvyklosťami a vianočnými vinšami. Spolu so žiakmi spoznáme rôzne kultúry, zdokonalíme sa v anglickom jazyku a zapojíme našu fantáziu pri tvorbe kreatívnych ozdôb a pohľadníc. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu na medzinárodnej úrovni, kde nielen spoznáme zahraničných priateľov, ale hlavne predstavíme našu síce malú ale o to malebnejšiu dedinu a školu.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 37

Začiatok
Dozadu
1