Štvrtok, September 20, 2018
image image
Pozvánka   Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy). Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dnes  sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert za účasti mladého a talentovaného speváka Petra Bažíka. Atmosféra koncertu bola umocnená tým, že sa konal vonku, v našom prekrásnom areáli. Okrem krásnych tónov Petrových piesní si žiaci vypočuli i poučné a zaujímavé slovné vstupy. Koncert sa uskutočnil za finančnej podpory  Slovenského ochranného zväzu autorského. Ďakujeme za pekný zážitok !
 

 

Začiatok roka sa nám opäť začal veľmi príjemne. Pani vychovávateľky privítali nových prváčikov. Hneď od začiatku sme sa skamarátili. V ŠKD sa snažíme spolupracovať a utužovať vzájomné vzťahy. Radi sa učíme nové veci, tvoríme a zabávame sa... Na úvod sme sa zabavili a pohrali s novými stavebnicami. Nápadov bolo neúrekom a výsledky boli veľmi kreatívne .../ vložila j.j./

 

                                                   

Školský rok sa začal a s ním sa zvýšil pohyb našich žiakov na cestných  komunikáciách. Snažíme sa naučiť deti čo najbezpečnejšiemu pohybu na bicykloch či kolobežkách. Za týmto účelom sme hneď v prvých dňoch školského roka navštívili Detské dopravné ihrisko v Galante, kde si žiaci 2. a 3. ročníka vyskúšali v praxi správny a bezpečný pohyb po ceste. Pre žiakov to bolo nielen poučné ale aj nesmierne zábavné. S veľkou radosťou ich pani učiteľky sledovali, ako sa zodpovedne riadia dopravnými značkami, ako zvládajú pohyb cez kruhový objazd, ako správne dodržujú maximálnu povolenú rýchlosť. Na záver si  pozreli zábavné ale zároveň poučné video o chlapcovi, ktorý pravidlám cestnej premávky nerozumel a oni ho opravovali. Žiaci sa plní zážitkov vrátili do školy, kde sa so svojimi pani učiteľkami porozprávali o tom, čo všetko si odniesli z tohto zaujímavého a zábavného dopoludnia.

Školský rok 2018/2019 sme dnes na našej škole otvorili za prítomnosti žiakov, pedagógov a rodičov . Slávnostnú atmosféru umocnila aj prítomnosť vzácnych hostí, pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej,  pána farára PaedDr. Petra Čieška,  predsedníčky RZ Ing. Jany Ščevlíkovej a iných.  Pani riaditeľka Mgr. D. Slížová a pani zástupkyňa Mgr. K. Poláčeková privítali žiakov, predstavili pedagógov a zaželali všetkým šťastné a úspešné vykročenie do nového školského roka. Zvlášť srdečne privítali aj tých, ktorí dnes prvý krát zavítali do našej školy, našich prváčikov. Veľa úspechov zaželali žiakom i prítomní hostia. Nuž, vykročme do nového školského roka s elánom, úsmevom a radosťou. Nech všetkým prinesie veľa nových vedomostí, zážitkov a radosti z dobre vykonanej práce!

 

Celoplošné testovanie žiakov 5.ročníka T5-2018 21.november 2018 (streda)

Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka T9-2019 3.apríl 2019 (streda)

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2019!

Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2019!

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2019!

1. kolo prijímacích skúšok : 13.5.2019, 16.5.2019!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 18.6.2019!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy).

Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Viac článkov...

Stránka 1 z 106

Začiatok
Dozadu
1