Štvrtok, Október 02, 2014
image
Rodičovské združenie Vážení rodičia! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva dňa 7.10. 2014
/ t.j. v utorok / o 16.30 hod.
na plenárnetriedne schôdzky rodičovského združenia. Tešíme sa na Vašu účasť! 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

    Štvrtý septembrový týždeň sme si aj my pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Takisto obsahuje i mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry a zubov. Naša vďaka patrí aj pani kuchárkam, že nám tento týždeň pripravovali zdravé a chutné jedlá z mlieka a mliečnych výrobkov.

/vložila: j.j./

                                                                                                             

 

      Netradičný prvý školský deň zažili žiaci našej ZŠ. Po slávnostnom privítaní všetkých žiakov v školskom roku 2014/2015 novou pani riaditeľkou Mgr. D. Slížovou sa pre žiakov prvého ročníka uskutočnila slávnostná imatrikulácia – pasovanie prvákov do cechu žiackeho. Na tejto slávnosti sa zúčastnila i pani starostka PhDr. H. Juríková. Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je veľmi ťažké vyjadriť slovami aké emócie prežíva každé dieťa, rodič i učiteľ v tento slávnostný okamih.                             

     Ako prebiehala slávnosť?   V úvode slávnosti prváčikov privítali triedne pani učiteľky. Nasledoval imatrikulačný sľub. Potom sa vyzvaný žiak posadil na trón, položil si na hlavu kráľovskú korunku a bol pasovaný šlabikárom. Každý žiak dostal pamätný list, malý darček a sladkosť. Po slávnostnej imatrikulácii sa žiaci odobrali do tried spolu so svojimi pani učiteľkami, kde ich na laviciach čakali prvé učebnice a zošity.

     Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Imatrikulácia sa v našej škole konala prvýkrát a veríme, že sa stane našou tradíciou i v ďalších rokoch.

     Na záver chcem už len poďakovať našej pani riaditeľke, pani starostke, všetkým pani učiteľkám, pánovi učiteľovi i zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na realizácii akcie. 

/vložila: j.j./

 

                                                                                              

 

 

Vážení rodičia!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva dňa 7.10. 2014
/ t.j. v utorok / o 16.30 hod.
na plenárnetriedne schôdzky rodičovského združenia.
Tešíme sa na Vašu účasť! 

Aj my sme dňa 24.9. 2014 podporili celoslovenskú zbierku Biela pastelka, výťažok ktorej je venovaný na podporu nevidiacich a slabozrakých.
  Zbierku mala na starosti Mgr. Čeriová a žiačky 9.ročníka Diana Kssebi, Nikoleta Mikulcová, Viktória Galbavá a Barbora Majerčíková, ktoré vyzbierali od žiakov a zamestancov ZŠ s MŠ a tiež od obyvateľov obce peknú sumu 120 eur, ktorú sme poukázali na účet Únie nevidiacich a slabozrakých. Všetkým, ktorí túto zbierku podporili symbolickým 1 eurom, patrí naše poďakovanie.

/vložila: j.j./
   

 

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bánove vyjadruje touto cestou poďakovanie pánovi  Romanovi Mrázovi  z firmy Dekordom za prevedenie odborných stolárskych prác a renovácií, ktorými prispel k vylepšeniu a zútulneniu interiéru školy pred blížiacim sa začiatkom školského roka 2014/2015.

Taktiež ďakujeme za sponzorskú obnovu nábytkovej zostavy v 1.B triede.

 

 

 

 

Pomôcky do 1. ročníka :

PÍSACIE POTREBY:  peračník, farbičky (12ks), ceruza č. 2 (mäkká) 3ks, pero (stačí neskôr – značky PILOT s hrubšou tuhou  alebo TORNÁDO), strúhadlo so zásobníkom, mäkká biela guma
SLOVENSKÝ JAZYK :  zošit č. 511 s pomocnou linajkou (3ks), zošit č. 420 (1ks), slovníček č. 644 (1ks)
ANGLICKÝ JAZYK: náčrtník A4 (1 ks)
MATEMATIKA : zošit č. 513 (2 ks)
PRÍRODOVEDA: zošit č. 540 (1ks)
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA / ETICKÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA :  30 ks výkresov  A4, 20 ks výkresov  A3, sada farebných papierov, vodové alebo anilínové farby, plochý štetec č. 12 a č. 8, guľatý štetec č. 6, nádoba na vodu, handrička (2ks),  voskové pastelky, fixky,  malé nožnice s oblým hrotom, lepidlo – vysúvacie (tyčinka),  plastelína, škatuľa  na pomôcky,  ochranný odev, obrus na lavicu, čierny tuš, krepový papier ľubovoľnej farby (1ks), náčrtník alebo kancelársky papier – tieto pomôcky budú mať žiaci uložené v kufríkoch
HUDOBNÁ VÝCHOVA
TELESNÁ VÝCHOVA: tepláková súprava, krátke nohavice, biele tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou príp. cvičky, vrecko, všetko označené menom
HYGIENICKÉ POTREBY:  hygienické vrecko – mydlo obalené v plastovom obale, toaletný papier (odbalený), uterák (označený),  papierové vreckovky (4ks), plastový pohár
PREZUVKY – označené menom, pevná obuv s bielou podrážkou
DESIATA – nosiť malý obrúsok, pitie (čaj) odporúčame dávať do nerozbitnej fľaše
PODUŠKA NA STOLIČKU
UPOZORNENIE –  vhodné je označiť všetky veci, každú ceruzku a fixku, všetky zošity a učebnice obaliť, napísať meno, triedu a predmet, na tepláky netreba meno vyšiť, stačí napísať na lístok z vnútra
 

 

Naša ekoučebňa dostala nový šat. K vysadeným nízkokmenným ovocným  stromom a kríkom pribudla bylinková špirála, boli osadené drevené lavičky a vyhotovený geologický chodník. Touto cestou by sme chceli poďakovať predovšetkým MVDr. Jurajovi Šimunkovi za ochotu a pomoc pri prácach v ekoučebni, pánovi  Petrovi Šimunkovi  za vyhotovenie lavičiek, sponzorom: Obecnému úradu Bánov, firme Fora – Stav Šurany, firme Madplant Garden Andovce, pánovi Mgr. Ondrejovi Remiášovi za darované tehly,  pánovi  Rastislavovi Ščevlíkovi za poskytnutý makadam. Vďaka patrí aj vedeniu školy, našim učiteľom a žiakom, ktorí sa do prác zapojili. Celoslovenská rada programu Zelená škola na svojom stretnutí v dňoch 4.- 6. júla 2014 v Zaježovej  vyhodnotila naše aktivity a na základe výsledkov rozhodla, že sme úspešne postupovali v súlade s pravidlami programu a tak sme splnili všetky podmienky pre udelenie certifikátu ,,ZELENÁ ŠKOLA“. Slávnostná certifikácia sa uskutoční 9. októbra 2014 v Bratislave.

 

Viac článkov...

Stránka 1 z 35

Začiatok
Dozadu
1