Utorok, Január 27, 2015
image
Zápis do 1. ročníka POZVÁNKA NA ZÁPIS
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bánov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 3. februára 2015 od 14:00 – 18:00 hod. 4. februára 2015 od 10:00 – 12:00 hod. na prízemí budovy školy. Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31. 08. 2015 dovŕšia šesť rokov a deti s odkladom školskej dochádzky. K zápisu je potrebné priniesť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a 12 € na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

20. 01. sme privítali v našej škole budúcich prvákov a ich rodičov. Je už dobrým zvykom, že pred zápisom do 1. ročníka nás predškoláci navštívia u nás v škole. 

V I. A viedla vyučovaciu hodinu Mgr. Sovská a spolu s Mgr. Rampašekovou a žiakmi I. A sa im podarilo postaviť snehuliaka v triede. Prváci predviedli svoje čitateľské schopnosti, matematické zručnosti, radosť z piesne i hry. Hravou formou si žiaci zopakovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, angličtiny.

V I. B vyučovaciu hodinu viedla Mgr. Juríková. Jej cieľom bolo vyvodiť písmeno d a vyslobodiť ho z pazúrov draka. Žiaci plnili zábavné úlohy pod písmenom d. Každá správne splnená úloha viedla deti k oslobodeniu písmena d. Mgr. Rampašeková vhodne spestrila hodinu angliským jazykom. Pani učiteľky zapojili do práce aj škôlkarov, čo sa im veľmi páčilo.

Chcem sa poďakovať pani učiteľkám Mgr. Sovskej, Mgr. Juríkovej, Mgr. Rampašekovej za pekne pripravené a zrealizované vyučovacie hodiny. Budúcim prvákom a ich rodičom ďakujem za návštevu u nás.

                                                                                               Ďakujem.

 

22. 01. sa v ZŠ A. Bernoláka v Šuranoch konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Do okresného kola sme sa zapojili i my. Reprezentovali nás dve recitátorky slovenských povestí. V I. kategórii to bola Z. Ďatková z III. B a v II. kategórii to bola T. Mrázová z V. A. Obe žiačky predviedli veľmi pekné umelecké stvárnenia slovenských povestí. Priniesli sme si zo Šurian vzácne III. miesto, ktoré získala Zuzka Ďatková.

Obom žiačkám ďakujeme a Zuzke gratulujeme k veľmi peknému umiestneniu .

V priestoroch obecnej knižnice sa 21. 01. stretli tí, ktorým učaroval umelecký prednes. 61. ročník tejto súťaže nás presvedčil o  záujme mladých recitátorov o detskú literatúru. Súťaž prebiehala v III. kategóriach. Každá kategória má dva žánre - poézia, próza. Tu sú výsledky 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín 2015:

 

 

 

I. kategória

poézia - 1. miesto   A. Halás,  III. A

               2. miesto   M. Mančušková, II. A

               3. miesto   M. Janičová, III. A

               3. miesto   L. Klučková, II. A

próza -   1. miesto   Z. Ďatková, III. B

               2. miesto   T. Blašková, III. B

               3. miesto   N. Petrovská, II. A

II. kategória

poézia -  1. miesto  V. Procházková, V. A

                2. miesto   A. Mihaľov, V. A

                3. miesto   M. Mrázová, IV. A

                3. miesto   B. Remiášová, IV. A

próza -    1. miesto   T. Mrázová, V. A

                2. miesto   V. Klobučníková, V. A

                3. miesto   N. Solčáni, IV. A

III. kategória

Porota sa rozhodla ceny neudeliť.

Víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v obvodnom kole v Šuranoch. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú prípravu na súťaž, rodičom, starým rodičom za divácku účasť a porote za spravodlivé rozhodovanie. Aby som nezabudla, moje ĎAKUJEM patrí tiež pánovi M. Klobučníkovi za krásne diplomy a RZ pri ZŠ s MŠ Bánov za zakúpenie cien pre víťazov.

 

 

 

Dňa 16.januára do našej školy zavítala mamička Slávka Kopáčová. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sme ju pozvali na besedu, aby nám porozprávala ako vyzerá ,,deň a noc“ jednej starostlivej matky, ktorá je na materskej dovolenke s dieťatkom. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí napr. ako správne držať dieťatko, ako ho kúpať či prebalovať, ako často s ním chodiť do poradne. V závere besedy naše dievčatá prezradili, že by chceli byť v dospelosti tiež matkami dvoch či troch detí. Máme teda nádej, že Bánovčanov bude pribúdať.

/vložila: j.j./

Dôležité odkazy:

 

Prílohy:
SúborModifikované
Download this file (ZapisZSBanov.pdf)Zapis17.01.2015 09:22
Download this file (O zápise.pdf)O zápise17.01.2015 09:27
Download this file (Ponuka školy.pdf)Ponuka školy17.01.2015 09:31
Download this file (Odklad povinnej školskej dochádzky.pdf)Odklad povinnej školskej dochádzky17.01.2015 09:35
Download this file (Výnimočné prijatie dieťaťa.pdf)Výnimočné prijatie dieťaťa17.01.2015 09:37
Download this file (Pomôcky do 1.ročníka.pdf) Pomôcky do 1. ročníka17.01.2015 09:40

V mene svojom a celého Rodičovského združenia v Bánove by som sa chcela touto cestou poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili na Silvestrovskej zábave a tým podporili deti našej základnej školy...ďakujem aj všetkým sponzorom za dary do tomboly...vrelá vďaka patrí aj členkám rodičovského združenia, ktoré pomohli usporiadať túto zábavu a patrí im úprimné ĎAKUJEM...

Hodinu náboženskej výchovy u piatakov sme si spestrili výrobou modelu Noemovej archy. Hlavnými staviteľmi boli Danko Šimunek a Samko Remiáš, no pomáhali  aj ostatní žiaci. Archa im bude skrášľovať triedu a zároveň pripomínať príbeh zo Starého zákona o potope sveta. Boh však svojich verných neopustil a ani nikdy neopustí.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 40

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - január / február 2015

 

Aktivita
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo - účasť
Termín
14.01.2015
Aktivita
Beseda so zameraním na výchovu k manželstvu a rodičovstvu v 5. ročníku – / 5.vyučovacia hodina /
Termín
16.01.2015
Aktivita
Otvorené hodiny v I.A a v I.B pre rodičov predškolákov – /1. a 2. vyučovacia hodina/
Termín
20.01.2015
Aktivita
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín o 13.00 hod. v obecnej knižnici
Termín
21.01.2015
Aktivita
Okresné kolo Šaliansky Maťko – ZŠ Bernolákova - účasť
Termín
22.01.2015
Aktivita
Deň komplimentov – rozhlasová relácia
Termín
24.01.2015
Aktivita
Pedagogická rada o 14.00 hod.
Termín
26.01.2015
Aktivita
P O L R O Č N É P R Á Z D N I N Y
Termín
02.02.2015
Aktivita
Výchovný koncert – Old school Brothers o 10.00 hod. – 2€ v KD
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 14.00 hod. – 18.00 hod.
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 10.00 hod. – 12.00 hod.
Termín
04.02.2015
Aktivita
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – Vyšná Boca
Termín
09.02. – 14.02.2015
Aktivita
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka – školský parlament
Termín
Podľa snehových podmienok

 

Kto je online

Máme online 2 hostí