Piatok, Október 31, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si dňa 28.10. 2014 pripravili pekné dopoludnie, na ktoré sme pozvali aj našich starších občanov. Konkrétne naše pozvanie prijali bývalé pani učiteľky p. Zuzana Novotná , p. Anna Turčeková a p. Margita Mazúchová.

Žiaci prvého stupňa si pod vedením svojich učiteliek pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na  regionálnu výchovu s využitím prvkov ľudovej slovesnosti.

Prváci sa predviedli svojimi hádankami a ich výtvarným stvárnením. Druháci si "zmerali sily" s pani učiteľkami v čítaní povestí s porozumením. Tretiaci zasa povesti zdramatizovali a ukázali sa ako schopní herci spolu s našimi najlepšími recitátorkami Zuzkou Ďatkovou z III.B a Tamarkou Mrázovou z V.A triedy. Naši najstarší žiaci zo IV.A triedy si vypočuli zaujímavé rozprávanie obecnej kronikárky p. Mazúchovej a spolu s ňou nazreli do minulosti našej obce. Spevom známych ľudových piesní a tancami druháčikov sme si spestrili priebeh celého podujatia.

Veríme, že bývalé pani učiteľky sa medzi nami cítili dobre, a že chvíle prežité s nami v škole v nich opäť vyvolali krásne spomienky na časy, keď aj ony pracovali so žiakmi. A to, že to boli úžasné pani učiteľky nám všetkým dokázali aj dnes, pretože všetko prežívali s nami tak, ako keby sa bol čas zastavil... ĎAKUJEME!

/vložila: j.j./

 

 

 

Jednu októbrovú stredu sme si hodinu biológie spestrili besedou. O včelách nám prišiel porozprávať pán Vladimír Keméň,  dlhodobý priateľ včiel. Zaujal žiakov pútavým rozprávaním o včelích produktoch a ich liečivých účinkoch, o vývine spoločenstva v úľoch  taktiež o ich dorozumievacom tanci. Ukázal nám plásty, rámčeky , včelársku kuklu so sieťkou a rôzne časopisy pre včelárov. Po besede si žiaci pochutili na výborných medovníčkoch, ktoré upiekla  jeho manželka.

/vložila: j.j./

 

 
K jeseni neodmysliteľne patria lietajúce, pestrofarebné šarkany.
 Tradičná súťaž o najoriginálnejšieho šarkana organizovaná p.uč. Dr. Klučkovou našla veľkú odozvu hlavne medzi žiakmi ročníkov 1.- 4. Krásne šarkany vyrobené z rôznych materiálov zdobia dolnú chodbu našej školy a esteticky skrášľujú prostredie.
29 žiakov bolo odmenených sladkou odmenou z prostriedkov rodičovského združenia.

/vložila: j.j./
 

 
 
 Október je mesiac, v ktorom sa narodili významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života .
Školskou reláciou sme žiakom pripomenuli výročie narodenia spisovateľov J. G. Tajovského a M. Figuli.
Pietnu spomienku, položenie kvetov a zapálenie kahančeka sme venovali aj Antonovi Bernolákovi.
Pamätník s bustou A. Bernoláka a pamätník prvej písomnej zmienky o obci navštívili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Klučkovou a zástupkyňou Mgr.Molnárovou.                           
 /vložila: j.j./
 

Krásu a farebnosť jesene si môžete prezrieť v areáli školy v priestoroch dolnej chodby, na výstavke, ktorú nainštalovali pani učiteľky 1. stupňa z plodov jesene . V celej svojej kráse sa nám predstaví jesenné aranžovanie, ovocie, zelenina, tekvičky, gaštany, orechy  a iné plody našich záhrad, ale aj výrobky žiakov na uvedenú tému.

 Ďakujeme všetkým aktívnym rodičom, ktorí poslali produkty zo svojich záhrad.

 

 Dňa 16.10.2014 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ Bánov pod vedením Mgr. I. Palacku a Mgr. Čeriovej zúčastnili v Nitre na exkurzii Autosalón Nitra, ktorá sa konala na Výsavisku Agrokomplex. Tak ako každý rok sa našim žiakom páčila celá výstava, kde mohli vidieť nové modely najpredávanejších značiek automobilov u nás, karavanov, veteránov, motoriek, športových vozidiel a rôznych upravených vozidiel. Výstavu spríjemňoval sprievodný program a samotné zahájenie výstavy. Všetci žiaci boli s úrovňou a organizáciou autosalónu spokojní, čo vyjadrili svojimi rozžiarenými tvárami a záväzkom, že sa sem na budúci rok určite vrátia. 

/vložila: j.j./

 Už aj naša škola sa tento rok pripojila k veľkej európskej rodine škôl na portáli Etwinning. Mgr. Petra Villemová, Mgr. Monika Rampašeková, Mgr. Martin Kele a Mgr. Silvia Procházková sa zúčastňujú vzdelávania, ktoré im umožní nadviazať spoluprácu so školami po celej Európe. Pani učiteľky Villemová a Rampašeková už úspešne pracujú na projektoch o najkrajšom sviatku v roku – Vianociach  a v spolupráci so sedemnástimi európskymi školami od Veľkej Británie až po Estónsko si vymenia ručne robené pohľadnice, drobné vianočné ozdoby, fotografie s tradičnými zvyklosťami a vianočnými vinšami. Spolu so žiakmi spoznáme rôzne kultúry, zdokonalíme sa v anglickom jazyku a zapojíme našu fantáziu pri tvorbe kreatívnych ozdôb a pohľadníc. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu na medzinárodnej úrovni, kde nielen spoznáme zahraničných priateľov, ale hlavne predstavíme našu síce malú, ale o to malebnejšiu dedinu a školu.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 37

Začiatok
Dozadu
1