Utorok, Máj 24, 2016
image
Pozvánka na Rodinný juniáles RZ pri ZŠ s MŠ Bánov pozýva širokú verejnosť na Rodinný juniáles.
Kedy? 11.06. 2016 o 19:00 h
Kde? V KD Bánov
Tešíme sa na Vás!
 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V piatok 20.5.2016 sa deti z ŠKD mohli zoznámiť s prácou Dobrovoľného hasičského zboru v Bánove. Hasiči sa  priviezli na vozidle určenom na rýchly zásah pri dopravných nehodách spolu s prívesným vozíkom, v ktorom mali aj svetelné lampy potrebné pri zásahoch vo večerných hodinách. Pán Marián Zajíček oboznámil deti s rôznymi pomôckami, ktoré hasiči pri zásahu musia mať. Hovoril im aj o histórii hasičov v Bánove. Porozprával, ako a s ktorými prostriedkami pomáhajú pri požiarochDeti si pozreli, na čo všetko hasiči využívajú požiarny a hasiaci záchranný automobil i čo je súčasťou základného výstroja. Sľúbili sme si ,že nabudúce prídeme mi k nim do Hasičskej zbrojnice. Ďakujeme ! / vložila j.j. /

Svetový deň mlieka si naša škola tento rok pripomenula naozaj mimoriadnym spôsobom.  Vďaka veľkorysosti pána Ing. Jána Šimuneka, PhD., predsedu predstavenstva Regionálnej poľnohospodárskejpotravinárskej komory Nové Zámky, si totiž mohli všetci žiaci pochutnať na výdatnej mliečnej desiatenitrianskej mliekarne AGRO TAMI. Túto peknú myšlienku ochotne podporil aj pán Juraj Oremus, ktorý deťom podaroval čerstvé chrumkavé pečivo priamo zo svojej pekárne. Tento deň, 18. mája, nám spríjemnilo svojou návštevou niekoľko predstaviteľov „mliečneho sveta“generálny riaditeľ spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s, Ing. Ladislav Moravčík spolu spredsedom predstavenstva Ing. Marekom Šimunekomriaditeľkou Regionálnej poľnohospodárskejpotravinárskej komory Nové Zámky, Ing. Janou Ostrožlíkovou. Spoločne nám porozprávalinie tak dávnych časoch, kedy v každej rodine bolo na stole čerstvé mlieko priamovlastnej domácej kravičky. Zároveň nám pripomenuli, aký je tento chutný biely nápoj dôležitý pre zdravie človeka, obzvlášť pre rastúce deti. Pri danej príležitosti naši žiaci opäť prejavili svoju šikovnosťtvorivosť. Deti 1.-4. ročníka sa totiž venovali tvorbe výtvarných prácmlieku a mliečnych výrobkoch. Starší žiaci sa mohli zapojiť do vedomostného kvízuvyužiť tak možnosť súťažiťnaozaj zaujímavé ceny od magnetiek, kľúčeniek, až po USB kľúče či hlavnú cenu - tablet. Každý, kto sa kvízu zúčastnil, získal tričkomliečnou tematikou. Všetky tieto krásne ceny nám venovali vyššie uvedení sponzori, za čo im patrímene celej školy naozaj úprimné poďakovanie.

Umiestnenie vo vedomostnom kvízemliečnychpekárenských výrobkoch:

1.      miestoKristína Krištofová  /9.A/

2.      miestoMatúš Piršel  /7.A/

3.      miestoSimona Zichová  /9.A/ a Michal Tuchyňa  /5.A/

Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme!   / vložila j.j./

RZ pri ZŠ s MŠ Bánov pozýva širokú verejnosť na Rodinný juniáles.
Kedy? 11.06. 2016 o 19:00 h
Kde? V KD Bánov
Tešíme sa na Vás!
 

Prílohy:
SúborModifikované
Download this file (rodinny juniales2016.pdf)Rodinný juniáles18.05.2016 22:26

S potešením môžeme vyhodnotiť tohtoročný zber papiera. Vďaka vám, milí žiaci a milí rodičia, sa nám podarilo nazbierať takmer 12 ton, presnejšie 11 909 kg papiera. Do zberu sa veľmi aktívne zapojili žiaci všetkých ročníkov školy a aj materskej škôlky.  Patrí vám úprimná vďaka. Najlepší žiaci budú ocenení atraktívnymi odmenami.

Vašou snahou a ochotou sme spoločne zachránili  ďalších 204 stromov. Ďakujeme!

 

1. miesto Lukáš Rozgoň    I. B        555 kg

2. miesto Marek Kádar        II. A       426 kg

3. miesto Lucas Villem        III. A      410 kg

 

1. miesto Nora Demová           VI. A     290 kg

2. miesto Olívia Mičeková        VI. A    242 kg

3. miesto Viktória Viglašová   VI. A    200 kg

 

 

Dňu  matiek pripravila riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová spolu so svojim učiteľským zborom a administratívnymi pracovníčkami školy relaxačnopohybové popoludnie, ktoré  sa uskutočniloprekrásnom školskom areáliMamičky, ktoré rady športujú  si mohli zahrať vybíjanú  a zacvičiť jogu. Relaxovali  pri reflexnej masáži, spojenejdiagnostikou, skrášľovali  sa pod  rukami kaderníčok , kozmetičieknechtovej dizajnérkyMohli ochutnaťvýrobky zdravej výživyinformovať sanových moderných trendoch zdravého stravovania. Oteckoviažiaci si zmerali sily vo futbalovom turnaji. Pre deti bolo pripravené kreatívne centrum, v ktorom, okrem iných výrobkov, vytvorili krásnu vlajku venovanú mamičkámotlačkami dlanísrdečnými vrúcnymi odkazmi.  Deti taktiež trávili chvíledetskom športovom centre.  Aká by to bola oslava bez pohostenia. V školskej jedálni sa prehýbali stoly od chutného občerstvenia, výborných zákuskov, čerstvých pagáčovchutných koláčov. Študenti SOŠ hotelových služiebNových Zámkoch pripravovali voňavú kávičku, miešané nápojepredvádzali umenie vyrezávania do ovocia, ktoré si mohli vyskúšať aj prítomní hostiaCelé nedeľné popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, zúčastnilo sa  ho množstvo rodičovdeťmi. Aj počasie bolo ukážkové. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli  ochotní obetovať voľné nedeľné popoludnieprispieťúspešnému priebehu krásneho  a hodnotného podujatia.                                                                                                                                                                   Katka Jančovičovácvičenie jogy, Evka Palackovádcérou Anetkoukadernícke služby, Peťka    Štefaňákovákozmetika, nechtový dizajn,   Bea  Melišeková so svojimi študentkami zo SOŠ Jesenského Nové Zámkykadernícke službyDanka Vachulíkováreflexná masáž, spojenádiagnostikouMirka MančuškováKatka Palackovávýživové poradenstvo,   študenti  SOŠ hotelových služieb Nové Zámky, pán RadošovskýOKSBánove -  Miloš RybárJanka Ščevlíková - predsedkyňa ZRPŠ,  Dušan Smolárikpitný režim, minerálky, malinovky, pekáreň Oremus - sladké i slané občerstvenie, KTB - Miroslav a Lenka Klobučníkoví - kamera, foto.              .                                                                                                                   

 

 

Dňa 11.mája 2016 sa konala beseda o odpadoch pre deti z ŠKD. Celú prezentáciu viedla pani Ing. Mária Podlesná zo spoločnosti ENVI-PAK, a.s.. Počas besedy sa deti oboznámili s problematikou odpadov, so separáciou odpadov v domácnostiach a na školách, ďalším putovaním na triediacu linku, na skládku a ich recykláciu . V rámci prezentácie si deti rozšírili vedomosti v oblasti odpadového hospodárstva. Veríme, že deti budú k triedeniu odpadov motivovať aj svojich súrodencov a rodičov.  / vložila j.j. /

Dňa 21.3.2016 prebehla celoslovenská súťaž Matematický Klokan.Z našej školy sa jej zúčastnilo 24 žiakov z 2. až 6. ročníka.V celoslovenskom meradle patril medzi najúspešnejších  žiak Dominik Uhrík zo 6.A s úspešnosťou neuveriteľných 100%. Zároveň získal aj titul Školského šampióna.Jeho mladší brat Tomáš Uhrík sa stal úspešným riešiteľom so  76,7%.

Nakoľko úlohytejto súťaži naozaj náročné, o to viac si ceníme ich krásne výsledky. Obom chlapcom gratulujemeúspechu/ vložila j.j. /                                                                                       

Viac článkov...

Stránka 1 z 65

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-máj 2016

 

Aktivita
Zber papiera

Zodpovedný pedagóg

pán školník
Termín
9.-13. 5. 2016
Aktivita
Krajské kolo HK 2016 - Topoľčany
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo BIO – D kategória

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo súťaže - Na bicykli bezpečne
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
13.5. 2016
Aktivita
Deň mlieka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Tomková
Termín
17.5. 2016
Aktivita
Výchovný koncertDDO Rosička
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
20.5. 2016
Aktivita
Zelená škola – hodnotiaca komisia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
24.5. 2016
Aktivita
MO v atletike
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
24.-25.5. 2016
Aktivita
Deň slnečnícúčasť na spoluorganizovaní zbierky

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr.učiteľ
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Nitraškolský výlet roč. 1.-4.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
26.5. 2016
Aktivita
Svetový deň nefajčiarovrozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
31.5. 2016
Aktivita
Zber a sušenie liečivých rastlín z ekoučebne, výroba herbáru

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Úžerníctvo

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Stanková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda s drogovo závislými z Resocializačného zariadenia Ľudovítov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková, Mgr. Čeriová
Termín
máj 2016
Aktivita
Výtvarné súťaže - Maľujte a fotografujte s PRIMALEXOM - Slovensko moje

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Villemová, Mgr. KeleMgr. Mičeková
Termín
do 31.5. 2016

 

Kto je online

Máme online 5 hostí