Pondelok, November 24, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.Denisa Slížová a zástupkyňa pre MŠ Vilma Pilová srdečne ďakujú všetkým rodičom, starým rodičom, pracovníkom OÚ za pomoc pri vybudovaní nového školského dvora za telocvičňou ZŠ pri MŠ I. Nové priestory školského dvora viac vyhovujú deťom MŠ, sú bližšie k budove a pri vhodnom počasí sa budú pravidelne využívať na pohybovo – relaxačné činnosti detí.

Menovite ďakujeme:
p.PETROVI PALACKOVI
p.PETROVI BUČÍKOVI
p.MARTINOVI DANANAIOVI
p.ROMANOVI MRÁZOVI
p.BRANISLAVOVI HODRUŠSKÉMU
p.ĽUBOŠOVI ROZGOŇOVI
p.JÚLIUSOVI DRAHOTUŠSKÉMU
p.MILANOVI CAGÁŇOVI
A PRACOVNÍKOM VPP
EŠTE RAZ VEĽMI PEKNE ĎAKUJÚ ZA SPOLUPRÁCU A POMOC VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM DETIČKY Z MŠ.
Aktivita
Termín
KOMPARO v 8. a 9. ročníku
06.11.2014
Testovanie 5 - pilotné testovanie v 5. ročníku
12.11. 2014
Výchovný koncert - Bezpečne na internete
13.11. 2014 o 10.00 hod. v KD - 1,50 €
Prezentácia činnosti žiakov za I. štvrťrok v káblovej televízii
koniec novembra 2014
Praktické ukážky poskytovania I. pomoci
s možnosťou vyskúšať si svoje schopnosti v masáži srdca,  umelom dýchaní, ošetrení zlomenín, či popálenín. 
25.11.2014
Týždeň s anglickým lektorom
24.11. - 28.11. 2014 v cene 30 €

 

Dňa 26.10 2014 sa žiaci, pedagógovia, rodičia a priatelia školy zúčastnili jednodňovej exkurzie do Viedne. V centre mesta sme vystúpili na Schwedenplatz – Švédskom námestí. Odtiaľ sme prešli na Stephansplatz – námestie Štefana, prezreli sme si Stephansdom. Potom sme šli k Štátnej opere, ďalej k Hofburgu - zimného sídla Habsburgovcov. Videli sme  nádvorie zámku a aj rímske vykopávky, steny, aquadukt a pod. Následne sme sa presunuli na námestie hrdinov – Heldenplatz. Bola tu vystavená aj vojenská technika, vrtuľníky a obrnené transportéry.Na námestí Márie Terézie – Maria Theresia Platz sme navštívili Prírodovedné múzeum – Naturwissenschaftliches Museum. Na Stephansplatz sme mali rozchod na občerstvenie. Navštívili sme aj letné sídlo Habsburgovcov – Schonbrunn. Exkurzia dopadla veľmi dobre, žiaci našej školy sa správali disciplinovane. Dúfame, že čoskoro opäť zavítame do krásnej Viedne počas vianočného času. Poďakovanie patrí pánovi uč. nemeckého jazyka Mgr. Lászlovi Horváthovi za organizáciu a výklad počas exkurzie. Pani učiteľke Mgr. Monike Rampašekovej za pomoc pri organizovaní exkurzie a všetkým zúčastneným pedagógom.

 /vložila: j.j./

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si dňa 28.10. 2014 pripravili pekné dopoludnie, na ktoré sme pozvali aj našich starších občanov. Konkrétne naše pozvanie prijali bývalé pani učiteľky p. Zuzana Novotná , p. Anna Turčeková a p. Margita Mazúchová.

Žiaci prvého stupňa si pod vedením svojich učiteliek pripravili aktivity, ktoré boli zamerané na  regionálnu výchovu s využitím prvkov ľudovej slovesnosti.

Prváci sa predviedli svojimi hádankami a ich výtvarným stvárnením. Druháci si "zmerali sily" s pani učiteľkami v čítaní povestí s porozumením. Tretiaci zasa povesti zdramatizovali a ukázali sa ako schopní herci spolu s našimi najlepšími recitátorkami Zuzkou Ďatkovou z III.B a Tamarkou Mrázovou z V.A triedy. Naši najstarší žiaci zo IV.A triedy si vypočuli zaujímavé rozprávanie obecnej kronikárky p. Mazúchovej a spolu s ňou nazreli do minulosti našej obce. Spevom známych ľudových piesní a tancami druháčikov sme si spestrili priebeh celého podujatia.

Veríme, že bývalé pani učiteľky sa medzi nami cítili dobre, a že chvíle prežité s nami v škole v nich opäť vyvolali krásne spomienky na časy, keď aj ony pracovali so žiakmi. A to, že to boli úžasné pani učiteľky nám všetkým dokázali aj dnes, pretože všetko prežívali s nami tak, ako keby sa bol čas zastavil... ĎAKUJEME!

/vložila: j.j./

 

Jednu októbrovú stredu sme si hodinu biológie spestrili besedou. O včelách nám prišiel porozprávať pán Vladimír Keméň,  dlhodobý priateľ včiel. Zaujal žiakov pútavým rozprávaním o včelích produktoch a ich liečivých účinkoch, o vývine spoločenstva v úľoch  taktiež o ich dorozumievacom tanci. Ukázal nám plásty, rámčeky , včelársku kuklu so sieťkou a rôzne časopisy pre včelárov. Po besede si žiaci pochutili na výborných medovníčkoch, ktoré upiekla  jeho manželka.

/vložila: j.j./

 

 
K jeseni neodmysliteľne patria lietajúce, pestrofarebné šarkany.
 Tradičná súťaž o najoriginálnejšieho šarkana organizovaná p.uč. Dr. Klučkovou našla veľkú odozvu hlavne medzi žiakmi ročníkov 1.- 4. Krásne šarkany vyrobené z rôznych materiálov zdobia dolnú chodbu našej školy a esteticky skrášľujú prostredie.
29 žiakov bolo odmenených sladkou odmenou z prostriedkov rodičovského združenia.

/vložila: j.j./
 

 
 
 Október je mesiac, v ktorom sa narodili významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života .
Školskou reláciou sme žiakom pripomenuli výročie narodenia spisovateľov J. G. Tajovského a M. Figuli.
Pietnu spomienku, položenie kvetov a zapálenie kahančeka sme venovali aj Antonovi Bernolákovi.
Pamätník s bustou A. Bernoláka a pamätník prvej písomnej zmienky o obci navštívili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Klučkovou a zástupkyňou Mgr.Molnárovou.                           
 /vložila: j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 1 z 37

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - november 2014

 

Aktivita
KOMPARO v 8. a 9. ročníku
Termín
6.11.2014
Aktivita
Testovanie 5 - pilotné testovanie v 5. ročníku
Termín
12.11.2014
Aktivita
Výchovný koncert - Bezpečne na internete
Termín
13.11. 2014 o 10.00 hod. v KD - 1,50 €
Aktivita
Prezentácia činnosti žiakov za I. štvrťrok v káblovej televízii
Termín
koniec novembra 2014
Aktivita
Praktické ukážky poskytovania I. pomocis možnosťou vyskúšať si svoje schopnosti v masáži srdca,  umelom dýchaní, ošetrení zlomenín, či popálenín. 
Termín
25.11.2014
Aktivita
Týždeň s anglickým lektorom
Termín
24.11. - 28.11. 2014 v cene 30 €

 

Kto je online

Máme online 11 hostí