Nedeľa, Apríl 19, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

Dňa 14. apríla 2015 sa  uskutočnil pre rodičov, starých rodičov i príbuzných našich žiakov Deň otvorených dverí. Riaditeľstvo školy, triedne učiteľky 1. až 4. ročníka                 i vychovávateľky ŠKD umožnili hosťom nazrieť do tajov výchovno-vzdelávacieho procesu, aký na našej škole denne prebieha.  Pedagógovia  prezentovali svoju každodennú prácu so žiakmi  s využitím rôznorodých  metód i foriem  edukačného procesu. Rodičia si  prezreli  interiér školy, učebne, novovytvorenú školskú knižnicu  a mohli sa porozprávať  a diskutovať pri malom občerstvení. 

Malí i veľkí speváci našej školy sa 10. apríla 2015 predstavili v interpretácii ľudových piesní v jubilejnom 25. ročníku speváckej súťaže Slávik Slovenska.  

Do školského kola sa zapojilo až 22 speváčok a spevákov.

V ich podaní zazneli ľudové piesne nášho regiónu i piesne zo Spevníčka Slávik Slovenska, ktoré sú podmienkou súťaže.

Umiestnenie: 1. kategória / 1.-3.ročník/  1. miesto - Alica Ščevlíková  /2.B/

                                                                 2. miesto - Viktor Mráz  /3.A/

                                                                 3. miesto - Alexandra Karvouniari  /1.B/

                       2. kategória / 4.-6. ročník/ 1. miesto - Eliška Ráceková  / 4.A/

                                                                                    Vanda Procházková /5.A/

                                                                  2. miesto - Alexander Lakatoš  /6.B/

                                                                  3. miesto - Mária Mrázová  /4.A/

Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme!

Víťazky školského kola budú reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže dňa 13.05.2015 v Nových Zámkoch. Držíme palce!

 

 

Milí rodičia, pozývame vás dňa 14. 04. 2015 o 10:50 hod. na otvorené hodiny I. a II. ročníka a o 11:45 hod. do III. a IV. ročníka, kde vám žiaci pod vedením pani učiteliek ukážu, ako pracujú na vyučovacích hodinách s využitím rôznych metód a moderných vyučovacích prostriedkov. Žiaci ŠKD spolu s pani vychovávateľkami  vás pozývajú o 13:15 hod., aby ste aj vy videli, ako kreatívne trávia popoludnie v škole.

Tešíme sa na vás!

Dňa 1,  apríla  navštívili naši druháci /2.A a 2.B/ obecnú knižnicu. Na začiatku návštevy nám pani knihovníčka Jančovičová pripomenula, kto a ako sa môže do knižnice zapísať, ako si knižku z knižnice požičať, kedy ju treba vrátiť. Po teoretickom oboznámení sa s knižnicou nám pani knihovníčka ukázala, kde sa nachádzajú knihy pre deti, pre dospelých, odborná literatúra a pod. Zároveň ponúkla žiakom možnosť, ktorí tak ešte neurobili, stať sa členmi knižnice. Keď si deti so záujmom prezreli knižky v detskom oddelení, čakal ich literárny kvíz. V tomto kvíze si mohli v skupinách zmerať vedomosti z literatúry, ktoré nadobudli na hodinách čítania. Žiaci dvoch víťazných skupín si odniesli diplom, sladkosť a radosť z dobrého výkonuPo viac ako hodinovom pobyte v kráľovstve kníh sme sa rozlúčili s pani knihovníčkou so sľubom, že knižnicu ešte navštívime a požičané knižky načas vrátime!

/vložila j.j./

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

V stredu 8. apríla žiaci III. A,III. B a IV. A pod vedením svojich pani učiteliek navštívili   Hvezdáreň v Hurbanove. Krásne a vynovené prostredie všetkým učarovalo. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o dejinách Hvezdárne a  o našej Slnečnej sústave. V novom planetáriu  sme spoznávali našu galaxiu a so záujmom  sledovali, aké čaro nám pripravuje naša obloha každú noc v podobe súhvezdí. Nejednému z nás sa pri cestovaní vesmírom zakrútila hlava, no stálo to za to. Plní zážitkov sme sa v dobrej nálade vrátili do školy. Tešíme sa na ďalšie neopakovateľné  chvíle z budúcich exkurzií!

 

Deň počatého dieťaťa – rok 2015:

“Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!” - tak znie hlavné motto občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pre rok 2015, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je už po pätnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. 

“Na vizuále, ktorý sa objavil na bilbordoch po celom Slovensku, je daná do pozornosti nerovnováhu v postoji spoločnosti voči počatému ľudskému životu a voči chráneným živočíšnym druhom. Napríklad spoločenská hodnota vajca orla skalného je 4610 eur, ak ho niekto úmyselne poškodí alebo zničí, má vážny problém so zákonom.  Je život orla vzácnejší ako ľudský? Samozrejme, je potrebné  chrániť ohrozené živočíšne druhy, ale zamyslime sa i nad hodnotou ľudského života. Skutočne je potrebné si ho vážiť ako to najcennejšie čo máme.”

Tejto myšlienke bol  venovaný i  25. marec v našej škole.  Žiaci si v tento deň  vypočuli rozhlasovú reláciu zameranú na ochranu ľudského života a na znak súhlasu si pripli biele stužky.

/vložila: j.j./

 

alt

Aj tento rok sa nám potvrdilo, že naši žiaci sú veľmi šikovní  aj v umeleckej tvorbe. V okresnom kole súťaže "Európa v škole" si v literárnej časti v I. kategórii obhájil Lucián  Ohrádka z III. A svoje vlaňajšie prvenstvo a postup do celoštátneho kola  a na 2. mieste sme mali úspešného Lucasa Villema z II. A.  Tento výsledok nás veľmi potešil, žiakom blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa tvorivosti a fantázie. 

Viac článkov...

Stránka 1 z 44

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - apríl 2015

Aktivita
Zber papiera od 14.00 hod. – 17.00 hod.

Zodpovedný pedagóg

p. školník
Termín
13.04.- 17.04. 2015
Aktivita
Deň otvorených dverí 4. vyučovacia hodina 1. – 2. ročník 5. vyučovacia hodina 3. – 4. ročník ŠKD otvorená hodina o 13.10 hod.
Zodpovedný pedagóg
vyučujúce ročníkov 1. – 4. PaedDr. Ostrožlíková Mgr. Rácková
Termín
14.04. 2015
Aktivita
Futbalový turnaj v Komjaticiach

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka
Termín
14.04. 2015
Aktivita

Testovanie 9

Výchovný koncert 1,50 €

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Kutálková

Mgr. Molnárová

Termín
15.04. 2015
Aktivita
Gardénia Nitra - exkurzia

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová, Mgr.Palacka
Termín
16.04. 2015
Aktivita
Terénna exkurzia – chránená oblasť v Bánove - Chrenovka, chránené vtáctvo 5. – 6. ročník Od 8.00 – 12.00 hod..
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková, Mgr. Molnárová
Termín
20.04.2015
Aktivita
PLAVECKÝ VÝCVIK 1. – 2. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Sovská, Mgr.Juríková
Termín
20.04. – 24.05.2015

Kto je online

Máme online 5 hostí