Sobota, November 28, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie rodine Blaškovej a Palanovej za spríjemnenie jesenných dní. Každý zamestnanec dostal krásnu jesennú chryzantému, s ktorou sme si prizdobili naše domáce či pracovné prostredie. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity rodičov a učiteľov!

Dňa 20. novembra 2015 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže „Náboj Junior“. Súťaž sa konalaGymnáziuŠuranoch , súťažili štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Našu školu reprezentovali Alexander Molnáržiak 8.A triedy, Kristína Krištofová, Simona Zichová, Oliver Remiašžiaci 9.A triedy. Žiaci získali cenné skúsenosti pri riešení zaujímavých príkladov zo života. / vložila j.j./

Regionálny krúžok je jeden z mnohých, ktoré pracujú v našej škole .Žiaci spoznávajú nie len svoj región, ale i kultúru celého Slovenska. K tomu patria i vianočné zvyky a tradície. Zdobenie vianočného stromčeka je jednou z nich. V piatok nám prácu v krúžku spestrila pani  Ščevlíková, babička jedného zo žiakov. Priniesla  žiakom vypracované cesto a ukázala im spôsoby,  ako sa z neho dajú vyrobiť vianočné ozdoby. Žiaci sa so zanietením  pustili do práce. Po krátkom čase školské lavice zdobili hviezdičky, kvetinky, stromčeky. srdiečka, podkovičky a ďalšie vianočné ozdoby. A keď boli pomaľované, boli ešte krajšie. Môžete si ich i vy prísť pozrieť a ak sa vám budú páčiť, môžete si ich i kúpiť na vianočných trhoch v našej obci. / vložila j.j. /

 

Dňa 13.11.2015 k nám prišla Ing. Mária Podlesnáoblastná riaditeľka spoločnosti ENVI – PAK.  Porozprávala nám pútavou formouseparovanírecyklácii odpadu. Hlavnou témou celej prezentácie bolo deťom ukázať a povedať, ako majú správne nakladať s komunálnym odpadom, ktorý im vzniká v domácnosti. Usmernila deti, ktoré vytriedené zložky odpadov patria alebo nepatria do jednotlivých farebných kontajnerov na triedený odpad. Taktiež ich poinformovala, že takto vytriedené zložky odpadov sa ďalej dotrieďujú na triediacich linkách v zberových spoločnostiach a odvážajú ku konečným spracovateľom na výrobu nových výrobkov. Žiaci sa aktívne zapájali a reagovali na otázky Ing. Podlesnej. Na záver prednášky dostali žiaci aj upomienkový predmety (náramky s logom Zeleného bodu) . / vložila j.j./

 

 

 

 

Príroda sa pripravuje na odpočinokaby načerpala nové sily. Kvety  postupne odkvitajú, sťahovaví vtáci odlietajú, iní prilietajú  a lístie na stromoch mení farbu. Hýri všetkými farbami a postupne padá na zem.  V parku našej školy je niekoľko listnatých stromov, ktoré tiež zhadzujú svoje lístie.Keď chceme, aby areál bol upravený a lístie zbytočne nehnilo tam, kde nie je treba, musíme sa o to pričiniť.Naši pracovití  žiaci hlavne na vyučovacích hodinách ako je Technika a Svet práce pod vedením p. . Mgr. Čeriovej a p. školníka Villára upravujú okolie školy a starajú sa o naše životné prostredieNa jar sa nám príroda za túto starostlivosť patrične odplatí. / vložila j.j./

tradične sa na našej škole uskutočnil zber papiera. V termíne od 2. 11. do 6. 11. žiaci všetkých ročníkov v poobedňajších hodinách s veľkým nadšením prinášali veľké množstvá tejto veľmi dôležitej druhotnej suroviny a podaril sa nám nevídaný kúsok. Naplnili sme viac ako 2 zberné kontajnery a spoločnými silami sme nazbierali 10 600 kg papiera. Zachránili sme približne 178 stromov. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a samozrejme aj našim pomocníkom pri zbere papiera. Najaktívnejší žiaci a kolektívy budú ako tradične aj ocenení. Výsledky si môžete prečítať v nasledovných tabuľkách.

Čítať celý článok...

Prvý novembrový piatok zavítal na hodinu biológiešiestakom včelár pán Vladimír Keméň. Vymenil si úlohu vyučujúcej, ktorá sa stala spolu so žiakmi pozornou poslucháčkouzačal rozprávať zaujímavosti zo života včiel. Svoje rozprávanie oživil ukážkami pomôcok, ktoré používa pri práci so včelami. Žiaci si  naživo prezreli rámiky, dymák či medometčasopisu Včelár. Deti najviac upútal ochranný klobúčik, niektorí si ho aj vyskúšali. Keďže zvedavým otázkam detí nebolo konca  a hodina bola časovo obmedzená, pán Keméň  ukončil svoju návštevu prekvapením. Otvoril plnú krabicu chutných medovníkov, ktoré upiekla jeho manželkapoponúkal  vďačných  žiakov. / vložila j.j. /

Viac článkov...

Stránka 1 z 53

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-november 2015

 

Aktivita
Výchovný koncert – Freestyle – športové vystúpenie
Termín
3.11.2015
Aktivita
E-testovanie žiakov 5. ročníka
Termín
9.11.2015
Aktivita
BesedaPOLÍCIA – s p. Mgr. Žichlom
Termín
november 2015
Aktivita
Z rozprávky do rozprávkyaktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Termín
november 2015
Aktivita
Medzinárodný deň bez fajčenia, rozhlasová relácia
Termín
november 2015
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Termín
november 2015
Aktivita
Súťaž o najkrajší zdravý výrobok
Termín
november 2015
Aktivita
Vyhodnotenie prieskumu šikanovania a agresie
Termín
november 2015
Aktivita
Európsky týždeň proti drogámprezentácia na tému Ako drogy zmenia človeka? Známe osobnosti, ktoré zabili drogy...
Termín
november 2015
Aktivita
Život a literárne dielo Jána Kostrurelácia
Termín
november 2015
Aktivita
Finančná gramotnosť - výhodnejšie cestovanie, aktivity
Termín
november 2015
Aktivita
Dopravný prieskumrozhlasová relácia, dopravné priestupky pri našej škole
Termín
november 2015
Aktivita

Týždeň v anglickej komunikácii s anglickým lektorom

Termín
november 2015
Aktivita
Deň školských knižníc- najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Termín
november 2015
Aktivita

Testovanie 5-2015

Termín
25.11.2015
Aktivita
Prezentácia činnosti žiakov za I. štvrťrok v káblovej televízii
Termín
november 2015
Aktivita

Výchovný koncert pre roč. 5.-9. – intolerancia

Termín
27.11.2015
Aktivita
Beseda – ENVIPAK – s p. Ing. Podlesnou
Termín
november 2015
Aktivita

Beseda na tému Problémy dospievania - CPPPaP

Termín
november 2015

 

Kto je online

Máme online 7 hostí