Sobota, Apríl 29, 2017
image
2% z dane Aj tento rok môžete poukázať 2% zo svojej dane nášmu rodičovskému združeniu. Vaše peniaze budú použité na zlepšenie vzdelávania detí na škole.
Ďakujeme.
Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

22. apríl si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Naši žiaci sa pri tejto príležitosti venovali mnohým zaujímavým environmentálnym aktivitám.
Na pôde bánovskej školy sme totiž privítali dvoch vzácnych hostí, ktorí sú doslova zžití s prírodou. Pán Vašek, vášnivý rybár a ochranca životného prostredia, spolu s poľovníkom pánom Zálešákom žiakom 5.-9. ročníka veľmi pútavo porozprávali o flóre, faune aj o potrebe šetrného prístupu k našej Matke Zemi.
Taktiež sme v tento deň pristúpili i k vyhodnoteniu zberu papiera. Vďaka Vašej snahe a ochote pomáhať modrej planéte sa nám spoločne podarilo nazbierať viac ako 11 000 kilogramov papiera. Keby stromy vedeli rozprávať, iste by vďakou nešetrili...
Žiaci 1.-4. ročníka sa počas Dňa Zeme venovali predovšetkým tvorivým a hravým činnostiam, ktoré boli zamerané na upevnenie ich vzťahu k prírode. Spomedzi množstva interaktívnych aktivít realizovaných v rámci projektu Zelená škola ich zaujalo najmä pexeso o krásach prírody či nová spoločenská hra s názvom Kráľovstvo včiel.
Šikovní výtvarníci mali možnosť prejaviť svoj talent hlavne pri výtvarných činnostiach, ktoré nadobudli podobu nádherných umeleckých diel zo škrobu, temperových farieb i vrchnáčikov od PET fliaš. Príjemným spestrením tohto dňa bola iste aj tvorba veselých obrázkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú jedným z mnohých darov našej zeme.
Veríme, že našim žiakom sme i týmto bohatým programom pomohli stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty a života vôbec. Dúfame, že každý z nás si vezme k srdcu tak známe, i keď často zabudnuté slová „ži a nechaj žiť...“
/ vložila j.j./

Tak ako každý rok, aj tento sme sa dňa 27. apríla zúčastnili výstavy "Mladý tvorca", ktorá sa konala  v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do ponuky stredných škôl, ktoré sa na výstave prezentovali. / vložila j.j./

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dveri, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 2. mája 2017 v jednotlivých triedach.  Zúčastniť sa môžete ľubovoľnej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu hodín Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dnes, v rámci aktivít a podujatí venovaných Dňu Zeme bol vyhodnotený zber papiera, ktorý prebebol na našej škole v dňoch 27. 3. - 31. 3 2017. 

Spolu  sme nazbierali 11 057 kg papiera


Poradie            Trieda                Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                 Body
1.                      III. B                      134,5                                                 100                                                                   17
2.                      IV. A                      110                                                      82                                                                   15
3.                      III. A                        92,2                                                   67                                                                   12
3.                       II. A                        67                                                      72                                                                   12
4.                        I. A                        44,8                                                   73                                                                   11
5.                       II. B                        30,1                                                   54                                                                     8
5.                      IV. B                        29,1                                                   62                                                                     8

Spolu triedy 1. - 4. ročník 7374 kg

Poradie            Trieda                 Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                Body
1.                      V. A                          55,1                                                  100                                                                   16
2.                      VII. A                       38,6                                                    55                                                                   11
3.                      VI. A                        16,3                                                    47                                                                    8
3.                      VIII.A                       20,8                                                    36                                                                    8
4.                      VIII. B                        7                                                       29                                                                    5
5.                       IX. A                         1                                                         8                                                                    2

Spolu triedy 5. - 9. ročník 2 883 kg

Zapojená aj MŠ 800 kg

Jednotlivci - ročníky 1. - 4.

1. miesto III. A Marek Kádar 656 kg
2. miesto IV. A Lucas Villem 472 kg
3. miesto III. B Diana Molnárová 336 kg

4. miesto III. B Nicolas Chlepko 321 kg
5. miesto I. A Samuel Selický 304 kg
6. miesto IV. A Martina Mančušková 291 kg
7. miesto II. A Viktor Mokráš 281 kg
8. miesto III. B Matúš Gregušík 258 kg
9. miesto III. B Hana Kozárová 251 kg
10. miesto II. A Šimuneková Adela 228 kg


Jednotlivci - ročníky 5. - 9.


1. miesto VII. A Nora Demová 297 kg
2. miesto V. A Viktor Mráz 255 kg
3. miesto V. A Viktória Kecskésová 224 kg

4. miesto VII. A Viktória Viglašová 138 kg
5. miesto VIII. A Dominik Mráz 137 kg
6. miesto V. A Bibiána Šimuneková 134 kg
7. miesto VII. A Vanda Procházková 107 kg
8. miesto V. A Alex Morongová 103 kg
9. miesto V. A Vivien Kováčová 96 kg                                                                                                                                       10. miesto V. A Matúš Maňák 87 kg

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. Srdečne blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí  žiakom a samozrejme najmä aktívnym rodičom. / vložila j.j./
 

Posledný aprílový týždeň sa na našej škole uskutoční výstava pod názvom Krása starých kníh. Veríme, že naši žiaci pohľadajú u svojich starých a prastarých rodičov exponáty, ktorí možno ležia niekde nepovšimnuté , zabudnuté a zapadnuté prachom. Touto výstavkou chceme priblížiť naším žiakom zaujímavé a možno aj historicky hodnotné publikácie. Prosíme rodičov o pomoc pri organizovaní výstavky. Súťaž bude vyhodnotená a žiaci s najstaršími knihami budú odmenení
 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí priniesli oblečenie pre tých, ktorí to potrebujú. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríme aj životné prostredie. Ďakujeme.. / vložila j.j./
 

Dňa 12.04.2017 sme uskutočnili druhý ročník atletického trojboja Školského klubu detí. Deti si zmerali svoje sily v behu, skoku do diaľky a v hode loptičkou. Každý z nich chcel ukázať to najlepšie, čo dokáže, a tak ich  výkony boli naozaj obdivuhodné. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev. Všetci účastníci  vložili do svojich výkonov maximum, obidve družstvá mali rovnaký počet bodov. Preto všetkým gratulujeme a prajeme aj do budúcnosti ďalšie športové úspechy. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 79

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-marec

Aktivita
Otvorená hodina PVO v I.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Výchovný koncert – Buďme ľudia
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
02.03..2017
Aktivita
Otvorená hodina MAT – VI. A
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová

Termín
02.03.2017
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka, Mgr. Uhríková,Mgr. Poláčeková
Termín
03.03.2017
Aktivita
Návšteva mestskej knižnice v Šuranoch – IV. A, IV. B
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín
08.03.2017
Aktivita
Školenie Prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
08.03.2017
Aktivita
Konzultačné RZ
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia
Termín
14.03.2017 o 17:00
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P3, P4, P5

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková
Termín
14.03.2017
Aktivita
MS v lyžovaní
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
14.03.2017
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
15.03.2017
Aktivita
Okresná vedomostná súťaž - Čo vieš o hviezdach
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr.Šimunková
Termín 15.03.2017
Aktivita
Veľkonočné sviatky v krajine hovoriacej anglicky – beseda s Američankou Susan Hamann

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Popadičová
Termín
17.03.2017
Aktivita
Celoslovenské kolo súťaže ... a Slovo bolo u Boha ...
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
18.03.2017
Aktivita
Matematický klokan

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
20.03.2017
Aktivita
OK Biblická olympiáda
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
23.03.2017
Aktivita
Deň plný prekvapení pre budúcich prváčikov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková, Mgr. Slížová Mgr. Mičeková
Termín
24.03.2017
Aktivita
Zber papiera
Zodpovedný pedagóg
pán školník
Termín
27-31.03.2017 od 15:00 - 18:00
Aktivita
Deň učiteľov – posedenie

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
28.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina DEJ – VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
30.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie III.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
30.03.2017
Aktivita
Tvorivé predveľkonočné pečenie s mamičkami v ŠKD
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Ostrožlíková
Termín
marec 2017

Kto je online

Máme online 8 hostí