Piatok, December 09, 2016
image
Silvestrovská zábava Organizácia Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Bánov pozýva širokú verejnosť 
dňa 31.12.2016 o 19:00 do KD Bánov na
Silvestrovská zábavu.
DJ Vojto Krajčír
Vstupné: 15 € /prípitok, večera, víno, nealko/
Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni Rozličný tovar u pani Mančuškovej a v predajni Pekáreň J. Oremusa v Bánove. 
Bližšie informácie na tel. č.: 0903555103 u Ing. J. Ščevlíkovej.
Príďte privítať Nový rok v príjemnej atmosfére priateľov našej školy.
Tešíme sa na Vás!!!

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Vianoce. Tieto najväčši a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza.
U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.  

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých darčekov. Tie si však musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené do obloka, aby si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mikuláš známy ako bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny.

13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25. novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”, odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov. / z internetu /
 

Dnešný deň, 6. december patrí určite k najkrajším . Aj na našej škole sme všetci netrpezlivo očakávali tých, ktorí chodia na návštevu iba raz v roku. A dočkali sme sa... vzácna návšteva v zložení Mikuláša, anjelov i čertíkov k nám zavítala za zvukov rolničiek. Hlavne mladšie deti sa nevedeli dočkať. Mikuláš bol veľmi vtipný a zábavný, deti sa mu odmenili pesničkami i básničkami. Všetky deti aj pani učiteľky dostali okrem malej sladkosti aj mikulášsku čiapku. Tak sa celá škola doslova hemžila červenými čiapkami, čo bolo veľmi milé a úsmevné. Za zorganizovanie tejto milej akcie všetci ďakujeme! ... a sľubujeme, že budeme celý rok poslúchať...

 

Dňa 28. novembra sme pozvali na besedu do našej školy Mgr. Martina Dananaia, vedúceho pracovníka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby žiakom 1.-4. ročníka porozprával o vode ako nenahraditeľnej tekutine. Beseda sprevádzaná prezentáciou bola veľmi zaujímavá. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o vode, jej spracovaní, filtrovaní a rozvádzaní do našich domácností, ale aj o jej šetrení. Vedením žiakov k zamýšľaniu sa nad svojím správaním vo vzťahu k vode už od útleho veku nám pomôže zabezpečiť kvalitnejšie životné prostredie pre nás i ďalšie generácie.  / vložila j.j./
 

Dňa 25.11.2016 aj tento rok našu školu reprezentovali žiaci 8.ročníka Denis Fekete, Denis Novotný, Adam Hadar a Alexander Molnár, žiak 9.ročníka na matematicko fyzikálnej súťaži "JUNIOR NÁBOJ", ktorá sa konala v priestoroch Gymnázia v Šuranoch. Žiaci sa umiestnili na peknom 4.mieste. Už teraz sa tešíme na budúci ročník!!! / vložila j.j. /

V Topoľčanoch sa každoročne na Základnej škole sv. Dona Bosca koná krajské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom ... a Slovo bolo u Boha. Našu školu na tejto súťaži reprezentovala dňa 24. novembra žiačka Zuzka Ďatková z V.A triedy. Svojím umeleckým prednesom nadchla všetkých zúčastnených a najmä porotu, čim získala krásne 1. miesto a stala sa víťazkou medzi recitátormi. Zuzanke srdečne gratulujeme, sme na ňu hrdí a držíme jej palce v celoslovenskom kole.   / vložila j.j./

 

 

Dňa 25.novembra 2016 nás navštívil pesničkár Viktor Guľváš - mladším i starším žiakom hravou spevnou činnosťou pripomenul niektoré témy učiva v jednotlivých ročníkoch, napr. Afrika, Farby, Znamenia ... Jeho koncerty sú zaujímavé tým, že majú nielen zábavný, ale aj výchovný náboj. Pripravil si pre nás veľa veselých pesničiek, pri ktorých sme si s chuťou zaspievali, ale aj sa aktívne zapojili hrou, napodobňovaním a takto si nenásilnou formou zopakovali učivo a prežili príjemné chvíle. Taktiež  sme si pripomenuli slušné  správanie sa na koncerte a dopravnú výchovu počas presunu do KD.

Viac článkov...

Stránka 1 z 71

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-december 2016

Aktivita
Vianočná výzdoba, výstavka v priestore školy, triedy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková, tr. učitelia Mgr. Palacka
Termín
do 05.12.2016
Aktivita
Mikuláš v našej škole
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
06.12.2016
Aktivita
Exkurzia –Mühlbauer Nitra, SOŠ Šurany – VIII.A, VIII.B, IX.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P3, P4, P5
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková

Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Lelovská
Termín
08.12.2016
Aktivita
Rozhlasová relácia -Deň ľudských práv – Dohovor o právach dieťaťa
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
09.12.2016
Aktivita
Vianočné posedenie zamestnancov ZŠ s MŠ Bánov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová Mgr. Uhríková
Termín
09.12.2016
Aktivita
Exkurzia Rakúsko – Viedeň
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Ondrušková
Termín
13.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie IV.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
14.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – VII.A / Pomnožné podstatné mená /
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Benková
Termín
15.12.2016
Aktivita
Testy čitateľskej gramotnosti 8.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
16.12.2016
Aktivita
Vianočná burza – predajný stánok
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín 18.12. 2016
Aktivita
Vianočná akadémia – Popoluška / rozprávka /

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
18.12. 2016
Aktivita
ČG – Moja najzaujímavejšia kniha – prezentácia, ilustrácia na vyuč. hodinách SJL 5.-9. roč.
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková, Mgr. Benková
Termín
19.-21. 12. 2016
Aktivita
Šaliansky Maťko – školské kolo, postup do okresného kola

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
20.12.2016
Aktivita
Tvorba enviromentálneho akčného plánu
Zodpovedný pedagóg Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
20.12.2016
Aktivita
KTB – vinše a blahoželania /po dohovore s pánom Klobučníkom/

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. KLučková
Termín
december 2016
Aktivita
Vianočné tradície na dedine v podaní bánovských dôchodcov - KD
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín 22.12.2016
Aktivita INF, IFV – Vianočné a novoročné pohladenie duše

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka Mgr. Poláčeková
Termín 22.12.2016
Aktivita
Vianočný futbalový turnaj
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín 22.12.2016

Kto je online

Máme online 7 hostí