Pondelok, Január 23, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

24. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti „ Šaliansky Maťko“ odštartoval. 18. 01. 2017 sa naši najlepší recitátori zúčastnili okresného kola v Šuranoch. Tento rok sme mali zástupcov vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii nás reprezentovala žiačka III. B triedy Zuzana Šebová, v II. kategórii to bola Zuzana Ďatková z V. A. V III. kategórii sa predviedol Adam Mihaľov zo VII. A triedy.
Všetci traja žiaci veľmi zodpovedne pristupovali k príprave na samotnú súťaž. Povesť v ich podaní si zaslúži obdiv nás dospelých. Nie je ľahké preniesť sa do histórie a ponúknuť poslucháčovi zážitok, ktorý ho i v dnešnej dobe zaujme.
Úroveň tohtoročného okresného kola hodnotím z pozície pedagóga ako veľmi dobrú až výbornú. Výkony našich recitátorov v ničom nezaostávali za výkonmi ostatných účastníkov okresného kola. Domov sme si odniesli 3. miesto, ktoré vybojovala Zuzana Ďatková so svojou povesťou Zlodejka.
Všetkým trom recitátorom ďakujeme a Zuzke gratulujeme k peknému úspechu!!
/ vložila j.j./

Matematický krúžok navštevujú naši štvrtáci, ktorí majú kladný vzťah k matematike a radi sa jej venujú aj mimo vyučovacieho procesu. Obľúbil si ho aj jeden mimoriadne šikovný, talentovaný druháčik.
Náplňou krúžku v prvom polroku bola príprava žiakov na školské kolo matematickej Pytagoriády, v ktorej uspeli dvaja žiaci a postúpili tak do okresného kola. Venujeme sa i príprave naspomínané okresné kolo Pytagoriády a testovanie T-5. Taktiež riešime úlohy so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti.
Žiaci pracujú najčastejšie v menších skupinách. Motivujeme ich prostredníctvom súťaží a hravých aktivít, čo je pre nich veľmi zaujímavé a podnetné. Využívame tiež možnosť testovania svojich vedomostí prostredníctvom interaktívnej tabule /počítačov/, obľúbenej školskej pomôcky.
Veríme, že , ktorí krúžok navštevujú, v budúcnosti zúročia vedomosti, ktoré nadobudli aj vďaka matematickému krúžku. / vložila j.j./

 

Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční z príležitosti blížiaceho sa ukončenia prvého polroku školského roku 2016/2017 a následnej  klasifikácie  dňa 12.januára 2017 o 16.30 hodine v jednotlivých triedach školy. Tešíme sa na Vašu účasť

Tak ako každý rok, aj tento sme sa pustili s deťmi v ŠKD do pečenia medovníčkov. Deti si takto mohli vyskúšať činnosti spojené s prípravou a miesením cesta, „vaľkanie“ cesta, vykrajovanie, pečenie no a to najhlavnejšie na koniec, samotné jedenie. / vložila j.j./

Krúžok je určený pre žiakov prvého a druhého stupňa, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode a jej Tvorcovi. Hlavným cieľom je upevňovať tento vzťah, spoznávať biodiverzitu, získavať poznatky o živých organizmoch i neživých prírodninách. Členovia krúžku sa starajú o životné prostredie, monitorujú vtáctvo v školskom parku a v zimnom období ho prikrmujú, pozorujú mikroskopické preparáty, zhotovujú kolobeh vody a vytvárajú herbár. Pri týchto činnostiach sa pripravujú aj na biologickú olympiádu. Chcú sa držať hesla ,,Poznávaj a chráň!“. / vložila j.j./

 

 

Riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová s kolektívom svojich pedagógov prajú všetkým našim žiakom, ich rodičom, priateľom, priaznivcom i spolupracovníkom školy krásne,  pokojné vianočné sviatky, veľa rodinnej pohody a lásky. 

 

Štvrtá adventná nedeľa sa niesla nielen zapálením štvrtej sviečky na adventnom venci, ale i slávnostnou akadémiou, ktorú pripravili žiaci našej školy. Tento rok si opäť pripravili vianočnú rozprávku. Po Perinbabe a Dievčatku so zápalkami, ktorézahrali, tento rok si pripravili príbeh Popoluška. Krásnu rozprávku, ktorá patrí k neodmysliteľnému čaru Vianoc . Príbeh nacvičili žiaci 1. stupňa, pod vedením svojich triednych pani učiteliek . Postavu Popolušky si zahrala Zuzka Šebová z 3.B triedy, princom bol Matúš Jančovič 4.A, v úlohe macochy previedla svoje herecké schopnosti Zuzka Ďatková, rozmaznanú Špatnušu zahrala Tatiana Blašková, obe z 5.A triedy. Rozprávkou nás sprevádzala Vanda Procházková zo 7.A. Popoluške pomáhali holúbkovia, ktorých si zahrali prváci aj tretiaci, dve holubičky, Hanka Kozárová a Alexandra Karvouniaru z 3.B boli Popoluške najviac nápomocné. Techniku mali na starosti deviataci, Matúš Novotný a Erik Barta. Trubačov a kráľovský sprievod hrali druháci, štvrtáci boli dvorania, ktorí tancovali na plese. Upratovačkami boli dievčatká z krúžku zumby. Kulisy pripravila pani . Dr. Klučková, réžiu nad celým divadielkom mala pani zástupkyňa Mgr. Polačeková. Veríme, že akadémia navodila všetkým pravú vianočnú atmosféru. Na záver si všetci zaspieval krásnu pieseň Šťastné a veselé....

Viac článkov...

Stránka 1 z 73

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-december 2016

Aktivita
Vianočná výzdoba, výstavka v priestore školy, triedy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková, tr. učitelia Mgr. Palacka
Termín
do 05.12.2016
Aktivita
Mikuláš v našej škole
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
06.12.2016
Aktivita
Exkurzia –Mühlbauer Nitra, SOŠ Šurany – VIII.A, VIII.B, IX.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P3, P4, P5
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková

Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Lelovská
Termín
08.12.2016
Aktivita
Rozhlasová relácia -Deň ľudských práv – Dohovor o právach dieťaťa
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
09.12.2016
Aktivita
Vianočné posedenie zamestnancov ZŠ s MŠ Bánov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová Mgr. Uhríková
Termín
09.12.2016
Aktivita
Exkurzia Rakúsko – Viedeň
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Ondrušková
Termín
13.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie IV.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
14.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – VII.A / Pomnožné podstatné mená /
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Benková
Termín
15.12.2016
Aktivita
Testy čitateľskej gramotnosti 8.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
16.12.2016
Aktivita
Vianočná burza – predajný stánok
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín 18.12. 2016
Aktivita
Vianočná akadémia – Popoluška / rozprávka /

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
18.12. 2016
Aktivita
ČG – Moja najzaujímavejšia kniha – prezentácia, ilustrácia na vyuč. hodinách SJL 5.-9. roč.
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková, Mgr. Benková
Termín
19.-21. 12. 2016
Aktivita
Šaliansky Maťko – školské kolo, postup do okresného kola

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
20.12.2016
Aktivita
Tvorba enviromentálneho akčného plánu
Zodpovedný pedagóg Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
20.12.2016
Aktivita
KTB – vinše a blahoželania /po dohovore s pánom Klobučníkom/

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. KLučková
Termín
december 2016
Aktivita
Vianočné tradície na dedine v podaní bánovských dôchodcov - KD
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín 22.12.2016
Aktivita INF, IFV – Vianočné a novoročné pohladenie duše

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka Mgr. Poláčeková
Termín 22.12.2016
Aktivita
Vianočný futbalový turnaj
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín 22.12.2016

Kto je online

Máme online 7 hostí