Piatok, Júl 31, 2015
image image
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová  pozýva žiakov , pedagógov i rodičov  na slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 v areáli školy.  Zároveň pozýva rodičov ku KD, kde prebehne slávnostné odovzdanie vysvedčenia deviatakom .
Prezentácia našej školy   Vážení rodičia a priatelia školy, dostali sme možnosť prezentovať bánovskú školu v novozámockej televízii. Našu prezentáciu si môžete pozrieť na tomto odkaze / ZŠ Bánov /. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

hygienické vrecko - toaletný papier , tekuté mydlo, plastový pohár, 2 ks hyg. vreckoviek, uteráčikzavesíme v triede 

úbor na telesnú výchovu - biele tričko, teplákový úbor, krátke nohaviceponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)

prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky 

pomôcky na výtvarnú výchovu  -  vodové farby + temperové farby + paleta štetec plochý č. 12, 8, 6, štetec okrúhly č. 6 pohár na vodu na VV ( pevný, nie kelímok z jogurtu) igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko plastelínu (+ mikroténový sáčok s menom) 2 handričky ( na štetce a na lavicu ) voskovky farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci) nožnice (nie špicaté) lepidlo (tyčinkové), čierny tuš+pierko výkresy A4 - 10 kusov výkresy A3 - 20 kusov náčrtník alebo kancelársky papier ľubovoľné množstvo 1 ks krepový papier ľubovoľnej farbyTieto pomôcky majú žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach.

peračník -  farbičky - 12 kusovceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 ksstrúhadlo, gumu , neskôr  atramentové pero

zošity: zošit č. 644 - 1 kus (slovníček),  zošit č. 513 na Matematiku , č. 511 / s pomocnými linajkami na Písanie, zosit č 513 na Prírodovedu.

Vhodné je označiť všetky veci, každú ceruzkufixku, všetky zošityučebnice obaliť, napísať meno, triedupredmet, na tepláky netreba meno vyšiť, stačí napísať na lístok  zvnútra .
 

 

 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do regionálneho kola výtvarnej súťaže Slovensko mojesvojimi výtvormi získali všetky tri prvé miesta a to nasledovne:

1.       miesto Michal Mrázik  2. B                  p. . Mgr. A .Mičeková

2.       miesto Martin Ohrádka  2. A              p. . Mgr. K. Poláčeková

3.       miesto Hana Kozárová  1. B                p .uč. Mgr.  J. Juríková   

Víťazom  a ich pani učiteľkám srdečne blahoželáme!

Deň pred slávnostným ukončením školského roka využijú naši žiaci prvého stupňa na  kultúrne vzdelávanie. Navštívia spolu so svojimi pani učiteľkami výchovný koncert, na ktorom sa predstavia  dychové  hudobné  súbory Bánovčankanajmladšia dychová hudbaBánove  -  Rosička.  Veríme, že rezké tóny hudby budú znieťušiach našich žiakov ajposledný deň školského roka, keď si  s úsmevomsvižným krokom pôjdu prevziať svoje zaslúžené vysvedčenia

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová  pozýva žiakov , pedagógov i rodičov  na slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 v areáli školyZároveň pozýva rodičov ku KD, kde prebehne slávnostné odovzdanie vysvedčenia deviatakom .

 

Žiaci 1.B triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Janou  Juríkovou touto cestou ďakujú vedeniu školyRodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Bánov za financovanie výletu za odmenu. .Prváci  ho získali  za obhájenie 1. miesta v celoročnej súťaži   Top trieda školy, ktorú vyhlásil  školský parlament. V rámci súťaže sa  počas celého školského roka  hodnotilo: estetický vzhľad triedy, aktuálnosť násteniek, vianočnú výzdoba, zeleňtriede , čistota  a úprava triedy atď. Výlet sa uskutočnilBratislave, návštevou  ZOO a Dinoparku.

Okrem prvákov sa výletu zúčastnili aj žiaci z 1. až 9. triedy, ktorí boli vyhodnotení ako najlepší žiak  a Top žiak triedy.

 

 

 

Dňa 25.06.2015 sa v spolupráci s Bánov naša  ZŠ s MŠ Bánovzúčastnila Behu olympijského dňa, ktorý sa konal v areáli TJ Lokomotíva  Bánov. Na  uvedenej akcii  sa zúčastnili aj naši najmenší predškoláci, ktorí  taktiež  súťažili v bežeckej  disciplíne. Samotní  žiaci našej  školy  boli  rozdelení po  ročníkoch do  dvoch  kategórií  chlapcov a dievčat, ktorí  medzi  sebou zápolili na vopred pripravenej trati, ktorá bola postupne s narastujúcim ročníkom náročnejšia.  Peknou vizitkou školy bolo, že do každej  kategórií  sa zapojili  skoro  všetci  žiacičo  celkovo  predstavovalo približne 200 pretekárov.  Po bežeckých  disciplínach nasledovalo  vyhodonotenie najlepších  športovcov, , ktorí  boli odmenení medailami a krásnymi  cenami, ktoré im odovzdali   p. starostka H. Juríková a p.  riaditeľka D. Slížová , ale boli odmenení aj  veľkým potleskom  všetkých  zúčastnených.

Po bežeckých  disciplínach  nasledovali pre  žiakov rôzne  športové aktivity a súťaže, ktoré  pre nich pripravili  učitelia našej  školy.  Uvedený  deň  by najlepšie zhodnotili naši  žiaci, ktorí si  s rozžiarenými  tvárami odnášali  krásne ceny, ale  aj veľa  pekných  zážitkov a pocitov  z prežitého dňa. / vložila   j.juríková /

Stretnutie  sa uskutočnilo dňa 9. júna na našej školePani riaditeľka spolu so žiakmi príhovorom privítali hostí z Moravy. Po krátkom oboznámení sa s priestormi našej školy si pod vedením učiteľov mali možnosť zmerať sily s našimi žiakmi v troch blokoch

V dopoludňajšom bloku prebehli športové turnaje vo vybíjanej a vo futbale. Súbežne v družstvách hľadali poklad 

v areáli školy pomocou buzoly.

Napriek horúcemu počasiu žiaci bojovali odhodlane a víťazstvá si spravodlivo podelili - naši zvíťazili vo futbale

moraváci zasa vo vybíjanej.

druhom bloku si zaujímavým spôsobom preverili vedomosti  vo všeobecnom prehľade  spoločensko -vedného zamerania/Vedomostný kvízSkladanie mapy EurópyOsemsmerovka česko-slovenských slov/.  

Tretí blok  blok - matematický náboj - štafeta v riešení nenáročných matematických úloh zaujala najmä žiakov s matematickým myslením.  

Spoločná tvorba veršov Hymny priateľstva uzatvorila toto priateľské stretnutie. Zaspievaním spoločnej hymny a záverečným slovom riaditeľa Mgr. J. Suchého a pani riaditeľky Mgr. D. Slížovej sa spoločne strávený deň chýlil ku koncu.

Veríme,že sa našim hosťom u nás páčiloDôkazom vydareného dňa  aj novovzniknuté slovensko - české priateľstvá medzi žiakmi.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie so srdečnými priateľmi zo ZŠ Josefa Bublíka z Bánova na Morave. / vložila j.j. /

 

Viac článkov...

Stránka 1 z 49

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - jún 2015

Aktivita
Prečo mám rád slovenčinu - prevzatie ocenení

Zodpovedný pedagóg

 Mgr. Molnárová

Termín
04.06. 2015
Aktivita
Urobme si rozprávku – ZŠ G.Beethlena
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
05.06.2015
Aktivita
Stretnutie so žiakmi a učiteľmi z Bánova na Morave

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
09.06.2015
Aktivita

Anglická súťaž medzi VIII.A a IX.A triedou

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Villemová
Termín
18.06. 2015
Aktivita
Teoretická časť účelového cvičenia  na roč. 5.-9.

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Molnárová

Mgr.Palacka

Termín
19.06.2015
Aktivita
90. výročie založenia športového spolku v Bánove

Zodpovedný pedagóg
 Mgr.Slížová
Termín
20.06.2015
Aktivita
PEDAGOGICKÁ RADA o 13.00 hod.

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín

22.06.2015

Aktivita
Beh olympijského dňa

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
23.06.2015
Aktivita
Odovzdávanie a preberanie učebníc, upratovanie tried

Zodpovedný pedagóg

triedni učitelia
Termín

24.06.-25.06.2015

Aktivita
Úprava okolia školy

Zodpovedný pedagóg
triedni učitelia
Termín
26.06.2015
Aktivita
Športové dopoludnie, výchovný koncert Bánovčanka roč.1.-4.

Zodpovedný pedagóg

 Mgr.Molnárová
Termín

29.06.2015

Aktivita
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
30.06.2015

 

Kto je online

Máme online 8 hostí