Piatok, Február 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Deti odmalička vnímajú prostredie, v ktorom vyrastajú , žijú so svojimi rodinami, chodia do školy, stretávajú sa s kamarátmi. Niekedy nás prekvapia svojou všímavosťou. Prostredie, kde dieťa vyrastá, ho poznačí. Žiaci primárneho vzdelávanie našej školy sa učia o svojej obci v predmete regionálna výchova, ktorá ich vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci, regiónu, vlasti , je to výchova k národnému povedomiu a občianskej súdržnosti. Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi, spoluobčanmi. V rámci spomínaného predmetu žiaci 3.A a 3.B triedy s radosťou privítali, že počas vyučovacej hodiny nesedeli v škole, ale navštívili Obecný úrad v našej obci, kde ich prijal prednosta obce Mgr. Peter Rácek . Oboznámil ich o histórii obce, územnom členení, o riadení obce, práci starostky i pracovníkov obecného úradu, poslancov. Ukázal im symboly obce, erb, pečať a vlajku , ktoré si deti s veľkým záujmom prezreli. Taktiež sa im veľmi páčili pamätné knihy obce. Na záver milého stretnutia sa oboznámili, ako funguje kamerový systém v obci. Ďakujeme pánovi prednostovi za milé prijatie a čas, ktorý nám venoval.

Žiaci 1. stupňa sa svojimi prácami zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej obcou Palárikovo s názvom: Zimná krajina a Vianočný stromček. Najkrajšie výtvarné práce boli vyhodnotené a ocenené. Ocenenia si dňa 16.02.2017 prevzali v kultúrnom stredisku Palárikovo tieto žiačky:
1. miesto Petra Hatinová zo 4.B
2. miesto Natálka Villemová z 1.A
3. miesto Jasmínka Csikóssová zo 4.B
Dievčatám gratulujeme za úspech a prajeme im veľa krásnych a zaujímavých výtvarných nápadov, ktoré môžu úspešne reprezentovať našu školu i v budúcnosti./
vložila j.j./

 

Šťastie máme v krvi a kto mohol podelil sa s ním. Áno, aj v našej obci sa dňa 9. februára 2017 uskutočnil mobilný odber v priestoroch Kultúrneho domu, kde dobrovoľní darcovia prispeli Valentínskou kvapkou krvi. Naši žiaci sa tiež raz chcú stať prvodarcami , preto sa siedmaci v rámci biológie išli pozrieť ako odber prebieha. Boli nadšení hrdinstvom darcov. Tento šľachetný čin chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život a práve tá tvoja môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre odkázaného ./ vložila j.j./
 

Dňa 14.2.2017 sme mali v našom školskom klube karneval. A to priam fašiangový. Na karneval sme sa chystali už od začiatku  februára. Pripravovali sme si s deťmi fašiangovú výzdobu v triedach. S pani vychovávateľkami sme si dokonca vyrobili aj masky. Keď sme sa v triedach poprezliekali a zamaskovali ( niektorí na nepoznanie)prišiel nás navštíviť klaun Adyno v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu ďakujeme. Potom sa o zábavu postarali pani vychovávateľky, ktoré pripravili rôzne zaujímavé súťaže. Na konci karnevalu boli masky ocenené peknými pestrými cenami a sladkými cukríkmi. Bol to príjemný a zábavný deň. / vložila j.j./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na "Deň plný prekvapení ", počas ktorého budú mať naši predškoláci možnosť nahliadnuť do sveta školáka. Uvidíme sa 24. marca 2017 v našej krásnej školičke.  / vložila j.j./

 

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy VII. až IX. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Dňa 5. februára sme spoločne s účastníkmi ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou vyrazili do rekreačného strediska Malinô Brdo – Ružomberok, ktoré patrí medzi najkrajšie a najkvalitnejšie lyžiarske strediská na Slovensku.
Podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Všetkých 44 žiakov, z toho 21 z našej školy, sa pod dozorom inštruktorov od prvého dňa veľmi zodpovedne učilo a zdokonaľovalo v lyžiarskej technike. V rámci spoznávania okolia miesta pobytu v chate Skalka sme absolvovali i krátku prehliadku mesta Ružomberok.
Zaujímavou bola aj prednáška príslušníka záchrannej horskej služby, ktorý nám veľmi pútavo porozprával o svojom náročnom povolaní či skôr poslaní. Program bol spestrený prechádzkami, diskotékami a inými spoločnými aktivitami, do ktorých sme sa s radosťou všetci zapojili.
Počas záverečných pretekov v slalome na zjazdovke žiaci predviedli svoje lyžiarske schopnosti získané počas piatich dní strávených na svahu. Napokon sme pristúpili k vyhodnoteniu samotnej súťaže. Päť z hlavných šiestich cien získali naši šikovní bánovskí lyžiari. Za svoje výkony boli všetci odmenení.
K upevneniu novovzniknutých vzťahov medzi žiakmi oboch škôl iste prispela i realizácia florbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 15. februára v telocvični našej školy. Na oplátku boli o niečo lepší úľanskí žiaci.
Počas celého lyžiarskeho kurzu medzi účastníkmi panovali súdržnosť i kamarátstvo. Chceme sa poďakovať nielen žiakom, ale i inštruktorom kurzu, Mgr. D.
 Slížovej a Mgr. Ivanovi Palackovi  ktorí veľmi zodpovedne viedli svojich zverencov  k nadobúdaniu či zdokonaľovaniu lyžiarskych schopností. Veríme, že si podobný výlet o rok zopakujeme!
/ vložila j.j./

 

Polepetko - chlapec, ktorý poplietol takmer všetko...

Túto známu rozprávkovú postavu si ihneď obľúbili i naši žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí dnes počas výchovného koncertu s úžasom sledovali Polepetkove dobrodružstvá. Sálou bánovského kultúrneho domu sa po celý čas ozýval radostný smiech prítomných divákov. A ako dopadlo žiadanie princeznej Jogobely (Arabely) o nohu (ruku)? Ako inak happy andom... / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 75

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilurozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2017
Aktivita
OK - Geografická olympiáda
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
07.02.2017
Aktivita
Organizácia LVVK

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová Mgr. Palacka
Termín
05.–10.02.2017
Aktivita
Láska ide cez žalúdok
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
06.–17.02.2017
Aktivita
KD Bánovodber krvi

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
09.02.2017
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Školský parlamentMgr. Villemová
Termín
14.02.2017
Aktivita
Školský karneval v spolupráci s OKS

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová PaedDr. Ostrožlíková
Termín
14.02.2017
Aktivita
Mimoriadne RZ pre žiakov IX. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová, Mgr. Palacka
Termín
14.02.2017 o 16:30
Aktivita
Beseda s klaunom Adynom

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
14.02.2017
Aktivita
Polepetko – výchovný koncert 1.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
15.02.2017 o 8:30 v KD
Aktivita
OK – Biologická olympiáda

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr.Ivana Šimunková
Termín
16.02.2017
Aktivita
Jarné prázdniny
Zodpovedný pedagóg
 
Termín 20.–24.02.2017
Aktivita
Medzinárodný týždeň priateľstva – nástenka, rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Uhríková
Termín
po 27.02.2017
Aktivita
Komentovaná hodina SJL - V. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Benková
Termín
február 2017

Kto je online

Máme online 1 hosťa