Sobota, Jún 25, 2016

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Hudba, spev, tanec, zábava a radosť v detských očiach. To všetko spájalo členov tanečného krúžku počas uplynulého školského roka. Bodkou za tohtoročnými kreáciami nadšencov moderného tanca bola tzv. Minidiskotéka. Dňa 16. júna sa pri tejto príležitosti zišli žiačky 1.-4. ročníka, a prejavili tak radosť z pohybu i z blížiacich sa prázdnin. V úvode programu sa jedna zo školských tried zmenila na malé kaderníctvo, v ktorom sa každá tanečníčka nechala upraviť podľa svojich predstáv. „Účesy, účesy, ach, tie účesy“, ozývalo sa priestorom. Nasledovala skvelá zábava na tanečnom parkete. K vytvoreniu príjemnej atmosféry na diskotéke prispelo i malé občerstvenie v podobe koláčikov či zákuskov. Všetkým účastníkom tanečného krúžku patrí vrelé poďakovanie za každý úsmev, objatie i nadšenie prejavené zo spoločne strávených chvíľ pri tanci s kamarátmi. / vložila j.j. /

 

Aj tento rok sa naša škola po tretí raz zúčastnila kreatívnej súťaže, ktorú dňa 13. júna zorganizovala Základná škola G. Bethlena v Nových Zámkoch. Išlo o tvorivo-výtvarné dopoludnie nesúce názov „Urobme si farbičkové spievankovo“. Žiaci miestnej školy si pod vedením svojich učiteľov pripravili zaujímavý program, v ktorom nám predstavili témy samotnej výtvarnej súťaže. Šikovné rúčky najmenších tak stvárňovali známe detské ľudové i autorské piesne. Pri tejto príležitosti sa zišli deti z materských a základných škôl, medzi nimi aj štyri druháčky našej školy – Zojka Mančušková, Natálka Stoklasová, Vanesska Ksseibi a Leuška Hlavačková. Dievčatá sa nechali inšpirovať počasím a spoločnými silami usilovne stvárňovali pieseň „Prší, prší“. Za svoju tvorbu získali pekné ocenenie v podobe diplomu a tričiek s logom súťaže. Tento deň pokračoval zábavou na detskom ihrisku a nechýbala ani sladká pochúťka v podobe zmrzliny. Veríme, že toto tvorivé dopoludnie zaujalo každého účastníka a tešíme sa na ďalšie podobné príležitosti spoločného kúzlenia s farbičkami. / vložila j.j /
 

Počas školského roka prebiehala na našej škole hodnotiaca súťaž o najlepšiu triedu. Školský parlament hodnotil každý mesiac   úpravu tried, zeleň v triede, čistotu a hygienu , ale aj zapojenosť a aktivitu pri súťažiach. Najviac, 100 bodov, získala v spomenutej súťaži už   po druhý krát 2.B trieda, na druhom stupni na prvom mieste obstála 6.A trieda. Druhé miesto získali žiaci 3.A triedy. Za odmenu sa zúčastnili žiaci uvedených tried pod vedením triednych pani učiteliek Juríkovej, Polačekovej a Ondruškovej krásneho poznávacieho zájazdu, prezreli si  jedinú jaskyňu na západnom Slovensku - Driny, ktorá má názov odvodený od úsilia, ktoré je vynaložené pri výstupe do tejto jaskyne. Pre väčšinu žiakov to bola prvá návšteva jaskyne, preto pozorne počúvali výklad sprievodcu a obzerali si podzemnú krásu. Návšteva hradu Červený Kameň bola tiež veľmi pútavá, s nádychom histórie a noblesy zašlých čias. Počiatky hradu siahajú do prvej polovice 13. storočia. Jeho dejiny sa začali písať, keď česká kráľovná-vdova Konštancia Uhorská nechala pred rokom 1240 na svojich majetkoch postaviť hrad, ktorý sa stal známym pod menom Červený Kameň. Aj na hrade sa umývalo, kúrilo, spalo, varilo – skrátka žilo. To, že kedysi sa žilo inak ako dnes, vie hádam každý. Ako inak – to sa dozvedeli naši žiaci z odborného a zaujímavého výkladu sprievodcu a zároveň si prezreli interiér hradu a jeho tajomné zákutia.
Žiaci aj touto cestou ďakujú vedeniu školy a ZRPŠ za umožnenie a financovanie tohto zaujímavého a pútavého podujatia !

 

Svoj sviatok - MDD prežili žiaci našej školy veľmi radostne a zábavne. OKS a kolektív      pedagógov im pripravili nezabudnuteľné dopoludnie. Ráno sa všetci stretli na ihrisku, kde ich privítala a ku krásnemu dňu zablahoželala pani riaditeľka Denisa Slížová. Deti privítali medzi sebou i pani starostku Helenu Juríkovú, ktorá ich taktiež pozdravila a odovzdala im milé darčeky. Ďalej prebehlo vyhodnotenie jarného zberu papiera, boli ocenené víťazné kolektívy žiakov i najlepší jednotlivci. Na 1. stupni zvíťazili žiaci 2.A a 2.B triedy, zo starších žiakov boli najusilovnejší šiestaci. Potom už nasledoval pre deti bohatý program. Veľký záujem bol o nafukovacie atrakcie, na ktorých sa deti dosýta vyšantili. Starší žiaci si zahrali futbal a všetci ostatní kreslili kriedami na asfalt, skákali vo vreci, kreslili im na tvár, skladali puzzle a zažili veľa zábavy pri plnení rôznych zábavných disciplín, za ktoré dostali sladkú odmenu. Celý krásny areál našej školy, zaliaty lúčmi už skoro letného slniečka, sa ozýval hudbou, smiechom a radostným šantením detí.

 V rámci biblického krúžku naši žiaci navštívili výstavu „Biblia na cestách“ v priestoroch Šurianskej knižnice.Cieľom návštevy bolo priblížiť žiakom Bibliu z historického pohľadu. Výstava ponúkla viac ako 230 exponátov. Najstaršou bola Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty. Zvedavosť vzbudzovala tzv.Biblia do nepohody, ktorá bola ponorená v akváriu, vyrobená z nepriepustného a z nehorľavého papiera. Tajomstvo jeho zloženia si stráži Americký patentový úrad. Najmenším exponátom bola Biblia v rozmere 3x4 cm v anglickom jazyku, kde si žiaci na miniatúrnych písmenkách mohli otestovať ostrosť zraku. V rámci výstavy sa uskutočnila aj krátka prednáška o jedinečnosti Biblie- knihe kníh. Žiaci odchádzali domov s veľkým nadšením.  / vložila j.j. /
 

Žiaci 1.-4.ročníka sa dňa 26.mája 2016 zúčastnili výletu do Nitry. Najskôr sa zabavili na divadelnom predstavení „Zabudnutý čert“ v bábkovom divadle. Potom navštívili vivárium vysokej školy poľnohospodárskej, kde spoznávali exotické jašterice a hady, odvážnejší ich aj pohladili. V mini zoo kŕmili kozičky, muflóny a daniele. O živote dravých vtákov, ako sova, orol, či sokol, našim deťom porozprávali zanietení študenti. Rôzne rastliny spoznávali na prechádzke po botanickej záhrade. Nakoniec nemohla chýbať ani chutná zmrzlina. / vložila j.j./

Téma ochrany prírody je úzko spätá so životom každého z nás. I preto je deťom našej školy odmalička vštepovaná úcta k matke Zemi ako zdroju života. Dňa 23. mája sa žiaci 1. stupňa zúčastnili malého rozprávkovo-dramatického predstavenia o tom, ako si chrániť dary prírody. V rámci dramatického krúžku na jeho príprave usilovne pracovali žiaci 2.-5. ročníka, ktorí pod vedením pani učiteľky Janky Juríkovej podali naozaj skvelý výkon. O svojich hereckých kvalitách nás v hlavnej úlohe presvedčila i žiačka zo 4.B triedy - Zuzka Ďatková. Táto pekná myšlienka pripraviť predstavenie v duchu ochrany životného prostredia vznikla počas realizácie medzinárodného programu s názvom Zelená škola, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Daný program pomáha slovenským školám vyučovať environmentálnu výchovu zážitkovým spôsobom, a tak viesť žiakov k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. Veríme, že účasťou na podobných aktivitách prispejeme k budovaniu pozitívneho vzťahu žiakov k prírode, čo iste pocíti i naša modrá planéta. / vložila j.j./ 

Viac článkov...

Stránka 1 z 65

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-máj 2016

 

Aktivita
Zber papiera

Zodpovedný pedagóg

pán školník
Termín
9.-13. 5. 2016
Aktivita
Krajské kolo HK 2016 - Topoľčany
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo BIO – D kategória

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo súťaže - Na bicykli bezpečne
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
13.5. 2016
Aktivita
Deň mlieka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Tomková
Termín
17.5. 2016
Aktivita
Výchovný koncertDDO Rosička
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
20.5. 2016
Aktivita
Zelená škola – hodnotiaca komisia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
24.5. 2016
Aktivita
MO v atletike
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
24.-25.5. 2016
Aktivita
Deň slnečnícúčasť na spoluorganizovaní zbierky

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr.učiteľ
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Nitraškolský výlet roč. 1.-4.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
26.5. 2016
Aktivita
Svetový deň nefajčiarovrozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
31.5. 2016
Aktivita
Zber a sušenie liečivých rastlín z ekoučebne, výroba herbáru

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Úžerníctvo

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Stanková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda s drogovo závislými z Resocializačného zariadenia Ľudovítov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková, Mgr. Čeriová
Termín
máj 2016
Aktivita
Výtvarné súťaže - Maľujte a fotografujte s PRIMALEXOM - Slovensko moje

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Villemová, Mgr. KeleMgr. Mičeková
Termín
do 31.5. 2016

 

Kto je online

Máme online 7 hostí