Štvrtok, Jún 29, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Naše tretiačky - Hanka, Alexka, Kiarka a Zuzka dnes navštívili deti v MŠ, aby ich v týchto horúcich letných dňoch trošku osviežili a pobavili peknými rozprávkami, ktoré im prečítali , čím  previedli ,svoje čitateľské zručnosti a schopnosti. Spolupráca medzi MŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni a má rôzne formy a podoby.  

V piatok 9. 6. 2017 sme sa zúčastnili na ZŠ na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch na výtvarnom a kreatívnom dni vo Farbičkovom Hádankove. Deti rôznych škôl stvárnili balónmi a farbami ľubovoľné hádanky, ktoré pred kamarátmi prezentovali. Naše druháčky boli veľmi kreatívne, šikovné a výrečné. / vložila j.j./

 

Čas, keď  sa na medziach začínajú červenať divé maky, je neklamným znakom toho, že školský rok sa pomaly končí. Žiaci   s radosťou vymenia bežný  deň v škole, za chvíle prežité so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami na školských výletoch. Naši prváci, druháci a tretiaci, sa vybrali na výlet do Bratislavy.  Navštívili SNM - Prírodovedné múzeum , ktoré pripravilo okrem stálej expozície aj zaujímavú výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Modely ohromovali nielen svojou veľkosťou, ale najmä realistickým stvárnením vyhynutých obrov, napr. napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, jeleň obrovský, medveď jaskynný, lev jaskynný a aj menej známe cicavce - obrovského bobra, alebo juhoamerického leňocha, pásavca a ďalšie obrovské cicavce z rôznych oblastí Zeme. Deti so zatajeným dychom sledovali tieto, už vyhynuté ozruty. Výlet pokračoval ďalšou atrakciou , panoramatickou plavbou po Dunaji, popod Bratislavské mosty s nezvyčajnými pohľadmi na mesto. Vyhliadku začali pohľadom na historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, Bratislavský hrad, pokračovali popod most SNP, Lafranconi, kde sa loď otočila. Na pravom brehu Dunaja upútal deti Sad Janka Kráľa. Školský výlet plní okrem oddychovo-rekreačného charakteru významné vzdelávacie a výchovné ciele, ktoré spočívajú v tom, že umožňujú žiakom spoznať, uvidieť i prežiť obsah učiva, s ktorým sa stretli počas vyučovania. Žiaci sú na výlete vedení k samostatnosti, zdokonaľovaniu finančnej gramotnosti, prehlbuje sa u nich pocit kamarátstva a upevňuje sa kolektív. Tohtoročný výlet sa všetkým veľmi páčil a splnil vytýčený cieľ - obohatil naše deti o nové dojmy a zážitky. 

Vo štvrtok 01.06. 2017 sa deti z ŠKD vybrali navštíviť Dobrovoľný hasičský zbor u nás v Bánove. Úlohy sprievodcu sa zhostil pán Marián Zajíček. Deťom porozprával veľa zaujímavostí o ich práci, ukázal im rôzne nástroje, ktoré hasiči pri svojej práci používajú. Za pozornosť deti dostali odmenu. Návšteva bola veľmi poučná, všetkým sa páčila. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.    /vložila j.j. /
 

                                       

Dňa 4.júna 2017 sa uskutočnilo celoslovenské slávnostné vyhodnotenie XXV. ročníka súťaže, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka 
PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU - PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO
Vyhodnotenie sa konalo v krásnych priestoroch Cisársko - kráľovskej Jazdiarne v Nových Zámkoch.
Medzi ocenenými žiakmi v II. kategórii bola aj naša žiačka Olívia Mičeková zo 7.A triedy.
Za literárnu prácu s názvom Hodina slovenčiny, v ktorej vyjadrila svoju lásku k rodnej zemi jej bolo udelené čestné uznanie. Ocenenej žiačke srdečne blahoželáme
. / vložila j.j./
 

Dňa 29. mája 2017 sme na hodinu biológie pozvali zdravotnú sestričku z novorodeneckého oddelenia p. Renátku Čelkovú, ktorá odborne podala výklad žiakom siedmeho ročníka o Vývine jedinca. Žiaci so sestričkou následne besedovali o tom, ako sa treba postarať o novonarodeniatko, ktoré opustilo pohodlie tela matky a uzrelo svetlo sveta, či o tom, aký je dôležitý plač dieťatka pri narodení, ktorý súvisí s rozvinutím pľúc, taktiež i o význame materského mlieka. Touto cestou chceme p. Čelkovej ešte raz poďakovať. / vložila j.j./

Mestská športová hala v Čadci bola dňa 22. mája dejiskom majstrovstiev Slovenska mladšieho žiactva v pingpongu. Pekné tretie miesto si vybojoval Roman France z 5. A triedy v dvojhre mladších žiakov.
Aj napriek tomu, že sa tomuto športu venuje len dva roky, podal skvelý výkon. Z jeho športového nasadenia a talentu máme veľkú radosť a želáme mu ešte mnoho úspechov! 
/ vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 83

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-máj

Aktivita
Na bicykli bezpečne – súťaž

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
03.05.2017
Aktivita
Otvorená hodina SJL v III. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Uhríková
Termín
04.05.2017
Aktivita
Komparo IV. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
05.05..2017
Aktivita
Pamätné dni obce
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová

Termín
09.05.2017
Aktivita
Enviroprojekt 2017

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Bálintová, PaedDr.Ostrožlíková
Termín
09.05.2017
Aktivita
KK Hviezdoslavov Kubín
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
10.05.2017
Aktivita
Svetový deň pohybu – týždenná aktivita k podpore boja proti obezite

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Buranská
Termín
10.05.2017
Aktivita
Medzinárodný deň rodiny + Deň matiek – relaxačno-športové popoludnie
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová,Mgr. Poláčeková
Termín
14.05.2017
Aktivita
Dôvera cup – futbalový turnaj

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
16.05.2017
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia
Termín
18.05.2017 o 16:30
Aktivita
Otvorená hodina ANJ v VII. A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Popadičová
Termín
18.05.2017
Aktivita
Otvorená hodina PVO – II.B
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Buranská
Termín 31.05.2017
Aktivita
Beseda na tému: Včelárstvo – záhradkárstvo na dedine

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
máj 2017
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca – VII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
29.05.2017
Aktivita
Jarné cvičenie v prírode + Sokoliar Tomáš

Zodpovedný pedagóg

tr. uč. 1.-4. roč.
Termín
26.05.2017

Kto je online

Máme online 6 hostí