Pondelok, Marec 27, 2017
image image image image
0znam Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 5. apríla 2017 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 20. apríla 2017 v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačku. / vložila j.j./
Zber papiera Zber papiera sa uskutoční v dňoch od 27.03. 2017 do 31.03.2017 od 15.00 do 18.00 hod. v areáli základnej školy. Už vopred ďakujeme za aktívnu účasť! 
2% z dane Aj tento rok môžete poukázať 2% zo svojej dane nášmu rodičovskému združeniu. Vaše peniaze budú použité na zlepšenie vzdelávania detí na škole.
Ďakujeme.
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Bánov pozýva rodičov a ich budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční na prízemí budovy školy: 03. aprila 2017 od 14:00 do 18:00 04. aprila 2017 od 08:00 do 12:00 Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31.8.2017 dovŕšia sesť rokov a deti s odkladom Školskej dochádzky. K zápisu je potrebné priniest: doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa
                         

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Včera sa naši šikovní žiaci z III.B triedy postarali o krásny kultúrny zážitok. Pre prvákov a druhákov si totiž pripravili pekné divadielko s názvom Príhody macka Zádrapku. Počas divadelného krúžku pod vedením pani učiteľky Juríkovej niekoľko týždňov usilovne nacvičovali. Ich námaha naozaj stála za to. Všetci diváci totiž z divadelného predstavenia odchádzali veselí a vysmiati.  / vložila j.j./

Uplynulý piatok skutočne patril medzi dni plné prekvapení. Predškoláci spolu so svojimi rodičmi totiž mali možnosť zavítať do našej školy a tak nahliadnuť do sveta školáka.
Po slávnostnom otvorení tohto milého podujatia sa všetky deti stali súčasťou „hravého učenia“. Ním ich sprevádzali naši šikovní prváci. Tu na nich čakalo jedno z mnohých prekvapení v podobe veselých zvieracích kamarátov, ktorých počas ďalších aktivít i naďalej usilovne zbierali.
V „kútiku matematiky“ nám deti ukázali, že vo svete čísel sú naozaj doma. Pritom si všetci mohli vyskúšať i zábavné hry použitím interaktívnej tabule.
Nasledovali „potulky angličtinou“, kde si okrem iného zaspievali aj svoje obľúbené anglické pesničky. Všetkých prítomných iste zaujal aj „malý vedec“, ktorý im ukázal množstvo zaujímavých pokusov s magnetom či balónmi. Pre našich hostí bolo pripravené i chutné občerstvenie, ktorým sa mohli ponúknuť (nielen) počas nasledujúcej prestávky.
Deti mali iste radosť aj z „Bobríka informatika“, najväčšieho počítačového experta. Presvedčil nás o tom, že práca s počítačom je naozaj hračka. V rozprávkovej školskej knižnici na deti čakalo „čitateľské okienko“, ktorým ich sprevádzali Janko, Marienka a ježibabka. Spolu s nimi sa naučili veselý tanček a vyskúšali si písanie a kreslenie do múky či modelovanie písmen z plastelíny. Svoju šikovnosť budúci prváci predviedli aj na „kreatívnej grafomotorike“, kde spoločnými silami tvorili pestrofarebnú húseničku. Tú napokon vyzdobili peknými kresbami. Po množstve hravých a zaujímavých aktivít na deti čakalo krásne divadelné predstavenie v podaní šikovných žiakov z III.B triedy. V závere tohto podujatia naši malí hostia získali za svoju tvorivosť a šikovnosť krásne ocenenie v podobe „kľúča“ od našej školy.
Veríme, že „Deň plný prekvapení“ splnil očakávania všetkých prítomných predškolákov a ich rodičov. Týmto podujatím totiž mali možnosť aspoň na malú chvíľu okúsiť atmosféru našej školy, ktorej brány im budú vždy otvorené.
Detská radosť v očkách budúcich prvákov a spokojnosť na tvárach rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli dať.
Ďakujeme!!!
/ vložila j.j./

 

V rámci Mesiaca knihy sme dnes so siedmakmi zavítali do našej školskej knižnice, do ktorej v tomto školskom roku pribudlo niekoľko nových kníh v anglickom jazyku.
Čítaním klasických titulov ako Tajomná záhrada, Malé ženy, Ostrov pokladov či Robin Hood, ale aj detektívnych príbehov zo súčasnosti pre tínedžerov, si žiaci môžu precvičiť svoje vedomosti z cudzieho jazyka. Knihy sú rozdelené do troch vedomostných úrovní od A1, začiatočníkov, po B1, mierne pokročilých. Ku každej knihe je priložené aj CD, čiže okrem čítania si žiaci môžu rozvíjať aj svoje posluchové zručnosti. V knihách sú i úlohy zamerané na porozumenie a rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Deťom sa nápad čítania po anglicky veľmi páčil a hneď sa do svojich knižiek pustili.
/ vložila j.j./

Dňa 15.3.2017 sa žiak 8. A triedy Matúš Piršel zúčastnil v Observatóriu v Hurbanove okresnej vedomostnej súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?“ Obsahovú náplň tvorili otázky zo všeobecnej astronómie a jej histórie, z astrofyziky a z kozmonautiky.
Matúš svojimi vedomosťami preukázal, že sa zaujíma o hviezdnu oblohu i rád číta o vesmíre a získal osvedčenie úspešného riešiteľa. Z jeho výsledku sa tešíme a srdečne mu gratulujeme!/ vložila j.j./

Deti z ŠKD znovu presvedčili, že sú naozaj šikovné. Piekli muffiny, robili smotanovú tortu a kokosové guľky. Na pomoc nám prišli dve mamičky a jedna stará mama za čo im ďakujeme. Malí kuchári sa nenechali zahanbiť a ukázali, že doma naozaj pomáhajú pri pečení. Najťažšie bolo čakanie, kým sa nám všetko upieklo a vychladlo. No a potom nasledovala ochutnávka . / vožila j.j./
 

Máme radosť z nového loga našej školy, ktoré nás bude odteraz prezentovať. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 77

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-marec

Aktivita
Otvorená hodina PVO v I.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Výchovný koncert – Buďme ľudia
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
02.03..2017
Aktivita
Otvorená hodina MAT – VI. A
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová

Termín
02.03.2017
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka, Mgr. Uhríková,Mgr. Poláčeková
Termín
03.03.2017
Aktivita
Návšteva mestskej knižnice v Šuranoch – IV. A, IV. B
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín
08.03.2017
Aktivita
Školenie Prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
08.03.2017
Aktivita
Konzultačné RZ
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia
Termín
14.03.2017 o 17:00
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P3, P4, P5

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková
Termín
14.03.2017
Aktivita
MS v lyžovaní
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
14.03.2017
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
15.03.2017
Aktivita
Okresná vedomostná súťaž - Čo vieš o hviezdach
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr.Šimunková
Termín 15.03.2017
Aktivita
Veľkonočné sviatky v krajine hovoriacej anglicky – beseda s Američankou Susan Hamann

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Popadičová
Termín
17.03.2017
Aktivita
Celoslovenské kolo súťaže ... a Slovo bolo u Boha ...
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
18.03.2017
Aktivita
Matematický klokan

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
20.03.2017
Aktivita
OK Biblická olympiáda
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
23.03.2017
Aktivita
Deň plný prekvapení pre budúcich prváčikov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková, Mgr. Slížová Mgr. Mičeková
Termín
24.03.2017
Aktivita
Zber papiera
Zodpovedný pedagóg
pán školník
Termín
27-31.03.2017 od 15:00 - 18:00
Aktivita
Deň učiteľov – posedenie

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
28.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina DEJ – VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
30.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie III.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
30.03.2017
Aktivita
Tvorivé predveľkonočné pečenie s mamičkami v ŠKD
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Ostrožlíková
Termín
marec 2017

Kto je online

Máme online 10 hostí