Nedeľa, Marec 29, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Krásu a čaro ručnej výšivky priblížila prvákom pani učiteľka Mgr. Lucia Čeriová, ktorá sa tejto záľube venuje už viac rokov a za ten čas vyšila množstvo obrázkov. Vysvetlila im ako výšivka vzniká,  pomôcky a materiál, ktoré potrebujeme, aby sme sa mohli do samotného  vyšívania pustiť.  Najzaujímavejšia pre deti bola ukážka hotových  obrázkov, ktorých bolo naozaj veľa. Aj táto beseda sa uskutočnila  v rámci regionálnej výchovy na tému Ľudové remeslá.

Regionálna výchova je predmet, ktorý sa na našej škole vyučuje v 1. – 4. ročníku, je súčasťou výuky v rámci školského vzdelávacieho programu a jej cieľom je priblížiť žiakom zvyky a  tradície z regiónu našej obce. Žiakom sa snažíme priblížiť život ľudí v našej obci v minulosti a učiť sa z nevyčerpateľnej studnice ľudovej slovesnosti a folklóru. Jednou z učebných tém sú aj Ľudové remeslá. Medzi našich prvákov a druhákov zavítal pán Karol Palacka, dôchodca, bývalý školník našej školy, ktorý deťom predviedol  a vysvetlil, ako sa ručne vyrábajú metly. Zaujímavo vyrozprával, ako si  sám  zabezpečuje  prírodný materiál, z ktorého tieto produkty zhotovuje a názorne ukázal celý pracovný postup. Dokáže vyrobiť aj  viac druhov metiel, ktoré využívame na zametanie a udržiavanie čistoty  našich príbytkov, dvorov a vonkajších priestorov. Aj takouto formou výuky sa snažíme v našich  deťoch vychovávať a prehlbovať lásku a úctu k ľudovým remeslám a vážiť si prácu, šikovnosť a um našich predkov. Pánovi Palackovi ďakujeme za ochotu, že prišiel medzi nás , prajeme mu veľa zdravia a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

V rámci Marca - mesiaca knihy žiaci 3.A  triedy zavítali na hodinu Čítania do 2.B triedy. Tretiaci si na chvíľu vyskúšali rolu učiteľa. Pripravili si s triednou pani učiteľkou krátke Osmijankovo pásmo o Bájkach – jeho štvrtú stopu, kde malým druhákom predstavili  Osmijanka - svojimi  ilustráciami, porozprávali o bájkach, prečítali bájku Dvaja priatelia, Lev a myš a naučili ich novú hru „Na medveďa“.

 Osmijanko  je celoslovenská  čitateľská súťaž, kde sa zapojili takmer  všetky triedy 1. stupňa . Na hodinách čítania pod vedením pani učiteliek postupne odhaľujeme osem Osmijankových stôp, ktoré sú zadané v zakúpených pracovných zošitoch. Táto aktivita žiakov veľmi baví a prispieva k ich rozvoju čitateľskej gramotnosti.

Veľmi sa už tešíme na novú pripravovanú žiacku knižnicu, kde možno ukončíme NAŠE Osmijankovo veľké literárne stopovanie.

/vložila: j.j./

 

 

 

Dňa 22.marca je svetový Deň vody. Naša škola si ho pripomenula už v piatok, nakoľko 22. marec pripadol na nedeľu. Od rána sa školou prelievala ,,modrá rieka“, ktorú učitelia a žiaci symbolicky pripomínali svojím oblečením. Deň začal rozhlasovou reláciou, pokračoval prezentáciami o vode, po ktorých nasledovala ochutnávka minerálnych vôd. Žiaci súťažili v zhotovovaní papierových lodiek, v pití vody slamkou, v lovení plávajúceho jablka ústami. Našu chodbu zdobila víla zdravia, ktorej sukienku dokrášľovali papierové kvapky, na ktorých bolo dopísané žiakmi to, prečo je voda zdravá a prečo si ju máme vážiť. Voda je náš klenot a preto si ju chráňme a zodpovedne využívajme.

/vložila: j.j./

alt

Učiteľ je spása naša,

vždy pri nás aj ťarchu znáša.

Učiteľ ťa pochváli, 

ale pri neúspechu sa mrzuto zatvári.

Učiteľ je niekto, kto nás má vždy viesť,

 

Učiteľ nás vždy chápe, pomôže vždy a rád,

radí žiakom múdre veci ako kamarát.

 

Dnes skláňame poctu učiteľom,

lebo naše vzdelanie je ich cieľom!

 

Tatiana Blašková, III. B

Riaditeľstvo školy zorganizovalo v minulom týždni pre svojich  žiakov výchovný koncert, v ktorom sa predstavil SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV, pod dirigentskou taktovkou doc. ŠTEFANA  SEDLICKÉHO. Vystúpenie tohto umeleckého telesa bolo pre všetkých žiakov i pedagógov našej školy veľkým obohatením a  umeleckým zážitkom.

Spevácky zbor slovenských učiteľov je reprezentačným mužským speváckym zborom  na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt. SZSU sa pravidelne zúčastňuje domácich festivalov koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v Kanade, USA a Japonsku. V jeho repertoári sa nachádzajú zborové diela slovenských skladateľov, ktorí ich venovali zboru (M.Schneider - Trnavský, A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, I. Hrušovský, L. Burlas, O. Ferency, I. Zeljenka, H. Domnaský, L. Borzík, P. Špilák a i.).

Výchovné koncerty patria k netradičným formám výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci sa učia nielen teoretické poznatky, ale aj správaniu sa na kultúrnych podujatiach.

Do podujatí, ktoré  boli organizovanérámci Týždňa materinského  jazyka, ktorý prebehol na našej škole  sa aktívne zapojili aj žiaci prvého ročníka. Kreslili, maľovali,  ale hlavne sa za pomoci svojich mamičiek zahrali na básnikov a tvorili básničky. Takto vznikli utešené dielka na tému Škola a Jar na dedine.

 

Viac článkov...

Stránka 1 z 43

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - marec 2015

 

Aktivita
Medzinárodný deň žien - rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

p. uč. Palacka
Termín
09.03.2015
Aktivita
Marec mesiac knihy – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
p.uč.Mičeková
Termín
10.03.2015
Aktivita
Návšteva knižnice v Bánove

Zodpovedný pedagóg

vyuč. roč. 1. -4., Mgr.Molnárová, PaedDr.Klučková
Termín
podľa dohody s pracovníčkou knižnice
Aktivita
Beseda so spisovateľom Jozefom Mokošom
Zodpovedný pedagóg
PaedDr.Klučková
Termín
termín upresníme
Aktivita
Čítanie starších žiakov mladším spolužiakom

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Rampašeková
Termín
na hodinách čítania
Aktivita
Návšteva knižnice v Šuranoch - beseda
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Rampašeková, Mgr.Procházková, Mgr. Villemová
Termín
12.03. 2015
Aktivita
V rámci Svetového dňa zdravia ústnej dutiny – prezentácia a aktivity zamerané na správne čistenie zubov

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Sovská
Termín
13.03.2015
Aktivita
V rámci týždňa boja proti rasizmu – prezentácia o vzniku a dôsledku rasovej nenávisti
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
17.03. 2015
Aktivita
Svetový deň vody / 22.03. 2015 / - rozhlasová relácia, prezentácia, ochutnávka minerálnych vôd a bylinných čajov / žiaci prídu v modrom oblečení /

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková, Mgr.Procházková
Termín
20.03. 2015
Aktivita
ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV – výchovný koncert o 10.45 hod. v KD – 1€
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová, Mgr.Molnárová
Termín
20.03. 2015
Aktivita
Svetový deň spánku / 21.03. 2015 /– rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Sovská
Termín
23.03. 2015
Aktivita
Exkurzia do podniku COMPANY na výrobu sadrokartónu z tetrapakových obalov
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková, PaedDr.Ostrožlíková
Termín
24.03. 2015
Aktivita
Deň počatého dieťaťa – rozhlasová relácia, nástenka

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková, Mgr.Ondrušková
Termín
25.03. 2015
Aktivita
OSLAVY DŇA UČITEĽOV
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová, Mgr.Molnárová
Termín
25.03. 2015
Aktivita
Deň zápasu za ľudské práva – beseda s pracovníkom regionálneho centra v N.Zámkoch s p.Lakatom

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková, Mgr.Ondrušková
Termín
26.03. 2015
Aktivita
Seminár pre deti zameraný na zvýšenie vedomostí detí o bezpečnosti cestnej premávky v Nových Zámkoch - VOLVO
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Termín
26.03. 2015
Aktivita
Súťaž z informatiky – Moja obľúbená knižka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Podhorec
Termín
27.03. 2015
Aktivita
DEŇ UČITEĽOV – rozhlasová relácia SÚŤAŽ O NAJ - UČITEĽA
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Molnárová Mgr.Procházková
Termín
28.03. 2015

 

Kto je online

Máme online 8 hostí