Piatok, Február 15, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Milí žiaci !

Fašiangy sú v plnom prúde, preto aj  na našej škole zorganizujeme karneval. Pripravujte si masky, kostýmy, vymýšľajte, tvorte, aby ste čo najviac zaujali a pobavili sa. Vyučovanie bude naozaj netradičné - v maskách.  Tešíme sa  aj na  vzácneho hosťa. 

 Kedy? 21.2.2019   

Kde? V našej škole

Prečo? Aby nám bolo veselo a dodržiavali sme tradície

Kto? No predsa my, všetci...

 V uplynulých dňoch prebehla na našej škole rekonštrukcia  učebne informatiky. Miestnosť bola vymaľovaná,  vymenená podlahová krytina  a zakúpili sa nové stoly a stoličky. Na rekonštrukcii sa finančne podieľalo aj ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Bánov. V mene všetkých žiakov ďakujeme!  

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, v mene detí Vám ďakujeme.
 

Dňa 29.11.2018 si mali žiaci našej školy možnosť otestovať svoje všeobecné vedomosti v celoslovenskej vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO.

Titul VŠETKOVEDKO získali 4 žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších v rámci Slovenska:
• Ján Kopáč - 2.A
• Zuzana Kozárová - 2.A
• Jakub Žilčai - 3.A
• Matúš Keméň - 3.A, ktorý sa zároveň stal aj Všetkovedko školy.
Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň.
Úspešným riešiteľom gratulujeme. / vložila j.j./

Dňa 24.01. 2019 sme u nás v škole privítali pani PhDr. Helenu Juríkovú, ktorá prišla žiakom 3.-4. roč. porozprávať o obecnej kronike. Žiaci si mohli prezrieť jednotlivé záznamy a oboznámiť sa s prácou kronikárky,
Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé rozprávanie pani PhDr. Helene Juríkovej. / vložila j.j./

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa uskutočňuje na školách.  Aj na našej škole sme dňa 23. januára zorganizovali v spolupráci s Obecnou knižnicou školské kolo. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 9. ročníka. Podujatie sa uskutočnilo v miestnej knižnici. V príjemnej atmosfére žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota zhodnotila  obsah  a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :

Poézia:

1. miesto: Rebecca Lilien Dibuszová 4. A

2. miesto: Miroslava Ondrejová 3. A

3. miesto: Oliver Hlavačka 3. A

Próza:

1. miesto: Tobias Ikrényi 4. B

2. miesto: Veronika Vnučková 2. A a Alexandra Kramárová 4. A                                                                                                                                                                                           

3. miesto: Jakub Žilčai 3. A a Tomáš Janič 3. A

II. Kategória:

Poézia:

2. miesto : Beáta Bezáková 5. A

3 .miesto: Natália Dananiová 6. A

Próza:

1. miesto:  Zuzana Šebová 5. A

2. miesto: Laura Klučková 6. A

3. miesto: Nicolas Chlepko 5. A

III. Kategória:

Poézia:

1. miesto: Peter Mráz 8. A

2. miesto: Nikola Melínová 9. A

3. miesto: Nora Demová 9. A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, obdržali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice. Budú nás reprezentovať na obvodných kolách, prajeme im veľa úspechov!

Dňa 16. januára 2019 sa žiačka IX.A Veronika Klobučníková zúčastnila okresného kola OAJ. Súťaž pozostáva z dvoch častí. V písomnej časti sa preveruje znalosť anglickej gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. Do ústnej časti, v ktorej súťažiaci rozprávajú príbeh podľa obrázku a svoje schopnosti preukazujú v rolovej hre postúpili iba tí najlepší.

Naša Veronika patrila k nim a v mimoriadne silnej konkurencii žiakov z celého okresu obsadila pekné 14.miesto.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 116

Začiatok
Dozadu
1