Nedeľa, Máj 01, 2016
image image
Pozvánka Pozývame Vás na športovo-relaxačné popoludnie ktoré sa uskutoční z príležitosti Dňa matiek, dňa 8. mája od 15:00 h. v areáli ZŠ s MŠ Bánov.   Tešíme sa na Vás!   
2% z dane Aj tento rok môžete poukázať 2% zo svojej dane nášmu rodičovskému združeniu. Vaše peniaze budú použité na zlepšenie vzdelávania detí na škole.
Ďakujeme.
Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Počas uplynulého týždňa sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka  spolu so svojimi pani učiteľkami týždenného plaveckého výcviku   v krytej plavárni v  Dvoroch nad Žitavou, ktorý je súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu na našej škole. 41 detí  získavalo a utvrdzovalo  si základy plaveckej abecedy pod vedením kvalifikovaných učiteliek plávania. Všetky naše deti boli mimoriadne snaživé a svojim výkonom dokázali, že organizovanie takýchto podujatí je potrebné a opodstatnené. Plavci  obdržali  za svoj výkon tzv. Mokré vysvedčenie.

Dňa 28. 04. 2016 sa žiaci VI.A, VIII.A, IX.Ažiaci  Regionálneho krúžku zúčastnili exkurzie do Komárna. Mesto ležiace na sútoku VáhuDunaja skrýva niekoľko historických unikátov. Medzi  tie najdôležitejšie  patrí  Komárňanský pevnostný systémnajväčšia stavba svojho druhuStrednej Európe. Prvé opevnenie bolo postavené v 10. storočíJej rozširovanie pokračovalo až do 19. Storočia. V dejinách pevnosť odolala množstvu útokovobliehaní, no nikomu sa ju nepodarilo obsadiť. O jej nedobytnosti hovorínápis na kamennej tabuli umiestnený na západnom bastióne pod sochouKamennej panny“– NEC ARTE NEC MARTEANI  ĽSŤOU ANI  SILOU. Pevnosť  slúžila pre vojenské účely až do roku 2003, kedy StarúNovú pevnosť odkúpilo mesto Komárno. Prehliadka pevnostinás zanechala hlboký dojem. Ďaľšou zaujímavosťou mesta je Európske nádvorie, kde sme si prezreli architektúru  domovrôznych kútov Európy. Presne na poludnie, sme si mali možnosť pozrieťvypočuť zvuky trúbky trubača vystupujúcehookna na veži Mestského úradu, ktoré ohlasovali poludnie.

Plní  nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili domov. / vložila j.j./

 

Dňa 26.04. 2016 prijali pozvanie na posedenie  so žiakmi školy  členovia Jednoty dôchodcov našej obce pod vedením pani Zuzany Novotnej .Priblížili nám zvyky, obyčaje, nárečie  i piesne pochádzajúce z našej obce, z nášho regiónuCelé  posedenie bolo zamerané na prehlbovanie lásky k rodnej hrudi a to nie len vážnym rozprávaním vlastného rodinného príbehu pani Novotnej, ale i humornou formou .Posedenie v nás zanechalo hlboký dojem, za čo našim seniorom a pani Novotnej veľmi pekne ďakujeme.Len škoda, že hodina tak rýchlo ubehlaDúfame, že si takéto posedenie ešte zopakujeme.                         Ďakujeme a prajeme vám veľa tvorivých síl pre šírenie našej kultúry aj za hranice nášho regiónu.    / vložila j.j. /

Dňa  17. apríla 2016 sa žiaci 7.  až  9. ročníkarámci predmetu Svet práce zúčastnili výstavyposolstvom jarimladosti,jedinečného výstavného podujatia Gardenia, ktoré prináša jar a symbolizuje krásu prírody, silu životamúdrosť ázijskýchfilozofií. Išlo o jedinečné výstavné podujatie pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajovkvetov .      Gardenia - ,,Záhrada je liek pre telodušu.“

Naši žiaci mohli vidieť pozoruhodnú expozíciu 300 druhov kaktusov, tropickýchsubtropických rastlínrozšírenú ponuku predaja všetkého sortimentu, čozáhrade neodmysliteľne patríkvety, okrasné kríkydreviny, ovocné stromčeky, osivá, obľúbené doplnky do záhrad a pod.

Tento deň sa naši žiaci  zúčastnili aj ďalšej unikátnej výstavy: Marvel Spider-Man & Avengers – zoči voči - Jedinečné stretnutie s kultovými postavami zo sveta komiksov a filmu. Výstava sa konalaGalérii Mlyny, kde na našich žiakov čakalifiguríny postáv zo sveta Marvelu v reálnej veľkosti, kde sa všetky deti pridali k najväčším hrdinom všetkých čias a vstúpili do sveta komiksu

Dňa 27.04.2016 sa  žiaci VIII.A  triedy zúčastnili exkurzie Mladý tvorca : 24. ročník celoštátnej predajno - prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, ktorý sa konal na Výstavisku AX Nitra. V pavilónoch boli pripravené prezentácie duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľov a spolupracujúcich stredných škôl, odborné prednášky, testovanie, poradenstvo a ďalšie sprievodné podujatia pre uchádzačov o zamestnanie a pre žiakov stredných škôl. V pavilónoch sa taktiež  konala celoštátna prezentačná a predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016.  Uvedená  výstava prispela k zvýšeniu záujmu žiakovrozhodovaní sa pri voľbe svojho budúceho povolaniaštúdia. / vložila j.j./

 

Traja šikovní žiaci našej školy, siedmaci, Miroslava Mrázová, Matúš Piršel a Adam Hadar sa 21.apríla 2016 zúčastnili vedomostného kvízuBánove, ktorý pripravil pán Miroslav KlobučníkKTB za pomoci pani Ľubici Ostrožlíkovej, kultúrneho strediska a pracovníkov obecného úradu.

Zmerali si silydôchodkyňami, pracovníkmi obecného úradu a s pani učiteľkami, v znalostiachhistóriesúčasnosti Bánova. Pod vedením pani učiteľky Procházkovej  sa veľa naučili najnovšej monografie o Bánove. Snahavedomosti našich žiakov boli odmenené 1.miestom. Súťažiaci, ale i všetci zúčastnení žiaci sapríjemnej atmosfére dozvedeli veľa informáciíBánove.  / vložila j.j./                                                                 

Každoročne si aj my na našej škole pripomíname Svetový Deň Zeme. (Nielen) 22. apríla preto venujeme zvýšenú pozornosť našej modrej planéte, ktorá je stále viac ohrozovaná práve človekom. Pri tejto príležitosti sme uskutočnili mnoho zaujímavých aktivít. Na 1. stupni sme sa venovali interaktívnym hrám ladenýchduchu ochrany životného prostredia. Nechýbali ani kresby či tvorba plagátov na túto tému. Žiaci tak mali možnosť prejaviť svoju šikovnosťtvorivosť nielen na papieri, ale aj pri prácipočítačom. Mnoho zaujímavostí im sprostredkovali prezentácie či rozhlasová relácianašej matke Zemi. Starší žiaci si počas tohto dňa zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze. Týmito aktivitami sme si chceli pripomenúť, aké je dôležité chrániť si poklady Zeme. Preto si všetci zobermesrdcu slová G.B. Shawa, ktorý povedal: „Naučili sme sa lietaťpovetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“  / vložila j.j./

 

Pozývame Vás na športovo-relaxačné popoludnie ktoré sa uskutoční z príležitosti Dňa matiek, dňa 8. mája od 15:00 h. v areáli ZŠ s MŠ Bánov.   Tešíme sa na Vás!   

Viac článkov...

Stránka 1 z 63

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-apríl 2016

Aktivita
Matematická olympiádaokresné kolo

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Stanková
Termín
5.4. 2016
Aktivita
Otvorené hodiny v 1. ročníkoch
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Tomková
Termín
5.4. 2016
Aktivita
Testovanie 9-2016

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová
Termín
6.4. 2016
Aktivita
Dôvera CUP – malý futbal
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
7.4. 2016
Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
7.-8.4 2016
Aktivita
Výchovný koncertMiroslav Bruise Žilka
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
11.4. 2016
Aktivita
Mc Donalds CUP – malý futbal

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
11.4. 2016
Aktivita
Jednota CUP – malý futbal
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
13.4. 2016
Aktivita
Pedagogická rada

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
14. 4. 2016
Aktivita
Deň narcisovúčasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková, Mgr. Čeriová
Termín
15.4. 2016
Aktivita
Gardénia Nitra

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová Mgr. Palacka
Termín
15.4. 2016
Aktivita
Školské kolo Slávik Slovenska
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín
20.4. 2016
Aktivita
Čo vieš o našej obcivedomostný kvíz

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
21.4. 2016
Aktivita
Deň Zemeprezentácia, ekologické hry
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
22.4. 2016
Aktivita
Sme škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách - prezentácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Kele
Termín
28.4. 2016
Aktivita
Plavecký výcvik 1 – 4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
25.-29.4. 2016
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
29.4. 2016
Aktivita
Beseda o chránených vtákoch v našom okolí
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
apríl 2016
Aktivita
Komárno - exkurzia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
apríl 2016
Aktivita
Týždeň materinského jazyka
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková, PaedDr. Klučková
Termín
25.-29.4. 2016

 

Kto je online

Máme online 4 hostí