Piatok, August 18, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

·         Zošity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ks - zošit č. 512

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ks - zošit č. 523

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. 510

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. M51 / notový/

Na zošity napísať len meno a triedu II. A, obaliť!

 

 

 

 

 

 

 

Slovníček na domáce úlohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trojuholníkové pravítko s ryskou

 

 

 

 

 

 

 

·         Výtvarné potreby

 Tvrdé výkresy netreba, máme z minulého roka ( v prípade potreby doplníme počas šk. roka)

kancelárske papiere – ľubovoľné množstvo

  sada farebných papierov,

 

 

 

 

 anilínové farby, temperové farby, paleta, ploché štetce / č.6,8,12/, fixky, tuš,

 

 

plastelína (aj igelitové vrecko  na použitú plastelínu) , nožnice, voskovky

lepidlo /tyčinkové/, nádoba na vodu, obrus, zásterka/staré

 

 

veľké tričko môže byť/, handrička.

 

 

 

 

 

 

 

·         Telesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

tepláky, kraťasy, biele tričko, mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, dievčatá gumičku

 

 

·         Peračník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero / nie guličkové ale atramentové /, 2 ks ceruzka č. 2, strúhadlo, guma, farbičky

 

 

 

 

·         Hygienické potreby

 

 

 

 

 

 

 

 

uterák s uškom, toaletný papier 3 ks, hygienické vreckovky 5ks

Všetky potreby a úbor podpísať, deti si ich nepoznajú!!!

 

 

 

zošit č. 523 14 ks
zošit č. 513 5ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
zošit č. 624 1 ks
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity - obaliť
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

výkresy A3 20 ks
výkresy A4 20 ks

Úbor na telesnú výchovu, biele tričko, tenisky, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy

uterák s uškom, mydlo- tekuté
vreckovky 5 ks
toaletný papier 1 kus
farebné papiere 1 sada
ploché štetce 2 ks
okrúhle štetce 2 ks
čierny tuš + drievko
voskové farbičky
fixky
temperové alebo anilínové farby
igelit na lavicu
kufrík na výtvarné potreby
tričko alebo zásterku
handra na štetce
nádoba na vodu
lepidlo, lepiaca páska
nožnice
plastelína
ceruzku č. 2, č. 3
modré a zelené pero
farebné ceruzky
guma, strúhadlo
trojuholníkové pravítko s ryskou
kružidlo
1krepový papier
prezuvky


 

V školskom roku 2017/2018 budú naši prváci potrebovať nasledovné pomôcky:
• hygienické vrecko - toaletný papier ( odbalený ), tekuté mydlo, plastový pohár, 2 ks hyg. vreckoviek, uteráčik
• úbor na telesnú výchovu -biele tričko, teplákový úbor, „kraťase“, ponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)
• prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
• pomôcky na výtvarnú výchovu
anilínové farby + temperové farby + paleta
štetec plochý č. 12,8,6, štetec okrúhly č. 6
pohár na vodu na VV (pevný, nie kelímok z jogurtu)
igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko
plastelínu (+ mikroténový sáčok )
2 handričky ( na štetce a na lavicu )
voskovky
farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci)
nožnice (kvalitné)
tyčinkové lepidlo (odporúčame Pritt),
čierny tuš +pierko
výkresy A4 - 20 kusov
výkresy A3 - 20 kusov
náčrtník alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo
1 ks krepový papier ľubovoľnej farby
Pomôcky na výtvarnú výchovu budú mať žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach. Všetky pomôcky /aj v peračníku/ musia byť podpísané, alebo inak označené, aby si ich dieťa poznalo!
Peračník  : farbičky - 12 kusov
ceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 kusy
strúhadlo, gumu
• zošity zošit č. 511 - 3 ks / s pomocnými linajkami  /(Diktáty, Písanie, Cvičná písanka)
zošit č. 5110 /štvorčekový/ - 1 ks /Mat/
zošit č. 510 - 2 ks /malý čistý - PVO, RGV/
zošit č. 644 - 1 ks (slovníček)
zošit č. 420 - 1ks /veľký na prípravné cviky/
Počty zošitov sú len pre začiatok, postupne, keď sa vypíšu, budete ich dopĺňať.
/ vložila j.j./

Dňa 30. júna sme slávnostne ukončili tento školský rok.
Na začiatku zaznela štátna hymna, po ktorej nasledoval príhovor p. zástupkyne. Povzbudivými slovami s prianím prázdnin plných zážitkov sa nám prihovoril aj p. prednosta, p. farár, p. riaditeľka i predsedníčka rady školy. Nasledovalo vyhodnotenie úspechov žiakov počas školského roka. Menovaní boli odmenení vecnými cenami. Pre niektorých bol tento rok strávený v základnej škole prvým, pre niekoho posledným. Naši šikovní prváci si pre nás pripravili krásne básničky a pesničky. Deviataci sa s nami rozlúčili a s úsmevom na perách si išli prevziať vysvedčenie, ktoré im bolo odovzdané pred bánovským obecným úradom. 
Týmto mladým ľuďom, ktorí sú iste plní očakávaní, želáme veľa šťastia do ďalších životných krokov a všetkým žiakom pekné prázdniny!/
 vložila j.j./

Krásny slnečný deň, mierne pofukujúci vetrík a bánovskí žiaci spolu s bánovskými učiteľmi. V tomto duchu sa nieslo tradičné družobné stretnutie dvoch ZŠ z Bánova.
27. 06. sme v našej škole privítali žiakov a pedagógov zo ZŠ Bánov z Českej republiky. Deň sa niesol v duchu priateľstva a spolupráce.
Športové preteky priateľstva prebiehali v areáli Sihoť. Úžasná príroda, rieka Nitra, tôňa pod korunami stromov nám vytvorili dokonalé prostredie pre tento deň.
Súťažná trať bola dlhá 1500 m s deviatimi stanovišťami. Žiaci si preverili svoje vedomosti a zručnosti v deviatich oblastiach života: slovensko-český slovník, historické osobnosti dejín, topografická orientácia, slepecká štafeta, liečivé rastliny, silovo-bežecká štafeta, prevaľovanie bremena, matematické hlavolamy a prvá pomoc.
7-členné zmiešané družstvá sa učili navzájom spolupracovať a spoločne zdolávať jednotlivé úlohy. Víťazom sa stal každý jeden, ktorý prekonal sám seba.
Vzájomná podpora v družstve, tolerancia a úprimná detská radosť boli cieľom týchto pretekov.
Po výdatnom obede sme pokračovali v športovom zápolení u nás v areáli školy. Chlapci si zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá v kin-ball turnaji.
V neskorých popoludňajších hodinách sme sa s našimi Bánovčanmi z ČR rozlúčili. Unavení, ale spokojní z krásne prežitého dňa sme odchádzali domov.
/ vložila j.j./

Slovenský olympijský výbor je hlavným organizátorom BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA, ktorý bol i u nás realizovaný v spolupráci ZŠ s MŠ Bánov s Obecným kultúrnym strediskom.
Dnes sa na bánovskom ihrisku zišli naše deti spolu so škôlkarmi a svojou aktívnou účasťou sa zapojili do tohto obľúbeného športového podujatia. Zápolenie detí sledovala početná kulisa divákov, ktorí všetkých súťažiacich povzbudzovali. Najlepší v každej vekovej kategórií získali vecnú cenu. Víťazom srdečne blahoželáme!
Po slávnostnom vyhodnotení súťaže na deti čakala osviežujúca odmena v podobe zmrzliny. Deň pokračoval športovými hrami. Každý si za krásneho slnečného počasia iste prišiel na svoje.
/ vložila j.j./

Naše tretiačky - Hanka, Alexka, Kiarka a Zuzka dnes navštívili deti v MŠ, aby ich v týchto horúcich letných dňoch trošku osviežili a pobavili peknými rozprávkami, ktoré im prečítali , čím  previedli ,svoje čitateľské zručnosti a schopnosti. Spolupráca medzi MŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni a má rôzne formy a podoby.  

Viac článkov...

Stránka 1 z 84

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí-máj

Aktivita
Na bicykli bezpečne – súťaž

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
03.05.2017
Aktivita
Otvorená hodina SJL v III. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Uhríková
Termín
04.05.2017
Aktivita
Komparo IV. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
05.05..2017
Aktivita
Pamätné dni obce
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová

Termín
09.05.2017
Aktivita
Enviroprojekt 2017

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Bálintová, PaedDr.Ostrožlíková
Termín
09.05.2017
Aktivita
KK Hviezdoslavov Kubín
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
10.05.2017
Aktivita
Svetový deň pohybu – týždenná aktivita k podpore boja proti obezite

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Buranská
Termín
10.05.2017
Aktivita
Medzinárodný deň rodiny + Deň matiek – relaxačno-športové popoludnie
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová,Mgr. Poláčeková
Termín
14.05.2017
Aktivita
Dôvera cup – futbalový turnaj

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
16.05.2017
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia
Termín
18.05.2017 o 16:30
Aktivita
Otvorená hodina ANJ v VII. A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Popadičová
Termín
18.05.2017
Aktivita
Otvorená hodina PVO – II.B
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Buranská
Termín 31.05.2017
Aktivita
Beseda na tému: Včelárstvo – záhradkárstvo na dedine

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
máj 2017
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca – VII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
29.05.2017
Aktivita
Jarné cvičenie v prírode + Sokoliar Tomáš

Zodpovedný pedagóg

tr. uč. 1.-4. roč.
Termín
26.05.2017

Kto je online

Máme online 3 hostí