Nedeľa, Júl 21, 2019

Dňa 26.3. sme v našej škole privítali našich budúcich prváčikov. V školskej telocvični ich už čakali nedočkaví šašovia Lentilkáči, s ktorými sa naučili zábavný šašo - tanec. Roztancovaní a usmiati si ešte zacvičili a potom ,, šup" do školských tried a lavíc. V triedach pod vedením skúsených pani učiteliek ukázali, že sú do školy pripravení ako sa patrí. Za svoju šikovnosť boli odmenení lentilkami a drobným darčekom. Veríme, že sa predškolákom aj ich rodičom u nás v škole páčilo. Veľmi sa už na našich nových prváčikov tešíme!!! /j.j./

Poznatky z vlastivedy, slovenského jazyka a regionálnej výchovy si naši tretiaci a štvrtáci obohatili v šurianskej knižnici a synagóge. Určite sa im takýto spôsob vyučovania páčil a odniesli si z neho plno zaujímavých informácií a zážitkov. /j.j./
 

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marca..Aj u nás v škole sme si v tento deň pripomenuli nenahraditeľnosť tejto životodarnej tekutiny. Žiaci prišli odetí do modrého. Vyučovanie začalo rozhlasovou reláciou. Žiačky deviateho ročníka Vanda a Norika si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, pripravili prezentáciu, ktorú predstavili v priebehu dňa žiakom prvého stupňa. Dozvedeli sa v nej sa o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť, ako ju svojím pričinením chrániť. Žiaci sa potom mohli občerstviť vodou či minerálkami.. Ďakujeme aj siedmačkam Zuzke , Terezke a Miške, ktoré nás s úsmevom obslúžili pri vodnom bare i členom školského parlamentu./ j.j./
 

V uplynulých dňoch sa naši druháci a tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni RELAX v Nových Zámkoch.
Druháci sa v kurze pre začiatočníkov pod vedením skúsených inštruktoriek ,,skamarátili s vodou". Väčšina z nich v závere kurzu plávala už bez použitia pomôcok a správnou plaveckou technikou nôh.
Tretiaci počas plaveckého kurzu pridali aj správnu techniku rúk, zdokonaľovali a cibrili si plavecký štýl ,,znak".
Všetci absolventi plaveckého kurzu si s úsmevom na tvárach prevzali ,,mokré vysvedčenia", ktoré sú dôkazom toho, že sa im v kurze naozaj darilo. Ďakujeme aj trpezlivým inštruktorkám Alenke a Andy, že svojím citlivým prístupom prekonali aj tie najväčšie obavy z vody, že naše deti naučili plávať bez strachu a s úsmevom na tváričkách... / j.j./

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč.1.- 8. z prevádzkových dôvodov na deň 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno (Testovanie 9-2019).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). / j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 10 z 153

10

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767