Nedeľa, Júl 21, 2019

ZŠ s MŠ Bánov pozýva všetkých priaznivcov histórie, kultúry a prírody dňa: 18.05.2019 /sobota/ na jednodňový výlet do Topoľčianok. Navštívime: Kaštieľ – letné sídlo T. G. Masaryka, Národný žrebčín – založený v. r. 1921 a preslávený chovom koní – Lipican, Hucul, Arab... a tiež navštívime Zubriu zvernicu jedinú na Slovensku, ktorá sa zameriava na ochranu a zachovanie Zubra hrivnatého.
Poplatok je 8,0 €. Odchod autobusu bude o 7,15 hod. od KD.
Prídite so svojimi deťmi a vnúčatami prežiť peknú sobotu. Tešíme sa na Vás.
Záujemci sa môžu prihlásiť do 15.05.2019 u Mgr. K. Ondruškovej. / j.j./

 


Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a triedni učitelia Vás pozývajú na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2019 v jednotlivých triedach školy.
Ročníky 1.– 4. o 16,00 hod., ročníky 5.– 9. o 16,30 hod.
Všetci vyučujúci sa tešia na Vašu účasť ! /j.j./

 

K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí aj pobožnosť krížovej cesty. Vo Veľkom týždni sa ,, Milovnící Božej prírody“ vybrali na nitriansku Kalváriu, aby si v modlitbe a rozjímaní pri jednotlivých zastaveniach lepšie uvedomili nesmiernu lásku Pána Ježiša ku všetkým ľuďom./j.j./

Viac článkov...

Stránka 7 z 153

7

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767