Piatok, Február 15, 2019

Včera sme pri milej príležitosti, ktorú slávia ľudia na celom svete oficiálne 15. mája ako Medzinárodný deň rodiny, aj my pripravili pre našu školskú rodinu úžasné podujatie zábavno-športového charakteru. Počasie bolo priam ukážkové a tak nám nič nebránilo vychutnať si tento deň plným priehrštím. Našim zámerom bolo dostať v tento deň rodinu do stredobodu pozornosti. Mali sme tak možnosť stráviť čas spolu so svojimi rodičmi, trochu inak ako je bežné, utužiť si vzťahy so spolužiakmi, pani učiteľkami, kamarátmi. Chcela by som všetkým poďakovať na nezištnú, mimoriadne precíznu a zodpovednú prípravu tejto milej akcie. Veľké poďakovanie patrí pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy i žiakom 5.-9. ročníka ZŠ za ich čas a ochotu podať pomocnú ruku k dielu. Tento spoločne strávený čas nám spríjemnili svojím kultúrnym programom aj šikovné dievčatá 2.-5. ročníka. Za chutný guláš ďakujem rodine Rozgoňovej a p. Bučíkovej, rodičom našich žiakov z III.B triedy, Ing. Ščevlíkovej za materiálne zabezpečenie a chutné občerstvenie. Rodičovi p. R. Mrázovi patrí poďakovanie za ochotu doviezť sedenie a ostatný potrebný materiál. Bývalému žiakovi Matúšovi Novotnému veľmi ďakujeme za pomoc pri technike a rozkladaní stánkov. Za krásnu výstavku úžitkových predmetov našich starých rodičov ďakujem p. zástupkyni Poláčekovej, p. vychovávateľke Čeriovej a ďalším, ktorí ochotne pomohli pri jej inštalácií. Veľkým obohatením boli pre nás i krásne dekoračné prvky, ktoré si všetci prítomní mohli zakúpiť od ich tvorkýň – p. učiteliek Kľučkovej, Stankovej a Schronerovej. Ďakujeme Vám za čas strávený s Vami a tešíme sa na podobné podujatia. /Napísala Mgr. Denisa Slížová, foto: Miroslav Klobučník ,vložila j.j.//

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767