Streda, Júl 18, 2018

Včera sme pri milej príležitosti, ktorú slávia ľudia na celom svete oficiálne 15. mája ako Medzinárodný deň rodiny, aj my pripravili pre našu školskú rodinu úžasné podujatie zábavno-športového charakteru. Počasie bolo priam ukážkové a tak nám nič nebránilo vychutnať si tento deň plným priehrštím. Našim zámerom bolo dostať v tento deň rodinu do stredobodu pozornosti. Mali sme tak možnosť stráviť čas spolu so svojimi rodičmi, trochu inak ako je bežné, utužiť si vzťahy so spolužiakmi, pani učiteľkami, kamarátmi. Chcela by som všetkým poďakovať na nezištnú, mimoriadne precíznu a zodpovednú prípravu tejto milej akcie. Veľké poďakovanie patrí pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy i žiakom 5.-9. ročníka ZŠ za ich čas a ochotu podať pomocnú ruku k dielu. Tento spoločne strávený čas nám spríjemnili svojím kultúrnym programom aj šikovné dievčatá 2.-5. ročníka. Za chutný guláš ďakujem rodine Rozgoňovej a p. Bučíkovej, rodičom našich žiakov z III.B triedy, Ing. Ščevlíkovej za materiálne zabezpečenie a chutné občerstvenie. Rodičovi p. R. Mrázovi patrí poďakovanie za ochotu doviezť sedenie a ostatný potrebný materiál. Bývalému žiakovi Matúšovi Novotnému veľmi ďakujeme za pomoc pri technike a rozkladaní stánkov. Za krásnu výstavku úžitkových predmetov našich starých rodičov ďakujem p. zástupkyni Poláčekovej, p. vychovávateľke Čeriovej a ďalším, ktorí ochotne pomohli pri jej inštalácií. Veľkým obohatením boli pre nás i krásne dekoračné prvky, ktoré si všetci prítomní mohli zakúpiť od ich tvorkýň – p. učiteliek Kľučkovej, Stankovej a Schronerovej. Ďakujeme Vám za čas strávený s Vami a tešíme sa na podobné podujatia. /Napísala Mgr. Denisa Slížová, foto: Miroslav Klobučník ,vložila j.j.//

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767