Pondelok, December 17, 2018

Dňa 16. apríla 2014 sa pre žiakov našej školy uskutočnil v kultúrnom dome výchovný koncert pod názvom "Komu sa nelení, tomu sa zelení". Hlavnou myšlienkou koncertu však nebola práca ako taká, ale zamyslenie sa nad tým, ako sa človek správa k prírode. Prvou témou bola VODA. Hovorilo sa o jej nenahraditeľnosti, o problémoch s pitnou vodou v iných krajinách, o kolobehu vody v prírode. Samozrejme odzneli aj piesne s touto tematikou. Druhým bodom koncertu bolo triedenie odpadu a jeho recyklácia. Žiaci si aj zasúťažili, či vedia správne roztriediť odpad. Spoločne sme si zaspievali piesne od známych slovenských interpretov, ktoré spríjemnili deň každému.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/