Štvrtok, Júl 18, 2019

Vážení rodičia,
naša škola sa prihlásila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu našej školy. Jeho cieľom je zistiť ako vy vnímate kultúru a klímu našej školy. Prosíme vás o zodpovedanie niekoľkých otázok. Vyplnený dotazník vložte do obálky, ktorú zalepíte, žiak ju ukáže triednemu učiteľovi, ktorý si zaznačí návratnosť a hneď ju žiak sám vhodí do schránky, ktorá je na chodbe školy. Prieskum je úplne anonymný bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Našou snahou je stále zlepšovať výchovno – vzdelávací proces, vzťahy medzi žiakmi a vyučujúcimi aj žiakmi samotnými, prostredie školy a pracovnú klímu, preto volíme aj takúto formu hodnotenia. Vopred vám ďakujeme za čas a námahu venovanú vypĺňaniu dotazníka.

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767