Štvrtok, Júl 18, 2019

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa uskutočňuje na školách.  Aj na našej škole sme dňa 23. januára zorganizovali v spolupráci s Obecnou knižnicou školské kolo. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 9. ročníka. Podujatie sa uskutočnilo v miestnej knižnici. V príjemnej atmosfére žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota zhodnotila  obsah  a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :

Poézia:

1. miesto: Rebecca Lilien Dibuszová 4. A

2. miesto: Miroslava Ondrejová 3. A

3. miesto: Oliver Hlavačka 3. A

Próza:

1. miesto: Tobias Ikrényi 4. B

2. miesto: Veronika Vnučková 2. A a Alexandra Kramárová 4. A                                                                                                                                                                                           

3. miesto: Jakub Žilčai 3. A a Tomáš Janič 3. A

II. Kategória:

Poézia:

2. miesto : Beáta Bezáková 5. A

3 .miesto: Natália Dananiová 6. A

Próza:

1. miesto:  Zuzana Šebová 5. A

2. miesto: Laura Klučková 6. A

3. miesto: Nicolas Chlepko 5. A

III. Kategória:

Poézia:

1. miesto: Peter Mráz 8. A

2. miesto: Nikola Melínová 9. A

3. miesto: Nora Demová 9. A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, obdržali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice. Budú nás reprezentovať na obvodných kolách, prajeme im veľa úspechov!

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767