Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Po našich skvelých futbalistoch sa naša škola v Slovenskej televízii opäť zviditeľní. Zaslúži sa o to naša vychádzajúca spevácka hviezdička Lenka Klobučníková, ktorá sa zúčastnila súťaže Mini talent show. Spolu s ňou ju boli podporiť jej rodina, spolužiaci a priatelia, ktorí vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Jej vynikajúci spevácky výkon si už čoskoro môžete pozrieť v relácii Mini talent show na Jednotke.

Aj tento rok sa žiaci IV.A a IV.B zúčastnili školy v prírode v Tralalande. Privítalo nás krásne horské prostredie a veľmi milí guvernéri na čele s premiérkou Ejkou. Plní očakávania sme sa pozoznamovali s ostatnými školami a hneď prvý večer sme sa naučili tralalandský pozdrav, hymnu a tanec. Počas šesťdňového pobytu na nás čakalo množstvo fantastických občas strašidelných či namáhavých aktivít, po ktorých nasledovala sladká odmena. Aj doobedňajšie vyučovanie prebiehalo netradične.  Prepojenie slovenčiny, hudobnej, výtvarnej a angličtiny deti veľmi zaujalo a samy povedali, že by sa najradšej takto učili každý deň. Užili sme si krásnu prírodu, posilnili našu imunitu a zaktivizovali každý sval na našom tele. Posledná diskotéka, po ktorej nasledovala rozlúčka, sa nezaobišla bez sĺz a smútku, že sa škola v prírode končí. Na záver pani učiteľky vyhodnotili pobyt a žiakov odmenili diplomami. Naše poďakovanie patrí skvelému tímu guvernérov v Tralalande, všetkým deťom, ktoré sa správali skutočne fantasticky a v neposlednom rade starostlivým a obetavým pani učiteľkám Mgr. P. Villemovej, Mgr. Ing. I. Šimunkovej, p. riaditeľke Mgr. K. Ondruškovej a p. zástupkyni Mgr. D. Slížovej. A na záver len dodávam, že všetkým odporúčam navštíviť Prvú detskú prázdninovú republiku Tralaland, lebo raz zažiť,  je viac, ako stokrát počuť.

V stredu 21.4. sa v našej škole rozozvučali hlasy našich slávikov, pretože sa konal 20. jubilejný ročník známej speváckej súťaže Slávik Slovenska. Je to súťaž detí milujúcich ľudovú pieseň, ktorá je naším bohatstvom.  A prečo sa volá Slávik? Všetci vieme, že práve slávik je drobný tvor, ktorý je symbolom spevavosti. No na svete je aj taký, ktorý sa rozrástol do väčších rozmerov a stal sa celoslovenskou súťažou. Naši súťažiaci vystúpili v troch kategóriách. Všetci spievali dve piesne, pričom jedna pochádzala zo Spevníčka a druhá bola podľa vlastného výberu.

 

Čítať celý článok...

Napriek tomu,že rekonštrukcia školy je v plnom prúde a často zápasíme so sťaženými pracovnými podmienkami, neubralo nám to na chuti pripraviť pre deti zaujímavé akcie v najbližších mesiacoch. Takže čo nás ešte čaká?

 

  •  14. máj                Školská akadémia
  •  16. máj                Akadémia pre rodičov - pri príležitosti Dňa matiek
  •  14. máj                Výlet do Tropicaria v Budapešti
  •  21. máj                Dopravné popoludnie
  •  1. jún                   Medzinárodný deň detí
  •  16. jún                 Anglické dopoludnie

Na oslavu Dňa Zeme sme sa u nás na škole dlho pripravovali. Už od septembra sme zbierali umelohmotné vrchnáčiky z plastových fliaš a podarilo sa nám zhromaždiť niekoľko tisíc. Najskôr sme si spoločne pripomenuli tento vzácny sviatok a potom sa deti pustili do súťaženia a veru neverili by ste, koľko zábavy zažijete so stavaním, triafaním a triedením tohto drobného odpadu. Potom sme už popustili uzdu svojej fantázii a tvorili krásne obrázky s motívom prírody. Našimi výtvormi sme skrášlili areál našej školy. O skrášlenie interiéru školy sa postarali naši starší žiaci svojimi ekoplagátmi, ktoré naaranžovali s pani učiteľkami. Veľká vďaka patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré svojou tvorivou prácou prispeli k príjemnému, zábavnému a poučnému stráveniu tohto dňa. Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré potvrdia, že naša škola nielen vzdeláva ale hlavne vychováva a učí deti vážiť si všetko živé a neživé a myslieť na budúcnosť, ktorú už teraz spoločnými silami tvoríme! Ešte raz veľká vďaka, milí kolegovia!

Už je to 20 rokov, čo sme sa my, Európania, pripojili k Američanom a vyhlásili 22. apríl za Deň Zeme. Je veľmi dôležité uvedomiť si, ako sme na daroch našej planéty závislí. Rovnováha všetkého živého a neživého je vzácna a veľmi krehká, preto by sme si mali uvedomiť, že naša planéta bez nás prežije, no neplatí to naopak. Namiesto ničenia a drancovania prírodných zdrojom by sme mali obdivovať, učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie a ostatné tvory, pretože: "Až keď otrávime poslednú rieku, zotneme posledný strom, chytíme poslednú rybu, zistíme, že peniaze sa jesť nedajú..." Kiežby bol každý deň Svetovým Dňom Zeme...

Marec sa nám skončil a  my sme využili jeho posledné dni na zaujímavú návštevu v Šuranoch, ktorú zorganizovala pani učiteľka Mgr. M. Rampašeková. Žiaci III.A, III. B a IV.A navštívili mestskú knižnicu, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o slovenských povestiach a slovenských autoroch. Dozvedeli sme sa, že o našej obci taktiež existujú povesti, ktoré si určite na hodinách čítania prečítame.

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 84 z 90

84

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 9 hostí