Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Tento školský rok sme sa zúčastnili Česko – slovenského projektu Záložka do knihy...   
Našou družobnou školou, ktorú nám pridelila Pedagogická knižnica z Prahy, bola ZŠ Ľubotín. Naši žiaci si so žiakmi z tejto školy vymenili záložky, ktoré  si spravili doma alebo im s nimi pomohli pani učiteľky. Úspech zožala mega záložka, ktorú vytvorili žiaci 3. A triedy za pomoci p. uč. Ráckovej. Samozrejme, všetkým zúčastneným patrí vďaka .

 

Tento školský rok sme sa zúčastnili olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkú  radosť nám spravila naša deviatačka Lea Kajánková, ktorá sa stala v okresnom kole úspešnou riešiteľkou. Olympiáda sa uskutočnila v ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. V prvej sa písal test zameraný na gramatiku, štylistiku, literatúru i čítanie s porozumením. Druhá časť bola zameraná na ústnu odpoveď – rečnícky prejav na danú tému. Žiačke gratulujeme k úspechu.

 

Testovanie deviatakov – 2012
Už tradične sa na celom Slovensku koná testovanie deviatakov, pri ktorom sa monitoruje ich vzdelanostná úroveň zo slovenského jazyka a literatúry i z matematiky. Výsledky testovania berú do úvahy všetky stredné školy. Aj tento školský rok, presne 14. marca 2012, sa testovania zúčastní 26 našich žiakov z IX. ročníka. Žiaci, ktorí napíšu testy z oboch predmetov na 90%, budú prijatí na stredné školy bez prijímacích skúšok. Bližšie informácie poskytne výchovná poradkyňa Mgr. Molnárová.

 

Čítať celý článok...

O recitačných schopnostiach našich žiakov svedčia aj úspechy z obvodného kola v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO. Súťaž sa konala 19. 12. 2011 v ZŠ Bernolákova Šurany.

V 1. kategórii nás reprezentovala Tamarka Mrázová z II. A triedy. Jej výkon zaujal porotu natoľko, že z 23 súťažiacich skončila na peknom 8. mieste.

V 2. kategórii našu školu reprezentovala už skúsená recitátorka Terezka Mrázová zo IV. A triedy. Nesklamala a zaslúžene si domov odniesla 3. miesto.

Veronika Kupecká  bola recitátorkou v 3. kategórii. Jej povesť o keských hodoch si vyslúžila 10. miesto z 23 súťažiacich.

Všetky tri žiačky nám urobili veľkú radosť . Ich umiestnenie v obvodnom kole svedčí o dobrej kvalite a príprave recitátorov  našej školy. Blahoželáme im a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

Už tradične je dobrým zvykom zorganizovať v spolupráci s obecnou knižnicou školské kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Tí najšikovnejší z našej školy sa stretli 20. 1. 2012 v priestoroch obecnej knižnice, aby sa predviedli v úlohe recitátorov. Školské kolo prebehlo v dvoch  kategóriách.

1.      kategória – žiaci 2. – 4.roč.

2.      kategória – žiaci 5. – 9. roč.

Tí najlepší z najlepších sú tu:

 

Čítať celý článok...

Dňa 13.12.2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách 1A a 1B. Kategórie 1A sa zúčastnilo 12 žiakov zo 6. a 7. ročníka. Kategórie 1B sa zúčastnilo 8 žiakov z 8. a 9. ročníka. Zúčastnení žiaci absolvovali písomnú a ústnu časť olympiády. Na základe preukázaných znalostí a vedomostí postúpili nasledovní žiaci do obvodného kola:

Kategória 1A:   1. Lada Demová (VII.A)

                       2. Daniela Vlasáková (VII.A)

Kategória 1B:   1. Alexandra Ščevlíková (VIII.A)

                       2. Viktória Mrázová (IX.A)           

Na olympiádu z anglického jazyka pripravili žiakov vyučujúci ANJ - Mgr. Karin Mentelová a  Bc.Martin Kele. Patrí im za to poďakovanie.                                                          

V predvianočnom čase dňa 20.12.2011 naša škola prijala pozvanie študentov Gymnázia v Šuranoch, ktorí pre našich žiakov pripravili Vianočnú hodinu „Deti deťom“ v anglickom jazyku. Vybraných 17 žiakov zo 7., 8. a 9.ročníka príjemne prekvapili študenti gymnázia, ktorí pod odborným dohľadom pani Mgr. Kvasnovskej samostatne pripravili a odučili vyučovaciu hodinu v anglickom jazyku. Hodina bola plná súťaží, hier, piesní s vianočnou tematikou. Po ukončení hodiny každý z našich žiakov dostal sladkú odmenu za účasť. Žiakom našej školy sa hodina páčila a v dobrej predvianočnej nálade sme opúšťali budovu gymnázia.

Naše veľké ďakujem patrí predovšetkým študentom, ktorí pre nás pripravili bohatý program, ich pani profesorke anglického jazyka a taktiež ďakujeme vedeniu školy Gymnázia v Šuranoch. Dúfame, že aj naďalej v budúcnosti bude pokračovať vzájomná spolupráca medzi ZŠ s MŠ Bánov a Gymnáziom v Šuranoch.                                       Mgr.Karin Mentelová

Viac článkov...

Stránka 84 z 95

84

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 3 hostí