Pondelok, Jún 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dnešný krásny slnečný deň sme začali reláciou p.uč.Šimunkovej, ktorá nás informovala o dôležitosti pripomenúť si tento významný deň. Do 10.00 hod. prebehli v jednotlivých triedach rôzne aktivity, ktoré boli pre žiakov zaujímavé a pútavé. Pre roč.5.-9. bol pripravený súťažný kvíz k danej téme. Víťazmi sa stali žiaci VIII.A triedy, ktorým aj touto cestou gratulujeme. Nižšie ročníky sa zaoberali Kamilkovou cestou a čas vypĺňali enviro-omaľovávankami. Žiaci všetkých ročníkov sa prestriedali v interaktívnej učebni pri sledovaní prezentácií o našej Zemi. Súčasne deti v triedach tvorili eko-plagáty a žiaci diskutovali s triednymi učiteľmi o 22 tipoch ako ušetriť energiu, vodu a pod. Trieda IX.A pod vedením p.uč.Pilovej pripravila na ihrisku farebne nakreslené kontinenty, ktoré od 10.00 do 12.00 hod. roč.1.-4. vypĺňali ukladaním farebných vrchnákov z PET fliaš.

 

Čítať celý článok...

Dňa 19. apríla sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v 3. kategóriách a zaspievali nám krásne ľudové piesne. Všetci sa veľmi snažili a preto bolo ťažké vybrať víťazov. Nakoniec porota rozhodla o nasledovnom umiestnení:

 

  

Čítať celý článok...

Dňa 18. apríla/štvrtok/ sa žiaci 8. ročníkarámci predmetu Svet práce zúčastnili výstavyposolstvom jarimladosti, jedinečného výstavného podujatia GARDENIA, ktoré prináša jar a symbolizuje krásu prírody, silu životamúdrosť ázijských filozofií.

 

Išlo o jedinečné výstavné podujatie pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov.

Gardenia-,,Záhrada je liek pre telo i dušu.“

Naši žiaci mohli vidieť pozoruhodnú expozíciu 300 druhov kaktusov, tropických a subtropických rastlín i rozšírenú ponuku predaja všetkého sortimentu, čo k záhrade neodmysliteľne patrí – kvety, okrasné kríky a dreviny, ovocné stromčeky, osivá, obľúbené doplnky do záhrad a pod.

Tento deň sa naši ôsmaci zúčastnili aj ďalšej unikátnej výstavy vláčikov, najväčšej svojho druhu na Slovensku, ktorá obsahovala modelové železnice rôznych veľkostí. Výstava sa konala v Galérii Mlyny na rozlohe cca 800m2. Deti mohli vidieť klasické železničné i električkové trate so stanicami, pohybujúce sa autá, rôzne miniatúrne atrakcie a tiež nádherné LEGO mestečko s pohyblivými vláčikmi a mnohými zaujímavými objektmi.

Obe výstavy sa nám páčili, obe mali svoje čaro.

 

 

Dňa 18. apríla/štvrtok/ sa žiaci 8. ročníka v rámci predmetu Svet práce zúčastnili výstavy s posolstvom jari a mladosti, jedinečného výstavného podujatia GARDENIA, ktoré prináša jar a symbolizuje krásu prírody, silu života i múdrosť ázijských filozofií.

Išlo o jedinečné výstavné podujatie pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov.

Gardenia-,,Záhrada je liek pre telo i dušu.“

Naši žiaci mohli vidieť pozoruhodnú expozíciu 300 druhov kaktusov, tropických a subtropických rastlín i rozšírenú ponuku predaja všetkého sortimentu, čo k záhrade neodmysliteľne patrí – kvety, okrasné kríky a dreviny, ovocné stromčeky, osivá, obľúbené doplnky do záhrad a pod.

Tento deň sa naši ôsmaci zúčastnili aj ďalšej unikátnej výstavy vláčikov, najväčšej svojho druhu na Slovensku, ktorá obsahovala modelové železnice rôznych veľkostí. Výstava sa konala v Galérii Mlyny na rozlohe cca 800m2. Deti mohli vidieť klasické železničné i električkové trate so stanicami, pohybujúce sa autá, rôzne miniatúrne atrakcie a tiež nádherné LEGO mestečko s pohyblivými vláčikmi a mnohými zaujímavými objektmi.

Obe výstavy sa nám páčili, obe mali svoje čaro.

 

 

Naši prváci navštívili prvýkrát v tomto školskom roku miestnu knižnicu, kde deti privítala aj pani knihovníčka Blažena Jančovičová. Rady čitateľov sa v obci rozšírili práve o najmenších čitateľov, ktorí si odniesli aj svoju prvú požičanú knihu. Návšteva bola spojená aj s výstavou kníh od ľudového rozprávkara Pavla Dobšinského, pretože sme si v marci pripomenuli 185. výročie jeho narodenia.

Veríme, že práve čítanie kníh bude stále patriť k obľúbeným záľubám našich žiakov.

 

Žiaci 1.- 4.ročníka našej školy majú raz týždenne v rozvrhu regionálnu výchovu. Na týchto hodinách sa žiaci oboznamujú s históriou nášho regiónu a Bánova. Oboznamujú sa s historickými budovami, s ľudovými piesňami, hrami, tancami, zvykmi aj historickými odevmi. Naši druháci Michal Tuchyňa a Viktória Vaneková nám od svojich starých rodičov priniesli ukázať časti pôvodného bánovského mužského i ženského odevu, a tiež odev, ktorý nosili bánovské ženy pred niekoľkými desiatkami rokov.

Naša súčasnosť vychádza z histórie a história je pre deti veľmi zaujímavým a špecifickým príbehom zo života ich predkov. Je dôležitou súčasťou ich detstva, z ktorej budú celý život vychádzať a čerpať.
 

 

 

Deň narcisov, ktorý prebiehal tento rok v piatok 12. apríla, bol na Slovensku venovaný ľuďom chorým na rakovinu, ich príbuzným a prevencii proti onkologickým ochoreniam. V poradí 17. ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine priniesol do ulíc miest i obcí množstvo dobrovoľníkov.
Každý rok si Deň narcisov pripomíname krátkou reláciou a zbierkou aj u nás v škole. Naši deviataci pripínali žiakom i učiteľom žltý narcis ako symbol podpory onkologických pacientov a ich blízkych. Všetkým patrí naša vďaka.
 

 

Viac článkov...

Stránka 84 z 104

84