Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Z príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Bánov sa zúčastnili naši žiaci pod vedením svojich pedagógov Pietneho aktu kladenia vencov ", ktorý sa uskutočnil  na miestnom cintoríne pri Pamätníku padlých občanov v I. a II. svetovej vojne. Slávnosť otvorili žiaci ZŠ s MŠ prednesenou básňou, nasledovali príhovory pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej, pána farára Mons.doc. Dušana Argaláša  a kpt. Mgr. Petra Dragíjskeho. Samotné kladenie vencov bolo prevedené vojakmi 12. mechanizovaného práporu OS SR Nitra. Počas tónov štátnej hymny zazneli výstrely vojenských  sálv, ktoré umocnili slávnostnú atmosféru podujatia.  / foto M. Klobučník/

Dňa 25.apríla 2017 sa naši siedmaci Vanda Procházková a Samuel Remiaš zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v Nových Zámkoch. Každým rokom sú kladené náročnejšie požiadavky na žiakov, čo sa týka hodnotenia vedomostí. No napriek tomu sa naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi a Vanda získala krásne 4. miesto a Samuel 6. miesto z 33 zúčastnených žiakov z rôznych základných škôl z okresu.
Trošku nám je ľúto, že sme sa neumiestnili na vyššej priečke, nakoľko Vandu delil len jeden bod od prvenstva. Našim žiakom srdečne gratulujeme! / vložila j.j./

Uplynulý týždeň prebiehal v priestoroch našej školy Deň otvorených dverí. Naši hostia z radov rodičov, starých rodičov i priateľov školy tak mali možnosť nahliadnuť do priebehu vyučovania.
Účasť bola naozaj bohatá. Ďakujeme za Váš čas i záujem o dianie na škole, ktorá sa Vašim deťom snaží dávať to najlepšie, čo má.
/ vložila j.j. /

Dňa 04. 05. 2017 sme prežili v III. A zaujímavú hodinu slovenského jazyka. Bola to vlastne vyučovacia hodina? Celou hodinou sa niesla detská hra – „Hop!, Ostrov, Spievanková skrývačka“. Tretiaci stratili reč, keď ich pani učiteľka vtiahla do rozprávky o malom bocianovi. Prostredníctvom bocianieho mláďatka poukázala na ľudské vlastnosti detí. Uviedla ich do učiva o prídavných menách a učiva o slovách s opačným významom. Vhodnými interaktívnymi cvičeniami precvičovala podstatné mená, prídavné mená a ich vzájomné spojenie. Deti zaujala úloha, kde k fotografii spolužiaka museli vymýšľať vhodné prídavné meno, resp. vlastnosť, ktorá ho vystihuje. Dozvedeli sa, čo je elektrický úhor a kde žije. Svojou aktivitou a správaním žiaci prispeli k bezproblémovému priebehu vyučovacej hodiny. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Uhríkovej. / vložila j.j./

Dňa 28.apríla sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska 2017.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravovali a za klavírneho doprovodu pánom učiteľom hudobnej výchovy PhDr. Ondrejom Pavlem podali svoj najlepší spevácky výkon. Porota mala neľahkú úlohu, no napokon rozhodla nasledovne:
I. kategória /žiaci 1. - 3. ročníka/
1. miesto Zoja Mančušková /3.A trieda/
2. miesto Rebecca Lilien Dibuszová /2.A trieda/
Alexandra Karvouniari /3.B trieda/
3. miesto Jakub Žilčai /1.A trieda/
II. kategória /žiaci 4. - 6. ročníka/
1. miesto Bibiána Šimuneková /5.A trieda/
2. miesto Alica Ščevlíková /4.B trieda/
3. miesto Šarlota Čisárová /4.A trieda/
Matúš Ferko /5.A trieda/
III. kategória / žiaci 7. - 9. ročníka/
1. miesto Vanda Procházková /7.A trieda/
Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme!
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojej kategórii sa zúčastnia okresného kola súťaže v Nových Zámkoch dňa 18. mája 2017. Všetkým držíme palce a veríme, že našu školu budú čo najlepšie reprezentovať.   / vložila j.j./   

Dňa 24.apríla 2017 sa v našej škole uskutočnila beseda s pánom Martinom Vittekom, dobrovoľníkom pôsobiaceho v Afrike. Žiakom piateho ročníka prezentoval slovenskú misiu , ktorá je kvapkou nádeje pomáhajúcou zmierniť dôsledky vojny všetkým, ale najmä deťom. Porozprával o tom, že im nechýba iba vzdelanie, ale aj domov. No napriek tomu veríme, že tieto skúšané deti budú mať raz predsa peknú budúcnosť. / vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 5 z 84

5