Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Tradične aj tento rok sme sa zúčastnili exkurzie AUTOSALÓN autoshow Nitra v areáli Agrokomplexu v Nitre.
Krásne, malé, veľké ale aj staré autá obdivovali dievčatá z 5.A triedy a žiaci 5.B a 7.A triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. Už teraz sa tešíme na budúci ročník výstavy. / vložila j.j./

Milí rodičia, milí žiaci! S radosťou vám oznamujeme, že naša škola sa pridala k veľkej mliečnej rodine RAJO a od pondelka 9. 10. bude v prevádzke mliečny automat Rajo BREJKY. Nájdete v ňom samé zdravé pochúťky , ktoré lahodia chuti a hlavne zdraviu (mliečne s nízkym obsahom cukru, ovocné 100 % alebo celozrnné cereálie). Automat je na dobíjacie karty, ktoré vám aktivuje pani učiteľka Villemová. Dobiť si môžete sumou 5 alebo 10 eur u pani učiteľky Villemovej.  Dobiť kredit vám môžu aj rodičia cez internet banking. Karty sú k dispozícii v papierovej podobe (zadarmo) alebo v štýlovej plastovej podobe s BREJKY šnúrkou za 1 euro. Prajeme všetkým dobrú a hlavne zdravú chuť :o)

Zber papiera sa uskutoční v dňoch od 23.10.2017 do 27.10.2017 od 14.00 do 17.00 hod. v areáli základnej školy. Už vopred ďakujeme  všetkým usilovným žiakom a ich rodičom za aktívnu účasť! 


Pani vychovávateľky privítali nových prváčikov, ktorí sa už dnes v ŠKD cítia ako doma .Deti sa hneď pustili do práce, zapojili sa do lepenia a strihania jesenných výrobkov. Ale najviac sa tešili na pokusy na tému : ,,Čistička odpadových vôd.“ Deti boli rozdelené do troch skupín. Mali za úlohu vyčistiť znečistenú vodu. Pretože nečistoty denne unikajú do povrchových vôd. Týmto hravým spôsobom sa deti učia ako je možné zabrániť znečisťovaniu vôd a chrániť prírodu. / vložila j.j./

Voľné pracovné miesto

asistent učiteľa

1. kvalifikačné predpoklady:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

-v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

2. zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

3. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

Nástup: ihneď / vložila j.j. /

 

Jeseň je najfarebnejším ročným obdobím, ktoré svojou krásou lahodí oku nejedného z nás. Krásne sfarbené lístie a dary zeme ovocia či zeleniny. To všetko môžeme v týchto dňoch vidieť v podobe nádherného aranžmánu v priestoroch bánovského kostola.

Pomocnú ruku k dielu pri tvorbe výstavy z jesenných plodov a iných prírodných materiálov podali aj naši žiaci pod vedením pani učiteliek. Veríme, že sa toľkou krásou radi pokocháte aj vy... / vložila j.j./

Hoci by sa podľa názvu mohlo zdať, že hovoríme o peniazoch, pod "miliónom" sa skrýva niečo oveľa cennejšie, ako sú peniaze. Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu a krásnou prechádzkou po zaujímavých častiach našej malebnej obce sme sa spoločne snažili počas doobedia spraviť milión krokov. Našu vychádzku sme začali návštevou nášho kostola, kde sme si mohli pozrieť výstavu z darov a plodov jesene, ktorá sa každoročne koná počas hodových slávností obce Bánov. Do tohtoročnej výstavy sa svojou tvorivou činnosťou zapojila aj naša škola. Naša prechádzka pokračovala k miestnej pekárni, kde si žiaci mohli zakúpiť chutné koláčiky či iné vynikajúce výrobky. Po posilnení sme sa vydali do športového areálu. Rôznymi  loptovými hrami, naháňačkami, či len oddychom v slnečných lúčoch babieho leta sme si spestrili našu okružnú cestu po obci. Po návrate do školy nás milo prekvapil pohľad na krokomer. Každý žiak na ročníkoch 1. až 4. urobil v priemere 6500 krokov (a to sme nenarátali naháňačky po ihrisku :o)) a žiaci na ročníkoch 5. až 9. dokonca 8000 krokov. Po zrátaní sme sa zastavili na úctihodnom čísle 1 450 000 krokov. Za fantastický výkon patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka a tešíme sa na budúci rok...  Čo myslíte, bude problém prekonať hranicu 2 milióny? Necháme sa prekvapiť....

Viac článkov...

Stránka 5 z 90

5

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 19 hostí