Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Používateľ Základná škola s materskou školou Bánov pridal nové fotky (9) do albumu Marec, mesiac knihy.
24 marec, 20:48 ·
Marec už roky spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších.

Aj preto deti 1. stupňa ZŠ najmä v posledných dňoch navštevovali našu obecnú knižnicu, kde ich p. M. Klobučník obohatil mnohými zaujímavosťami o knihách.

Podobnými aktivitami chceme žiakov motivovať, aby čo najviac čítali a prehlbovali lásku ku čítaniu kníh viac ako inokedy.

/vložila j.j.,foto M. Klobučník /

Dňa 14.3.2018 sa žiak našej školy Matúš Piršel zúčastnil v Observatóriu v Hurbanove okresnej vedomostnej súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?“ Obsahovú náplň tvorili otázky zo všeobecnej astronómie a jej histórie, z astrofyziky a z kozmonautiky.
Matúš svojimi vedomosťami preukázal, že sa vie orientovať na oblohe i rozumie svetu astronómie a získal krásne 1. miesto. Srdečne mu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.
/ vložila j.j./

Dňa 13. 03. navštívili žiaci III.A a III. B triedy priestory obecného úradu, kde im pán prednosta Mgr. P. Rácek zaujímavo opísal prírodné pomery našej obce, prvé osídlenie Bánova, prezreli si obecné symboly. Sprístupnil im Kroniku obce Bánov, v ktorej si mohli prečítať záznamy zachytávajúce život Bánovčanov v minulosti. V zasadačke obecného zastupiteľstva sa žiaci cítili veľmi príjemne a dôležito.

Ďakujeme pánovi prednostovi za láskavé slová a čas strávený s nami.

/vložila j.j./

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, v mene detí Vám ďakujeme.
Príloha je k dispozícii.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (RZ_Bánov-1.pdf)RZ_Bánov-1.pdf19.03.2018 15:46

Žiaci 4.A triedy navštívili v uplynulých dňoch knižnicu Michala Matunáka v Šuranoch  a následne  sa presunuli do Mestského Múzea Šurany - synagógy, kde rozšírili vedomosti o našom regióne. Po poučnej úvodnej prednáške  si prezreli krásne muzeálne exponáty, ktoré ich  naozaj zaujali: archeologické, historické a etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti , archeologické nálezy z lokality Zámeček, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov, keramiku, ľudový odev... 

Taktiež si prezreli mesto Šurany a pripomenuli si Žofiu Bosniakovú, Máriu Kokošovú i M.R.Štefánika, ktorých sochy sa v uvedenom meste nachádzajú. 
Svoje nové poznatky budú môcť žiaci využiť na hodinách regionálnej výchovy a vo vyšších ročníkoch aj na hodinách dejepisu. 

Jarná výzdoba priestorov našej školy je jej neodmysliteľnou súčasťou. Ukončenie zimy a nástup jari si so žiakmi približujeme aj prostredníctvom predmetu Regionálna výchova.

Smrtná nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou. Zo slamy sme si vytvorili symbol zimy – Morenu, poobliekali sme ju do ľudového kroja a pripravili na jej poslednú cestu. Žiakom sa veľmi páčila, ale zároveň vyjadrili radosť z blížiacej sa jari.

Pokračovať budeme tradíciami na Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok.

Naším cieľom je vzdelávať a vychovávať mladých ľudí láskavých a hrdých na svoju históriu a rodnú obec.

 /vložila j.j./ 

Milí rodičia a budúci prváci,

pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční:
05. apríla 2018 od 14:00 do 18:00,
06. apríla 2018 od 08:00 do 12:00 hod.

Tešíme sa na Vás!  / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 5 z 102

5

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 87 hostí