Sobota, August 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Svetový deň mlieka si naša škola tento rok pripomenula naozaj mimoriadnym spôsobom. Vďaka veľkorysosti pána Ing. Jána Šimuneka, PhD., predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky, si totiž mohli všetci žiaci pochutnať na výdatnej mliečnej desiate z nitrianskej mliekarne AGRO TAMI.

Úprimné poďakovanie patrí aj ďalším predstaviteľom „mliečneho sveta“ – Ing. Marekovi Šimunekovi, generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Poľnohospodáru a.s. Nové Zámky i riaditeľke Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky, Ing. Jane Ostrožlíkovej, ktorí ochotne podporili myšlienku takto potešiť naše deti pri príležitosti Svetového dňa mlieka.

Za chutnú a zdravú pochúťku, ktorou nám všetci vyššie spomínaní spríjemnili deň práve 15. mája, úprimne ďakujeme. Sme radi, že máme v našej blízkosti takých štedrých a srdečných ľudí, ktorí myslia na zdravie našich ratolestí. / vložila j.j./

 

Naši tretiaci a štvrtáci vybrali do novozámockého Múzea Jána Thaina, kde spoznávali spôsob života ľudí dávnych dôb. Deti iste zaujali zrekonštruované zuby z mamuta, replika Hrádockej Venuše, odevy, platidlá, náradie na obrábanie pôdy, šperky, ktorými sa kedysi ľudia skrášľovali, i mnoho iných zaujímavých exponátov zo života našich predkov. Žiaci si mali možnosť pozrieť aj aktuálnu výstavu s názvom "Rožňavské cechy". Návštevou múzea sme nadviazali na témy, ktorým sa venujeme na hodinách regionálnej výchovy či vlastivedy. / vložila j.j./

Vo štvrtok sme sa na pôde Cirkevnej školy v Šuranoch zúčastnili súťaže v komunikácii v anglickom jazyku s názvom „My project- Môj projekt.“ Našu školu reprezentovala v kategórii najstarších žiakov Veronika Klobučníková, žiačka VIII.A triedy.

Veronika má angličtinu veľmi rada a do tejto súťaže si spracovala projekt na tému „My idol- Môj idol“, ktorý úžasne prezentovala a v súťaži obsadila 1. miesto. Veronike gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy./ vložila j.j/

Včera sme pri milej príležitosti, ktorú slávia ľudia na celom svete oficiálne 15. mája ako Medzinárodný deň rodiny, aj my pripravili pre našu školskú rodinu úžasné podujatie zábavno-športového charakteru. Počasie bolo priam ukážkové a tak nám nič nebránilo vychutnať si tento deň plným priehrštím. Našim zámerom bolo dostať v tento deň rodinu do stredobodu pozornosti. Mali sme tak možnosť stráviť čas spolu so svojimi rodičmi, trochu inak ako je bežné, utužiť si vzťahy so spolužiakmi, pani učiteľkami, kamarátmi. Chcela by som všetkým poďakovať na nezištnú, mimoriadne precíznu a zodpovednú prípravu tejto milej akcie. Veľké poďakovanie patrí pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy i žiakom 5.-9. ročníka ZŠ za ich čas a ochotu podať pomocnú ruku k dielu. Tento spoločne strávený čas nám spríjemnili svojím kultúrnym programom aj šikovné dievčatá 2.-5. ročníka. Za chutný guláš ďakujem rodine Rozgoňovej a p. Bučíkovej, rodičom našich žiakov z III.B triedy, Ing. Ščevlíkovej za materiálne zabezpečenie a chutné občerstvenie. Rodičovi p. R. Mrázovi patrí poďakovanie za ochotu doviezť sedenie a ostatný potrebný materiál. Bývalému žiakovi Matúšovi Novotnému veľmi ďakujeme za pomoc pri technike a rozkladaní stánkov. Za krásnu výstavku úžitkových predmetov našich starých rodičov ďakujem p. zástupkyni Poláčekovej, p. vychovávateľke Čeriovej a ďalším, ktorí ochotne pomohli pri jej inštalácií. Veľkým obohatením boli pre nás i krásne dekoračné prvky, ktoré si všetci prítomní mohli zakúpiť od ich tvorkýň – p. učiteliek Kľučkovej, Stankovej a Schronerovej. Ďakujeme Vám za čas strávený s Vami a tešíme sa na podobné podujatia. /Napísala Mgr. Denisa Slížová, foto: Miroslav Klobučník ,vložila j.j.//

Deti v ŠKD sa rozdelili na dve skupiny - jeden bol kaderník a druhý model. Dievčatá si do školy priniesli rôzne ozdoby - gumičky, sponky. A skúšali rôzne vrkoče, vrkôčiky, drdoly. Zapojili svoju fantáziu a šikovnosť a účesy boli na svete. Počas akcie vznikali rôzne kreatívne účesy./ vložila j.j./

 

Naši žiaci 1. - 4. ročníka sa podelili s ostatnými  spolužiami o svoju obľúbenú knižku a priniesli ju na výstavku, ktorá bola nainštalovaná v interiéri školy. Ku knižke pridali i písomné odôvodnenie, prečo sa im práve daná kniha najviac páči. Táto výstavka bola v poradí druhá, po minuloročnej  veľmi zaujímavej na tému "Najstaršia kniha".

 Vyznania detí boli veľmi milé. Niektorí pridali stručný obsah knihy, opis hlavného hrdinu, ale veľmi zaujímavé boli vyznania detí .... lebo som ju dostala d babičky, .... kúpila mi ju moja maminka....., túto knižku mi čítali rodičia, teraz si ju čítam sama.... atď. Výstavka bola vyhodnotená a všetky deti dostali menovite poďakovanie v školskom rozhlase a sladkú odmenu. Takýmito aktivitami chceme v deťoch prebúdzať lásku ku knihám a  prehlbovať pocit, že kniha je naozaj priateľom človeka. 

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývame na športovo-zábavné podujatie pri príležitosti Dňa rodiny, ktoré sa uskutoční 13. mája 2018 o 16:00 hod.  v areáli ZŠ s MŠ Bánov. Tešíme sa na Vás! / vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 5 z 106

5