Pondelok, Október 15, 2018
image image
Pozvánka   Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy). Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767


Každoročne s prichádzajúcim koncom školského roka sa zúčastňujeme BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA na štadióne TJ Lokomotíva Bánov.

Dňa 20.06. 2018 sme vykročili z areálu školy kráčajúc slnkom zaliatou dedinou. Väčšina z nás so zvláštnym zovretím v duši a mlčky. Vo vzduchu bolo cítiť zvláštne temno a zároveň bolestivú blízkosť hviezd.

Šport je skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti, statočnosti, schopnosti pracovať na sebe, schopnosti prekonávať seba samého. Šport trénuje naše telo, ale i psychiku. Vnáša do nášho tela optimizmus a silu. Pri športe sa máme možnosť tešiť z víťazstva, no zároveň sa musíme naučiť prijať porážku a silnejšieho partnera si zobrať ako vzor.

Týmito slovami sme začali BOD, reagujúc na správu, ktorá nám zvestovala tragický odchod nášho bývalého žiaka Janka Bartáka, brata Samka, žiaka VII. A triedy.

Na Janka sme si zaspomínali ako na nášho milého, šikovného, slušného, múdreho žiaka, telom a dušou športovca – futbalistu. Minútou ticha sme prejavili česť tomuto úžasnému mladému mužovi. Všetci žiaci základnej a materskej školy boli vyzvaní odbehnúť pridelenú trasu na JANKOVU POČESŤ. Snažili sme sa prejaviť aspoň slabý lúč útechy pre celú Jankovu rodinu a zvlášť pre brata Samka.

/vložila j.j./ 

Nielen počuť, ale aj vidieť a zažiť... I preto sme sa dnešný slnečný deň rozhodli spríjemniť poznávaním krás nášho okolia.

Vybrali sme si pre Bánovčanov veľmi známe prírodné pamiatky s názvom "Pod hájom" a "Potok Chrenovka". Žiaci 3.B triedy mali radosť nielen z poznávania tohto chráneného vodného toku, ale tešili sa i z jazdy na bicykli, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou dnešného výletu do prírody.

Počas našej cesty sme sa zastavili aj pri kríži sv. Huberta, patróna poľovníkov.

Mať pekný vzťah k prírode nie je samozrejmé. I preto sa snažíme (nielen) v rámci regionálnej výchovy deťom vštepovať úctu a lásku ku všetkému dobrému, čo nám príroda ponúka.

/vložila j.j./ 

Koniec školského roka máme pred dverami a svoju tvorivú činnosť ukončil aj náš LEGO krúžok. Určený bol žiakom 1.-3. ročníka.

Pod vedením Ing. Kristíny Ďurkáčovej sa žiaci stretali pravidelne každý piatok. S radosťou, plní nápadov a očakávaní si osvojovali zručnosti pri stavaní zaujímavých modelov zo života zvierat, techniky, živej a neživej prírody.

Naši malí vedci na krúžku nielenže stavali zaujímavé LEGO modely a hrali sa s nimi, ale predovšetkým sa učili základom vedy a techniky. Vďaka zručnostiam, ktoré si osvojili, získali náskok pred svojimi rovesníkmi.

Ďakujeme pani Ďurkáčovej za vedenie krúžku, za materiálne vybavenie stavebnicami LEGO, ale hlavne za jej ochotu venovať svoj čas žiakom našej školy. Tešíme sa na budúci ročník LEGO krúžku! / vložila j.j.

V kultúrnom dome sa dňa 13. júna 2018 konalo dobrovoľné darcovstvo krvi. Žiaci siedmeho ročníka sa boli pozrieť, ako takýto odber krvi prebieha. Odhodlanie darovať túto vzácnu tekutinu nechýbalo ani našej pani učiteľke Mgr. Peťke Villemovej, ktorá sa stala úspešnou darkyňou.

Niektorým žiakom bolo veľmi ľúto, že ešte nemajú ,,osemnásť“, lebo aj oni túžili darovaním krvi pomôcť tým, ktorí možno zápasia o život.

/vložila j.j./

Každý rok sa tešíme na stretnutie s našimi priateľmi z Bánova na Morave. V pondelok 8.júna 2018 sme cestovali do Česka. Po príchode a srdečnom privítaní sme vytvorili zmiešané družstvá žiakov z ročníkov 5. – 9.. Žiaci pod vedením učiteľov z českého Bánova plnili úlohy tzv. Quest testu - riešili zaujímavé úlohy, ktoré úzko súviseli s históriou obce, ale aj s pozornosťou a samozrejme s vedomosťami. Popoludní chlapci odohrali priateľský turnaj vo futbale, ktorý sa po niekoľkých rokoch skončil našou prehrou 4 : 1. Tak ako je zvykom na záver dievčatá hrali vybíjanú v zmiešaných družstvách. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. / vložila j.j./
 

V piatok 15.06.2018 sme v ŠKD kreslili kriedami na asfalt. Deti vyjadrovali svoju radosť z blížiacich sa letných prázdnin. S radosťou sa so všetkými podelili o svoje predstavy a túžby. Veľmi pekne spolupracovali, tvorili a boli veľmi kreatívne. / vložila j.j./

 

 

Deti v ŠKD sa v rámci environmentálnej oblasti zoznamujú okrem iného aj so životom včiel. Preto sme oslovili pána B. Handla - včelára ,aby deti zasvätil do života a práce nielen včelára, ale aj včiel. Pozvanie neodmietol a deťom odovzdal cenné poznatky od vývinu včielky, cez všetky fázy jej života a priblížil nám život a úlohu včelej kráľovnej. Dozvedeli sme sa z čoho sa skladá úľ, úlik, rámček, plásty, vosk, propolis a načo včielkam slúži. Celá beseda bola obohatená o predmety, ktoré nám včelár priniesol ukázať. A tak deti mohli vidieť ochranný odev včelára, rámček, plást, propolis, ba aj medík. Na záver besedy sme medík ochutnali. Bol výborný! Hosťovi za všetko ĎAKUJEME!! / vložila j.j.j/

Viac článkov...

Stránka 5 z 108

5