Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč.1.- 8. z prevádzkových dôvodov na deň 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno (Testovanie 9-2019).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). / j.j./

 

V sobotu nám počasie naozaj prialo. Jarné slnečné lúče nás príjemne ohrievali už počas cesty do Rajeckej Lesnej. Cieľom bol Slovenský betlehem. Toto monumentálne rezbárske dielo rezbára Jozefa Pekaru nás naozaj očarilo.
Nasledovala zastávka – Čičmany. V rázovitej obci, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu sme sa preniesli do bežného života našich predkov.
Do tretice zastávka – Valaská Belá. Sklársky skanzen je originálne miesto, kde sme spoznávali zabudnuté sklárske umenie. Ručnú výrobu skla sme si vyskúšali priamo na mieste. Zážitok na celý život si žiaci odnášali domov aj formou jedinečných predmetov vyrobených v dielni domáceho majstra sklára.
Je dôležité, aby naše deti poznávali jednotlivé regióny Slovenska nielen učebnicou a internetom, ale priamo na mieste „privoňali“ ku kultúre, zvykom či architektúre daného kraja.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Mgr. K. Ondruškovej za prípravu a samotnú organizáciu poznávacieho výletu. / j.j./

 

Marec je mesiac knihy, a práve preto naši piataci absolvovali 21.03. návštevu Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch, ktorá sa im veľmi páčila. Pani knihovníčka si pre nich pripravila zaujímavý výklad o vzniku písma, kníh a kníhtlači, poukazovala im veľa kníh a pripravila im aj pracovné listy, aby sa mohli zahrať na spisovateľov a iluminátov. Už teraz sa na ďalšiu návštevu tešíme. /j.j./

Žiačky 5.-7.ročníka postúpili v Šuranoch do ďalšieho kola súťaže vo vybíjanej dievčat ZŠ. Budeme im držať palce  /.j.j./

Vo svojom nabitom programe  si našiel na našich tretiakov čas pán starosta PhDr. Miloš Rybár. Poučná beseda sa niesla v priateľskom duchu, žiaci sa dozvedeli veľa nového o fungovaní našej obce. Svojimi zvedavými otázkami potešili a aj prekvapili pána starostu. Na záver si mohli pomocou pečatidla vyraziť na pamiatku obecnú nálepku s naším erbom. Návšteva pokračovala v obecnej knižnici , kde nás s úsmevom privítal pán Miroslav Klobučník. Oboznámil nás so svojou prácou a deťom zdôraznil dôležitosť čítania kníh .  Deti si zaujímavé knihy požičali a tešia sa na ďalšie spoločné aktivity. / j.j./

V dňoch 19.3. - 20.3.2019 sa v športovej hale M - Šport Trenčín uskutočnili školské M SR v bedmintone základných a stredných škôl. Na uvedenom turnaji nás reprezentovali naše žiačky, ktoré sa tam prebojovali po víťazstvách v okresnom a krajskom kole. Olívia Mičeková a Veronika Klobučníková si po náročnom programe vybojovali krásne 6. miesto, začo im patrí veľká vďaka, nakoľko sme sa tam prebojovali ako ,, malá´´ škola. Ešte raz dievčatá, ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. / j.j./

Žiaci 4. A,B triedy dňa 13.03.2019 navštívili hvezdáreň v Hurbanove. Exkurzia prebiehala v novej budove hvezdárne a planetáriu. Premietli nám film o vesmíre, žiaci získali predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozemskej prírody a života na nej. V planetáriu na umelej oblohe počas dňa pozorovali hviezdy, ich zoskupenia, obdivovali záhady vesmírnej oblohy, jej význam pre orientáciu – určovanie svetových strán.
Preukázali pekné vedomosti o vesmíre počas interaktívneho výkladu .Nakoniec sme mali možnosť pozorovať oblohu ďalekohľadom v starej budove hvezdárne. / vložila j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 5 z 124

5