Krásny sviatok všetkých detí sme aj tento rok spoločne oslávili v prekrásnom areáli našej školy. Deti mali možnosť dosýta sa vyšantiť na dvoch skákacích hradoch, ktoré zabezpečilo a financovalo  OKS,  súťažiť v športových aktivitách, maľovať, kresliť, tvoriť. Pre žiakov druhého stupňa pripravili ich spolužiaci zo školského parlamentu zaujímavé kultúrno-zábavné predpoludnie spojené s tancom, súťažami a zábavou. Pre všetkých prítomných pripravili naše pani kuchárky na desiatu chutné palacinky, aktívne členky KD navarili všetkým výborný guláš, z mäska, ktoré nám daroval pán Ing. Ján Šimunek, Phd,  Poďakovanie za úspešné podujatie patrí aj ZRPŠ a všetkým, ktorí akoukoľvek formou  prispeli k radostnému prežitiu dňa, ktorý patrí všetkým deťom. Ďakujeme!!!!