Štvrtok, Júl 18, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Aktivity, ktorým sa členovia školského parlamentu budú venovať v šk. roku 2018/2019

1. Vyhlásenie súťaže o Naj triedu, určovanie tém na bodovanie v jednotlivých mesiacoch, pravidelné bodovanie tried

2. Vytvorenie informačnej nástenky žiackeho školského parlamentu

3. Určenie žiakov ako pomocný dozor pre zlepšenie disciplíny a správania sa počas prestávok

4. Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty

5. Pomoc pri realizácii jesenného zberu papiera

6. Vyhodnotenie zberu papiera

7. Mikuláš

8. Rozhlasové relácie :

• Relácia o činnosti parlamentu

• Výchovné relácie, relácie pri príležitosti významných sviatkov (1.,8. máj, Deň matiek...)

• Valentínska relácia

9. Koordinácia a spracovanie valentínskej pošty

10. Jarný zber papiera

11. Vyhodnotenie zberu papiera

12. Vyhodnotenie súťaže o naj triedu