Štvrtok, Júl 18, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Ako dopadol audit na škole?
Naša základná škola sa zapojila do medzinárodného certifikačného projektu Zelená škola. Jednou z hlavných úloh bolo urobiť na škole environmentálny audit, kde žiaci zisťovali súčasný stav hospodárenia s vodou, energiou, odpadom...Výsledky auditu ukázali, že problémy sa na škole zaznamenali v triedení odpadu.
Zlepšiť situáciu sa pokúsime počas nasledujúcich dvoch rokov pomocou úloh v environmentálnom akčnom pláne. Prvou z nich je zaviesť na škole separovaný zber odpadu a tým znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu o 50%. Triedenie bioodpadu tiež napomôže k minimalizácii odpadu. Aplikáciou rôznych výchovno- vzdelávacích aktivít a následných kontrol, ktorých autormi sú členovia kolégia, by sme tento cieľ chceli dosiahnuť do konca školského roka 2016