Sobota, Júl 04, 2020

 Počas mesiaca máj a jún 2012  na našej škole prebehli kurzy anglického jazyka v 1.-2.roč. a 6.-7.roč.. Kurzy sa konali 1x týždenne. Deti v 1.-2.ročníku sa oboznámili s novou slovnou zásobou, základnými frázami a jednoduchými vetami. Hodiny boli obohatené piesňami, hrami, kreslením, vystrihovaním, nalepovaním, pečiatkovaním, pohybmi. Žiaci 6.-7.ročníka si rozvíjali najmä hovorovú a posluchovú zručnosť. Tvorili vyjadrenia a vety k témam z bežného života. Ich slovná zásoba bola rozšírená o slová a frázy k daným témam. Žiaci mali viac priestoru na tvorenie vlastných myšlienok, vyjadrenie svojho názoru.

Mgr.Karin Mentelová

V sobotu 26. 5. 2012 sa žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou Mgr. Ľ. Ráckovou a Mgr. K.   Poláčekovou boli pozrieť na bicykloch za históriou Slovenskej Tróje. Prialo nám krásne počasie, dobrá nálada i účasť rodičov, starých rodičov bola prínosom. Samotnú návštevu v Nitrianskom Hrádku sme si spríjemnili opekačkou a hrami v areáli MEDERČINA.
             ZÁMEČEK sa nachádza v časti Nitriansky Hrádok. Právom je nazývaný Slovenskou Trójou. Patrí medzi najväčšie archeologické náleziská v Strednej Európe. Vzácnym nálezom je plastika sediacej ženy „Hrádockej Venuše – Magna Mater“. - Týmito slovami sa nám prihovoril pán Miroslav Eliáš z mestského múzea v Šuranoch priamo na mieste nálezu.
             Ďakujeme pani Mgr. M. Kozárovej ( riaditeľke MS Šurany ), ktorá nám vnukla myšlienku zorganizovať takéto pekné sobotňajšie dopoludnie.

Mgr. Katarína Poláčeková

 

Dňa 24. 5. 2012 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže " Družstvá mladých zdravotníkov I.". Ukázali svoje vedomosti o ČK/ ČP, zdravotnícke vedomosti a praktické poskytovanie prvej pomoci. Boli to nasledovní žiaci: Veronika Klobučníková II. A, Matúš Piršel III. A, Natália Horská III. A, Sabína Szekelyová III. A, Monika Ambrušová III. B a Miroslava Mrázová III. A.
           Za IV. miesto, ktoré si odniesli domov im patrí jedno veľké BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME !!!

Mgr.Katarína Poláčeková

Školy v prírode sa zúčastnili žiaci IV.A – 10 žiakov, III.A – 14 žiakov, III.B -5 žiakov, II.A – 7 žiakov s cieľom rozšíriť si teoretické poznatky z vyučovania o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovaním a rozvíjaním telesnej zdatnosti. V neposlednom rade dôležitou súčasťou bolo aj upevnenie žiackeho kolektívu a formovanie správnych medziľudských vzťahov.

Prevádzka školy v prírode sa uskutočnila v rekreačnom zariadení LOMY Horná Ves pri Partizánskom pod dohľadom troch pedagogických pracovníkov: Mgr. D. Slížovej,Mgr. Ľ. Ráckovej, Mgr. A. Mičekovej a zdravotníčky p. R. Čelkovej.

Činnosť, ktorú žiaci vykonávali počas pobytu v škole prírode bola organizovaná školenými pracovníkmi – animátormi, ktorí pripravili zaujímavú programovú štruktúru na tému Piráti ďalekého Karibiku. Po zoznámení sa s animátormi a pirátskymi zákonmi sa žiaci rozdelili do troch skupín, v ktorých počas celého pobytu navzájom súťažili, pracovali a prezentovali sa. Krstom pirátov / žiakov / sa mohol začať príbeh pirátov popretkávaný množstvom zaujímavých úloh a hier, ktoré museli absolvovať na získavanie indícií, ktoré potrebovali na nájdenie pirátskeho pokladu.

 

Čítať celý článok...

Prejdite na Modrý plyn a ušetrite až 12 %. RWE Gas Slovensko prispeje na moderné vzdelávanie v našej škole.

Bližšie informácie získate v prílohách.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (listA4_Banov.pdf)Podporte vzdelávanie detí 122.05.2012 08:30
Download this file (letakA5_Banov.pdf)Podporte vzdelávanie detí 222.05.2012 08:31

Viac článkov...

Stránka 158 z 165

158

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767