Nedeľa, Júl 21, 2019

Na dolnej chodbe sa konala výstavka najmenších kníh s názvom ,,Moja malá priateľka", do ktorej sa zapojili žiaci 1.- 5. ročníka. Všetkým žiakom, ktorí knižky priniesli ďakujeme. / j.j./
 

Je dobrou a milou tradíciou našej školy pozvať medzi nás bánovských seniorov. Inak to nebolo ani 09.05. v III.A. Naše pozvanie prijali pani Zuzana Novotná, pani Júlia Baková a pán Karol Mokráš. Prišli nám priblížiť život, ktorý je pre našich žiakov vzdialený až zabudnutý. Život plný piesní a tancov, ľudskej múdrosti a skromnosti. Ďakujeme za to, že vždy s radosťou prídete medzi nás. Ďakujeme za to, že vaše vnúčatá vediete k láske k tradičným hodnotám ľudovej kultúry. Ďakujeme za to, že v každej piesni, hovorenom slove či tanci nám odovzdávate poznanie našej minulosti. /j.j./

Dňa 10. mája 2019 sa šiestaci a siedmaci našej školy zúčastnili exkurzie jadrovej elektrárne v Mochovciach. Už pri samotnom príchode žiaci mohli súťažiť medzi sebou v pretekoch na interaktívnej LED podlahe alebo si zajazdiť na simulátore motorky. Naša exkurzia sa začala krátkym 3D filmom, ktorý dokumentoval samotný vznik vesmíru a až po blízku budúcnosť. Pracovník elektrární nás potom previedol jednotlivými poschodiami pretlakovej haly , kde nám porozprával viac o rádioaktívnom odpade, o žiarení, ale aj o bezpečnosti v jadrovej elektrárni. Žiakov zaujal aj model reaktora, ktorého ovládanie si mohli vyskúšať, taktiež sa mohli zahrať na dispečerov energetickej sústavy a zabrániť výpadku energie v meste V poslednej časti exkurzie mohli žiaci zistiť svoju uhlíkovú stopu - dopad ľudských aktivít na životné prostredie a vytvoriť si originálnu fotku. Verím, že si žiaci z exkurzie odniesli veľa nových poznatkov a dobrých zážitkov. / j.j./

Deň rodiny - POZOR ZMENA!
Z dôvodu prognóz nepriaznivého počasia na 12.05. 2019 sa športovo- relaxačné popoludnie presúva na iný termín, o ktorom budete vopred informovaní. Za porozumenie ďakujeme. / j.j./

Viac článkov...

Stránka 6 z 153

6

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767