Piatok, November 15, 2019

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 20. septembra zúčastnili praktického dopravného výcviku na Dopravnom ihrisku v Galante. Po teoretickej príprave si svoje vedomosti precvičili v praktickej časti, jazdou na bicykloch a kolobežkách. Zopakovali si pravidlá bezpečnej jazdy a dopravné značky.
Počas praktickej časti žiaci dodržiavali dopravné predpisy, riadili sa dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou.
Veríme, že nadobudnuté zručnosti a vedomosti žiaci zužitkujú, pretože aj oni sa ako chodci a cyklisti stávajú súčasťou cestnej premávky a aj vďaka nim bude cestná premávka v Bánove bezpečnejšia.
/j.j./

 

Druhý september je sviatočným dňom pre všetkých žiakov a ich učiteľov. Končia síce sladké dni oddychu a prázdnin, ale začína sa nový školský rok. A ten je zahalený rúškom tajomstva, očakávania a radosti z nového, dosiaľ nepoznaného. Aj naša škola so svojimi vynovenými priestormi, vymaľovanými chodbami a triedami s novým nábytkom už čakala na svojich žiakov.
Pani riaditeľka s pani zástupkyňou privítali prítomných, predstavili pedagógov a zaželali im veľa úspechov do nového školského roku. S povzbudzujúcimi slovami sa pripojili aj vzácni hostia - pán starosta a pán farár. Tento deň bol výnimočný pre všetkých prváčikov, ktorí prvý krát prekročili brány našej školy. Privítali ich triedne pani učiteľky, ktoré ich kriedou a žiackou knižkou pasovali medzi školákov. Prvý školský deň sa ukončil v triedach, kde sa zvítali pani učiteľky aj pán učiteľ so svojimi žiakmi. Vykročme do nového školského roka s elánom, úsmevom a radosťou. Nech všetkým prinesie veľa nových vedomostí, zážitkov a radosti z dobre vykonanej práce!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že stravovanie v školskej jedálni na Ul. kpt. Nálepku 43, sa vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v mesiaci september neuskutoční.
Pre deti MŠ I. a zároveň žiakov navštevujúcich ŠKD bude stravovanie zabezpečené v priestoroch školskej kuchynky na Ul. kpt. Nálepku 43 dovozom stravy z kuchyne pri MŠ II. na Ul. J. Hralu 887.

Ďakujeme za pochopenie /j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 5 z 158

5

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767