Štvrtok, Február 22, 2018

Dnešný deň deťom 1.- 4. ročníka ZŠ spríjemnili svojím talentom herci z divadla Clipperton. V ich prevedení sme si totiž mohli naplno vychutnať výchovný koncert na tému "Rumcajsove dobrodružstvá". Sála kultúrneho domu sa naplnila detským smiechom a radosťou. O zábavu bolo veru postarané. Tešíme sa na ďalšie podobné predstavenia. / vložila j.j./

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačka. / vložila j.j./

 

Asi takto by sme mohli zhrnúť dnešné dianie na našej škole. Obdobie fašiangov sme totiž zavŕšili (ne)tradičným karnevalom.V každej triede sa to len tak hemžilo maskami od výmyslu sveta. Mali sme možnosť stretnúť krásne princezné, prefíkané čarodejnice, brušné tanečnice i Tutanchamona, Michaela Jacksona, veselého šaša, Trójsku Helenu a iné originálne masky.Našou školou sa po celý čas ozýval šťastný smiech detí. Každá maska bola odmenená i vďaka finančnej podpore obce Bánov.V tento deň sme si pripomenuli aj sviatok sv. Valentína, ktorý ako vieme, nie je iba sviatkom zaľúbených. Nebolo by namieste prejavovať lásku našim drahým rodičom, starkým, súrodencom, kamarátom a ostatným pre nás veľmi dôležitým ľuďom len raz do roka. Slovami a gestami plnými lásky a vďaky by sme nikdy nemali šetriť...Veríme, že na tento deň bude každý z našich žiakov ešte dlho spomínať. Tešíme sa opäť o rok! / vložila j.j, foto M.Klobučník./

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom školskom klube sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Každá maska bola odmenená sladkosťou, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobránálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. O skvelú zábavu sa postaral klaun Adyno v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu ĎAKUJEME!!!!    /vložila j.j./

Srdečne Vás pozývame na FAŠIANGOVÝ TURNAJ VO FUTBALE, ktorý sa uskutoční dňa 23. februára 2018 v čase od 16:30 hod. v ZŠ s MŠ Bánov. Tešíme sa na Vašu účasť! / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 116

Začiatok
Dozadu
1

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767