Pondelok, December 17, 2018

Zelená škola - oznamy

Dňa 23.04.2014 sa na našej škole uskutočnil Deň Zeme. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov robili kvíz, počúvali rozhlasovú reláciu k danej téme a sledovali prezentácie, ktoré si pre nich pripravili členovia Zelenej školy. V priestoroch dolnej chodby žiačky pod vedením p.uč.Pilovej pripravili pre všetkých žiakov, učiteľov a rodičov ochutnávku bylinkových čajov. O 9.30 sme sa s elánom pustili do upratovania, zametania, čistenia, zbierania odpadkov, sadenia kvetov, prekyprovania pôdy, trhania buriny. Členovia Zelenej školy a iní dobrovoľníci z ostatných tried sa pustili do budovania ekoučebne. Z časti poskytnutých financií spoločnosťou Ikea sme zakúpili rašelinu, kôru a drevené oplotenie. Chlapci pod vedením koordinátora Zelenej školy p.Baranoviča vykopávali hlinu z geochodníka a nosili ju dievčatám na vybudovanie bylinkovej špirály. Tú vytvorili dievčatá spolu s p.uč.Šimunkovou zo starých tehál a vysadili do nej bylinky vhodné pre použitie v školskej jedálni. Deviataci sa pustili do ukotvenia oplotenia ekoučebne dreveným plotom. Rodičia pomohli piatakom vysadiť trávy a trvalky, ktoré skrášlili mulčovacou kôrou. Siedmačky pod vedením p.uč Mentelovej vysadili letničky do kvetináčov.

Na konci školského dňa sme všetci spokojne odchádzali domov a mali sme skvelý pocit z dobre vykonanej práce.

 /fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/ 

/vložila: d.ž./

 

Dňa 16. apríla 2014 sa pre žiakov našej školy uskutočnil v kultúrnom dome výchovný koncert pod názvom "Komu sa nelení, tomu sa zelení". Hlavnou myšlienkou koncertu však nebola práca ako taká, ale zamyslenie sa nad tým, ako sa človek správa k prírode. Prvou témou bola VODA. Hovorilo sa o jej nenahraditeľnosti, o problémoch s pitnou vodou v iných krajinách, o kolobehu vody v prírode. Samozrejme odzneli aj piesne s touto tematikou. Druhým bodom koncertu bolo triedenie odpadu a jeho recyklácia. Žiaci si aj zasúťažili, či vedia správne roztriediť odpad. Spoločne sme si zaspievali piesne od známych slovenských interpretov, ktoré spríjemnili deň každému.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/ 

 

Svetový deň vody 22.marec sme si pripomenuli na našej škole opäť. Konal sa v piatok 21.marca, kedy sme v budove našej školy pripravili program pre všetkých žiakov školy.

Na dolnej chodbe bola vytvorená nástenka, na ktorej sa nachádzali projekty vypracované ku Dňu vody. V školskom rozhlase sme deň vopred vyzvali žiakov, aby symbolicky prišli oblečení v modrom oblečení. Nasledujúci deň sme začali tým, že sme všetci spoločne aj učitelia aj žiaci vytvorili na umelom ihrisku jednu veľkú kvapku a slovo „voda“. Veľké množstvo informácií bolo pripravené a prezentované žiačkami 7.A a 9.A, ktoré sú zapojené do programu Zelená škola. Žiačky ochotne a vytrvalo odpovedali na všetky otázky. Po zaujímavej prezentácii žiaci mali možnosť ochutnať viaceré minerálne vody z rôznych slovenských prameňov. Zároveň každý žiak dostal pripnutú symbolickú kvapku vody ako spomienku na tento deň a nutnosť vody pre náš každodenný život.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/ 

/vložila: d.ž./

 

 Jednou z výchovných úloh našej školy je ochrana životného prostredia. Žiakom sa snažíme vštepiť kladný vzťah k prírode, udržiavať a zveľaďovať zelené zóny v triedach aj v areáli školy. Deti učíme separovať odpad, ktorý vytvárajú, do osobitných nádob –papier, tetrapak, PET fľaše a biologický odpad. Odpadovým materiálom si môžeme aj skrášliť prostredie, v ktorom pracujeme. Urobili tak aj žiaci z rôznych tried pod vedením pani učiteľky Procházkovej.

/vložila: d.ž./

 

Touto cestou by sme  chceli  poďakovať všetkým rodičom a sympatizantom, ktorí dali hlas nášmu projektu ,,Rajská záhrada života“. Vďaka patrí aj p.učiteľke Mgr.Karin Mentelovej, ktorá projekt odoslala s nádejou, že bude jeden z ocenených. A tak sa aj stalo. Náš projekt bol siedmy spomedzi desiatich, ktorý vďaka vašim hlasom a tým aj finančnej podpory Ikey bude môcť byť zrealizovaný. Ekoučebňa bude slúžiť na vyučovanie v prírode zážitkovou formou  a taktiež  na  projektové vyučovanie, ale aj na relax a oddych pre vaše deti.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

Viac článkov...

Stránka 2 z 3

2