Pondelok, December 17, 2018

Zelená škola - oznamy

V decembri 2013 sa naša škola zapojila do projektu – Pomáhať vyrásť. S potešením Vám oznamujeme, že v prvom kole náš projekt pod názvom Rajská záhrada života bol vybraný medzi 20 najúspešnejších z celkového počtu 258 prihlásených projektov. V druhom kole prebieha verejné hlasovanie na stránke www.spolusvami.sk. Hlasovanie trvá od 15.1. do 30.1.2014. Víťazných 10 projektov získa 300,-eur na realizáciu projektu.

Touto cestou by sme Vás milí rodičia a žiaci chceli poprosiť o udelenie  Vášho hlasu spomínanému projektu. Hlasovať sa dá cez IKEA FAMILY, no pokiaľ nie ste zaregistrovaní, je možná bezplatná registrácia. Prosíme Vás o ňu a zároveň Vám ďakujeme za Váš hlas.

Veríme, že Rajská záhrada života – nová ekoučebňa v areáli našej školy bude nielen ozdobou našej školy, ale zároveň bude skvelým miestom na výučbu, vzdelávanie, oddych a relax pre Vaše deti.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

Po dlhých prípravách sa dňa 19.10.2013 v sobotu uskutočnila dobrovoľná brigáda žiakov a učiteľov našej školy kvôli tvoreniu eko-učebne a výstavby kompostoviska. Zraz žiakov bol o 9.00 hodine v školskom areáli. Po určení si najvhodnejších miest v areáli školskej záhrady sme sa pustili do práce a začali sme upravovať terén.

V eko-učebni sme sa rozhodli zasadiť ovocné stromy – hrušku, čerešňu, marhuľu, slivku a dulu. Taktiež sme vysadili 3 druhy egrešov a 5 druhov ríbezlí. Sú to všetko druhy stromov a kríkov o ktorých sa žiaci učia na hodinách biológie. Žiaci a učitelia postupne po určení si miesta pre jednotlivé ovocné stromy a kríky začali vykopávať jamy dostatočne veľké a priestranné pre korene stromkov. Následne sme stromy zasadili a poliali. V eko-učebni sme si nechali priestor ešte na jarnú výsadbu bylinkovej špirály. Touto cestou sa zároveň chceme ešte raz poďakovať za všetky stromy a kríky Zväzu záhradkárov a pánovi J.Šimunkovi.

Čítať celý článok...

Začiatkom školského roka 2013/2014 sa členovia Zelenej školy chopili svojich úloh a postupne v skupinách a v triedach sa na základe prieskumu  dohodli, čo by mali vylepšiť, skrášliť v priestoroch školy a v školskom areáli.
  Pestrá jesenná výzdoba skrášľuje našu školu na chodbách a v triedach. Tento rok sme sa zamerali na bohatšiu výzdobu v podobe kvetov a iných prírodných dekoratívnych doplnkov.
 Dňa 19.10.2013 v sobotu v čase od 09.30 do 11.30 hod. sa uskutoční pre žiakov, rodičov a učiteľov dobrovoľná akcia zameraná na úpravu záhradnej plochy pre vytvorenie ekoučebne a výstavba kompostoviska za účelom triedenia bioodpadu v jednotlivých triedach ako aj v školskej jedálni a následne chceme využiť hnojivo ako výživu pre rastliny a dreviny v školskom areáli.
 Aj touto cestou Vás budeme zakaždým o aktivitách informovať a zároveň Vás pozývame pridať sa k nám a pomôcť Vašim deťom vybudovať nielen krajšie, ale aj zdravšie prostredie v ktorom trávia väčšinu svojho času.

Mgr.K.Mentelová
 

Dňa 3.októbra 2013 sa na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch konalo Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže ,, Mladý záhradkár“.  Žiaci museli zvládnuť teoretické vedomostné testy pozostávajúce z 35 otázok a praktické poznávanie 20 vzoriek rastlín  ich častí ako je koreň, stonka, plod, hľuza, list, kvet,či semeno. Otázky boli zostavené z publikácie – Lexikon pre mladých záhradkárov – I. a II. diel, rastlinný materiál tvorili osivá a rastliny bežne sa vyskytujúce v záhrade či  v prírode. Súťaže sa spolu zúčastnilo 58 detí, ktoré boli zaradené do dvoch kategórií. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 10. mieste v každej kategórii dostali diplomy a hodnotné vecné ceny.

Aj našu školu reprezentovali Beáta Šimuneková zo IX. A, Simona Zichová zo VII. A a Daniela Vlasáková. Daniela Vlasáková, žiačka IX. A triedy, patrila medzi ocenených žiakov. Srdečne jej gratulujeme!

Napísala: Ing., Mgr. Ivana Šimunková

 

Stránka 3 z 3

3
Dopredu
Koniec