Nedeľa, September 24, 2017

Školské akcie

 

Aktivita

Termín

MIKULÁŠ na našej škole

05.12. 2014

Triedne schôdzky RZ

08.12.2014 o 16.30 hod.

Prezentácia pre žiakov 9. ročníka

09.12.2014 o 11.00 hod.

Zdobenie medovníčkov s dôchodcami

 

Vianočná burza - predaj žiackych výrobkov na vianočných trhoch

14.12.2014

Program žiakov ZŠ a MŠ k Vianociam

14.12.2014

Vianočné besiedky v triedach

19.12. 2014

Súťaž o najkrajší vianočný stromček

19.12. 2014

Môj najlepší dobrý skutok – literárna súťaž /vyhodnotenie/

19.12. 2014

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch prebiehajú v okolí našej školy výkopové práce súvisiace s výstavbou kanalizácie a zároveň aj odvodňovacieho kanála. Táto výstavba si vyžaduje prítomnosť ťažkých mechanizmov. Prosím dbajte o zvýšenú opatrnosť ráno po ceste do školy a zároveň aj pri odchode zo školy. Bicyklistom odporúčame prejsť sa pešo od školskej brány až po stojany na bicykle. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že zvýšenou opatrnosťou zabránime akýmkoľvek nepríjemnostiam a hlavne neželaným úrazom.

                            

Ostatné fotky si môžete stiahnuť tu:

 

https://webshare.cz/group/72Y1427lF5/

             

Tu si môžete z odkazu stiahnuť fotky:

https://webshare.cz/group/1hJgn2m419/

              

Tu si môžete z odkazu stiahnuť fotky:

https://webshare.cz/group/7666Bc6253/

       

Tu si môžete z odkazu stiahnuť fotky:

https://webshare.cz/group/28yuC5ug7d/

                 

                

Tu si môžete z odkazu stiahnuť fotky:

https://webshare.cz/group/X46Qx7lx5w/

Viac článkov...

Stránka 1 z 11

Začiatok
Dozadu
1

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767