Streda, Júl 18, 2018

Naši žiaci 1. - 4. ročníka sa podelili s ostatnými  spolužiami o svoju obľúbenú knižku a priniesli ju na výstavku, ktorá bola nainštalovaná v interiéri školy. Ku knižke pridali i písomné odôvodnenie, prečo sa im práve daná kniha najviac páči. Táto výstavka bola v poradí druhá, po minuloročnej  veľmi zaujímavej na tému "Najstaršia kniha".

 Vyznania detí boli veľmi milé. Niektorí pridali stručný obsah knihy, opis hlavného hrdinu, ale veľmi zaujímavé boli vyznania detí .... lebo som ju dostala d babičky, .... kúpila mi ju moja maminka....., túto knižku mi čítali rodičia, teraz si ju čítam sama.... atď. Výstavka bola vyhodnotená a všetky deti dostali menovite poďakovanie v školskom rozhlase a sladkú odmenu. Takýmito aktivitami chceme v deťoch prebúdzať lásku ku knihám a  prehlbovať pocit, že kniha je naozaj priateľom človeka. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767