Piatok, Február 15, 2019

Naši žiaci 1. - 4. ročníka sa podelili s ostatnými  spolužiami o svoju obľúbenú knižku a priniesli ju na výstavku, ktorá bola nainštalovaná v interiéri školy. Ku knižke pridali i písomné odôvodnenie, prečo sa im práve daná kniha najviac páči. Táto výstavka bola v poradí druhá, po minuloročnej  veľmi zaujímavej na tému "Najstaršia kniha".

 Vyznania detí boli veľmi milé. Niektorí pridali stručný obsah knihy, opis hlavného hrdinu, ale veľmi zaujímavé boli vyznania detí .... lebo som ju dostala d babičky, .... kúpila mi ju moja maminka....., túto knižku mi čítali rodičia, teraz si ju čítam sama.... atď. Výstavka bola vyhodnotená a všetky deti dostali menovite poďakovanie v školskom rozhlase a sladkú odmenu. Takýmito aktivitami chceme v deťoch prebúdzať lásku ku knihám a  prehlbovať pocit, že kniha je naozaj priateľom človeka. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767