Streda, Júl 18, 2018

Dňa 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Deti sa prezentovali spevom ľudových piesní v dvoch kategóriách. Učiteľská porota najlepších spevákov ocenila diplomom a vecnou cenou.

V I. kategórii súťažili žiaci 1., 2., a 3. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Liana Kováčová - 1.A
Kristína Palacková - 2.A

2. miesto: Zuzana Kozárová - 1.A
Marcel Miček - 1.A

3. miesto: Ján Kopáč - 1.A
Rebecca Lilien Dibuszová - 3.A

V II. kategórii súťažili žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Alica Ščevlíková - 5.B
2. miesto: Kiara Kovácsová - 4.A
3. miesto: Zoja Mančušková - 4.A

Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom gratulujeme.
Žiačke Alici Šcevlíkovej držíme palce, nakoľko bude v máji reprezentovať školu v okresnom kole súťaže v Nových Zámkoch.

/ vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767