Piatok, Február 15, 2019

Naši   žiaci 6., 8. a 9. ročníka zúčastnili na besede so spisovateľkou Hankou Moravčíkovou. Prišla nám porozprávať o svojej knižke Učeň ľadu - Šesť dní s Wimom Hofom.

S týmto ,,Ľadovým mužom" strávila týždeň v Poľsku na kurze, pri ktorom sa vďaka správnemu dýchaniu a otužovaniu naučila veľmi dobre znášať zimu a chlad, ale zároveň aj pomôcť svojmu telu proti ochoreniam. Žiaci si túto metódu na konci besedy vyskúšali a neverili tomu, ako dobre sa po dýchacom cvičení cítili. Beseda sa im páčila a aktívne sa do nej zapájali.

Sme veľmi radi, že Hanka Moravčíková prijala pozvanie a dúfame, že sa na našu školu vráti a spoločne si vyskúšame celú metódu Wima Hofa.
Veľké Ďakujem patrí aj pani učiteľke Alexandre Mičekovej, ktorá sa podieľala na organizácii besedy
.  / vložila j.j./

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767