Sobota, August 18, 2018

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a triedni učitelia Vás pozývajú  na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2018
o 16:00 hod. (pre 1.-4. ročník ZŠ)
a
o 16:45 hod. (pre 5.-9. ročník ZŠ) v jednotlivých triedach školy.

Všetci vyučujúci sa tešia na Vašu účasť! 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767