Štvrtok, Apríl 09, 2020

Názov
krúžku

Vedúci krúžku

Ročníky

Ktorý deň v týždni

Čas od – do

Badmintonton

Hana Mančušková

1.- 9.

piatok

16.00-18.00

Tvorivý ateliér

Mgr.Jana Vašeková

5.-7.

pondelok

13.45-15.45

Krúžok mentálnej aritmetiky

Mgr. Petra Villemová

2.-8. 

pondelok

štvrtok

14.00-14.30

Krúžok mentálnej aritmetiky

Mgr.Alexandra Mičeková

2.- 8.

pondelok

štvrtok

14.00 -14.30

SJL

Mgr. Dana Molnárová

9.

piatok

13.35-14.35

Príprava na testovanie 5 

Mgr.Petra Villemová

4.

streda

12.45-14.45

Šikovníček

Ľubomíra Mičeková

2.- 5.

pondelok

 14.00-16.00

Výtvarno-dramatický

Mgr.Jana Juríková

1.- 2.

streda

13.00-15.00

Stolnotenisový

Vladimír Šimunek

2.-9.

piatok

16.45-18.00
 

Futbalový

Matúš Ohrádka 

2.-5.

podľa pokynov

15.30-16.30

Florbalový

Mgr. Ivan Palacka

5.- 9.

piatok

12.45-14.45

Krúžok ANJ

Mgr.Lucia Énekešová

5.-7.

streda

13.40-15.40

Milovníci božej prírody

Ing.,Mgr.Ivana Šimunková

3.-7.

piatok

13.45-15.45

Vybíjaná

Mgr. Silvia  Procházková 

5.-8.

piatok

 

14.00-16.00

Mladý zdravotník Mgr. Katarína  Poláčeková 2.-4.  štvrtok 14.00-16.00
Tanečný

Mgr. Denisa Slížová

4.-6. utorok 14.00-16.00

Krúžok hasičského športu

Vladimír Piršel 5.-9

sobota, športový areál TJ

10.00-12.00

Matematický

Mgr. Stanislava Bálintová

9.r.

pondelok

14.00-15.00

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767