Streda, September 18, 2019

Názov
krúžku

Vedúci krúžku

ročníky

Ktorý deň v týždni

Čas od – do

Badminton

Dušan Benko

1.- 9.

štvrtok

16.00-18.00

Aerobic

Mgr. Martin Mucha

1.- 9.

pondelok
streda

15.30-16.30

ANJ

Mgr. Lucia Popadičová 

5.-7. 

štvrtok

13.45 –15.15

Regionálny

Mgr.Katarína Ondrušková

5.- 9.

štvrtok

14.00 - 16.00

SJL

PaedDr. Zdenka Klučková

9.

streda

13.35 – 14.35

Príprava na testovanie 5 

Mgr.Jana Juríková

4.

utorok

13.00 -   14.30

Tanečný

Mgr.Lucia Uhríková

2.- 4.

utorok

 13.45 -  15.15

Kreatívny

Mgr.Petra Villemová

2.- 4.

utorok

13.30 – 15.00

Stolnotenisový

Vladimír Šimunek

5.-9.

utorok
piatok

16.30 -18.00
16.30 -18.00

Futbalový

Matúš Ohrádka 

1.-5.

pondelok

piatok

15.30 - 16.30

15.30 – 16.30

Športový

Mgr. Ivan Palacka

5.- 9.

piatok

13.30– 15.00

Informatický 

Mgr.Stanislava Bálintová

4.-6.

streda

13.50 – 15.20

Milovníci božej prírody

Ing.,Mgr.Ivana Šimunková

3.-6.

piatok

13.30 – 15.00

Vybíjaná

Mgr. Silvia  Procházková 

5.-8.

štvrtok

 

14.00-15.30

Lego krúžok Ing. Kristína Ďurkáčová  1.-3.  piatok  13.00-15.00

Matematický

RNDr. Helena
Lelovská

9.r.

štvrtok

6.50-7.50

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767