Štvrtok, Apríl 09, 2020

Ako dopadol audit na škole?
Naša základná škola sa zapojila do medzinárodného certifikačného projektu Zelená škola. Jednou z hlavných úloh bolo urobiť na škole environmentálny audit, kde žiaci zisťovali súčasný stav hospodárenia s vodou, energiou, odpadom...Výsledky auditu ukázali, že problémy sa na škole zaznamenali v triedení odpadu.
Zlepšiť situáciu sa pokúsime počas nasledujúcich dvoch rokov pomocou úloh v environmentálnom akčnom pláne. Prvou z nich je zaviesť na škole separovaný zber odpadu a tým znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu o 50%. Triedenie bioodpadu tiež napomôže k minimalizácii odpadu. Aplikáciou rôznych výchovno- vzdelávacích aktivít a následných kontrol, ktorých autormi sú členovia kolégia, by sme tento cieľ chceli dosiahnuť do konca školského roka 2016