Streda, September 18, 2019

 

MZ 1. - 4. roč.: vedúca: Mgr. Alexandra Mičeková
  členovia: Mgr. Silvia Procházková
    Mgr. Petra Villemová
    Mgr. Katarína Poláčeková
    Mgr. Diana Žilčaiová
    Mgr. Jana Juríková
    Mgr. Denisa Slížová
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    PaedDr. Ľubica Ostrožlíková
    Mgr. Monika Rampašeková
    Bc. Katarína Pénzešová
     
Predmetová komisia jazykov: vedúca: Mgr. Katarína Ondrušková
členovia: Mgr. Lucia Popadičová
    Mgr. Jana Vašeková
    Mgr. Lenka Pintérová
     
Predmetová komisia prírodovedných predmetov: vedúci: RNDr. Helena Lelovská
členovia: Mgr. Ivan Palacka
    Mgr. Stanislava Bálintová
    Mgr. Lenka Pintérová
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Jana Vašeková
    Mgr. Lucia Popadičová
    Ing.,Mgr. Ivana Šimunková
     
Predmetová komisia výchov vedúci: Mgr. Ivan Palacka
členovia: Mgr.,Ing. Ivana Šimunková
    Mgr. Lucia Popadičová
    RNDr. Helena Lelovská
    Mgr. Lenka Pintérová
    Mgr. Stanislava Bálintová

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767