Sobota, August 18, 2018

 

MZ 1. - 4. roč.: vedúca: Mgr. Alexandra Mičeková
  členovia: Mgr. Silvia Procházková
    Mgr. Petra Villemová
    Mgr. Katarína Poláčeková
    Mgr. Lucia Uhríková
    Mgr. Jana Juríková
    Mgr. Denisa Slížová
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    PaedDr. Ľubica Ostrožlíková
     
Predmetová komisia jazykov: vedúca: Mgr. Katarína Ondrušková
členovia: Mgr. Lucia Popadičová
    Mgr. Petra Villemová
    PaedDr. Zdenka Klučková
    Mgr. Peter Jurík 
    Mgr. Jana Juríková
   

PhDr.Ondrej Pavle

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov: vedúci: Ing.,Mgr.Ivana Šimunková
členovia: Mgr. Ivan Palacka
    Mgr. Stanislava Bálintová
    Mgr. Lucia Čeriová
    RNDr.Helena Lelovská
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Lucia Popadičová
   

 

 

 

Predmetová komisia výchov vedúci: Mgr. Ivan Palacka
členovia: Mgr.,Ing. Ivana Šimunková
    Mgr. Lucia Popadičová
    RNDr. Ondrej Pavle
    PaedDr. Zdenka Klučková
    Mgr. Petra Villemová

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767