Štvrtok, December 12, 2019

Aktivity, ktorým sa členovia školského parlamentu budú venovať v šk. roku 2018/2019

1. Vyhlásenie súťaže o Naj triedu, určovanie tém na bodovanie v jednotlivých mesiacoch, pravidelné bodovanie tried

2. Vytvorenie informačnej nástenky žiackeho školského parlamentu

3. Určenie žiakov ako pomocný dozor pre zlepšenie disciplíny a správania sa počas prestávok

4. Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty

5. Pomoc pri realizácii jesenného zberu papiera

6. Vyhodnotenie zberu papiera

7. Mikuláš

8. Rozhlasové relácie :

• Relácia o činnosti parlamentu

• Výchovné relácie, relácie pri príležitosti významných sviatkov (1.,8. máj, Deň matiek...)

• Valentínska relácia

9. Koordinácia a spracovanie valentínskej pošty

10. Jarný zber papiera

11. Vyhodnotenie zberu papiera

12. Vyhodnotenie súťaže o naj triedu