Sobota, August 18, 2018

Aktivity, ktorým sa členovia školského parlamentu budú venovať v šk. roku 2017/2018

1. Príprava informačnej nástenky, vyhlásenie súťaže o naj triedu, určovanie tém na bodovanie v jednotlivých mesiacoch, určenie žiakov ako pomocný dozor pre zlepšenie disciplíny a správania sa počas prestávok
2. Vytvorenie informačnej nástenky žiackeho školského parlamentu
3. Pravidelné bodovanie tried
4. Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty
5. Pomoc pri realizácii jesenného zberu papiera
6. Vyhodnotenie zberu papiera
7. Mikuláš
8. Rozhlasové relácie :

Relácia o činnosti parlamentu

Výchovné relácie, relácie pri príležitosti významných sviatkov (1.,8. máj, Deň matiek...)

Valentínska relácia

9. Koordinácia a spracovanie valentínskej pošty
10. Jarný zber papiera
11. Vyhodnotenie zberu papiera
12. Vyhodnotenie súťaže o naj triedu