Nedeľa, September 24, 2017

5. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

malý hrubý linajkový/ veľký linajkový zošit, PZ sa objednáva

4/1/

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

THD

544

1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

VYV

štetce, farby, výkresy, farebné papiere, lepidlo, nožnice

 

RGV

malý hrubý linajkový

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky

Vrecúško na telesnú výchovu: teplákový úbor, tričko, ponožky, cvičky/trampky

Vrecúško na prezúvky – papuče, žiadne trampky, botasky a inú nevhodnú obuv s čiernou podrážkou!

6. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

malý hrubý linajkový 524alebo 564/PZ sa objednáva

3/1

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

malý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

BIO

veľký linajkový zošit

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

VYV

štetce, farby, výkresy, farebné papiere, lepidlo, nožnice

 

HUV

notový zošit

1

RUJ

malý linajkový zošit

1

FYZ

malý linajkový zošit

1

CHE

malý linajkový zošit

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky,

Vrecúško na telesnú výchovu: teplákový úbor, tričko, ponožky, cvičky/trampky

Vrecúško na prezúvky – papuče, žiadne trampky, botasky a inú nevhodnú obuv s čiernou podrážkou!

7. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

malý hrubý linajkový, 544,/524/PZ sa objednáva

2/1/1

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

VYV

štetce, farby, výkresy, farebné papiere, lepidlo, nožnice

 

FYZ

veľký hrubý čistý

1

CHE

veľký hrubý čistý

1

OBN

malý tenký linajkový

1

NBV

malý tenký linajkový

1

NEJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky,

Vrecúško na telesnú výchovu: teplákový úbor, tričko, ponožky, cvičky/trampky

Vrecúško na prezúvky – papuče, žiadne trampky, botasky a inú nevhodnú obuv s čiernou podrážkou!

8. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

444/524/PZ sa objednáva

2/1/1

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový 544alebo564/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

NEJ

544

1

CHE

veľký hrubý čistý

1

FYZ

veľký hrubý čistý

1

VUM

560

1

OBN

malý tenký linajkový

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky,

Vrecúško na telesnú výchovu: teplákový úbor, tričko, ponožky, cvičky/trampky

Vrecúško na prezúvky – papuče, žiadne trampky, botasky a inú nevhodnú obuv s čiernou podrážkou!

9. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

564/PZ sa objednáva

2/1

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

OBN

malý tenký linajkový

1

FYZ

veľký hrubý čistý

1

CHE

veľký hrubý čistý

1

NEJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

VUM 

560

1

NBV 

malý tenký linajkový

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky,

Vrecúško na telesnú výchovu: teplákový úbor, tričko, ponožky, cvičky/trampky

Vrecúško na prezúvky – papuče, žiadne trampky, botasky a inú nevhodnú obuv s čiernou podrážkou ! / vložila j..j. /

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767