Nedeľa, September 24, 2017

VEDENIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Predseda

 Nina Danielová

 

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED

na školský rok 2016/2017

               Trieda

Meno a priezvisko

V. A

 Lukáš Zeleňák, Diana Hudecová

VI.A

 Samuel Hatina, Lenka Tchorová

VII. A

 Vanda Procházková, Veronika Klobučníková

VIII.A

 Nina Danielová, Nina Blanárová

VIII.B

 Denis Fekete, Natália Zahoráková

IX.A

 Henrich Sáler, Matúš Novotný

 

ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Mgr. Petra Villemová