Streda, September 18, 2019

VEDENIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Predseda

Zuzana Ďatková

Podpredseda   Jakub Ščevlík

 

ZÁSTUPCOVIA JEDNOTLIVÝCH TRIED

na školský rok 2018/2019

               Trieda

Meno a priezvisko

V. A

 Zuzana Šebová, Emma Šoková

VI.A

 Natália Dananiová, Laura Klučková

VII. A

 Michaela Janičová, Zuzana Ďatková

VIII.A

 Samuel Hatina, Lenka Tchorová

IX.A

 Jakub Ščevlík, Veronika Klobučníková

 

ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Mgr. Lucia Popadičová