Piatok, November 22, 2019

Riaditeľka: Mgr. Denisa Slížová
Zástupkyňa pre ZŠ: MgrKatarína Poláčeková
Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Soňa Cviková
Pedagogickí zamestnanci
                  

                  

 

Výchovná poradkyňa:    MgrStanislava Bálintová
Učitelia:    
    Mgr. Jana Juríková 
    MgrDiana  Žilčaiová
    MgrAlexandra Mičeková
    Mgr. Petra Villemová
    MgrSilvia Procházková
    MgrMonika Rampašeková
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    Mgr. Ivan Palacka
    RNDr. Helena Lelovská
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Lucia Énekešová
    Mgr. Jana Vašeková
PhDr. Laura Pokoraczká
    Mgr. Dana Molnárová 
     
Vychovávateľky:  

P aedDr. Ľubica Ostrožlíková

Mgr. Dana Janečková

Asistentky:   Alexandra Kissová
    Mgr. Blanka Benková
    Bc. Miroslava Kenderová
Špeciálny pedagóg:   Mgr. Tereza Grófová
     

 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

  

 

 
Vedúca ŠJ:   Slavomíra Rosivalová
     
Zamestnanci ŠJ:   Lýdia Muchová
    Ingrid Halásová
    Mária Juríková
    Blanka Cviková
Zamestnanci školy:   Mária Gulášová - účtovníčka
    Janka Ráceková - administratívna pracovníčka
    Mária Tóthová - PaM mzdy
     
Školník:   František Villár
     
Upratovačky:   Alena Viteková 
    Jana Juríková
    Anna Majerčíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767