Nedeľa, September 24, 2017

Riaditeľka: Mgr. Denisa Slížová
Zástupkyňa pre ZŠ: MgrKatarína Poláčeková
Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Soňa Cviková
Pedagogickí zamestnanci
                  

                  
Výchovná poradkyňa:   MgrStanislava Bálintová
Učitelia:    
    MgrLucia Uhríková
    Mgr. Alexandra Mičeková
    Mgr. Silvia Procházková
    MgrLucia Popadičová
    Mgr. Petra Villemová
    Mgr. Jana Juríková
    PhDr. Ondrej  Pavle
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    Mgr. Ivan Palacka
    RNDr. Helena Lelovská
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Lucia Čeriová
    PaedDr. Zdenka Klučková
Mgr. Peter Jurík
    Mgr. Diana Žilčaiová - MD
    Mgr. Dana Molnárová - MD  
   

Mgr. Monika Rampašeková - MD

 

 Vychovávateľky:   PaedDr. Ľubica Ostrožlíková
   

 Mgr. Lucia Čeriová

 

 

Asistentka:   Bc. Ľubica Mazúchová
Špeciálny pedagóg    Mgr. Tereza Grófová

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

  

 
Vedúca ŠJ:   Viera Mitúchová
 

Zamestnanci ŠJ:   Slavomíra Rosivalová
    Lýdia Muchová
    Ingrid Halásová
     
Zamestnanci školy:   Mária Gulášová - účtovníčka
    Janka Ráceková - administratívna pracovníčka
    Mária Tóthová - PaM mzdy
 

Školník:   František Villár
 

Upratovačky:   Alena Viteková 
    Jana Juríková
    Anna Majerčíková
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767