Nedeľa, September 24, 2017
Rada školy a školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Bánov bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada školy a školského zariadenia bola zvolená na 4-ročné funkčné obdobie.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy a školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767