Sobota, August 18, 2018

Zoznam členov Rady školy a školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Bánov

 

Mgr.art. Hana Kováčová

predsedkyňa RŠ                                         

 

Mgr.Jana Juríková
člen za pedagogických pracovníkov ZŠ, podpredsedkyňa RŠ
Mgr.Marek Vittek
člen za poslancov
Mária Gulášová člen za nepedagogických zamestnancov
Ing. Soňa Chlepková člen za rodičov 
Mária Novotná člen za rodičov ZŠ
Mária Mokrášová člen za rodičov ZŠ
Ing. Marek Šimunek člen za poslancov
MVDr. Juraj Šimunek
člen za poslancov
Vilma Pilová za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Martin Mucha
člen za TJ

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767