Piatok, November 22, 2019

Zoznam členov Rady školy a školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Bánov

 

Mgr.art. Hana Kováčová

predsedkyňa RŠ                                         

 

Mgr.Jana Juríková
člen za pedagogických pracovníkov ZŠ, podpredsedkyňa RŠ
Mgr.Petra Mazúchová
člen za poslancov
Mária Gulášová člen za nepedagogických zamestnancov
Ing. Soňa Chlepková člen za rodičov 
Mária Novotná člen za rodičov ZŠ
Mária Mokrášová člen za rodičov ZŠ
Ing. Marek Šimunek člen za poslancov
MVDr. Juraj Šimunek
člen za poslancov
Vilma Pilová za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Martin Mucha
člen za TJ

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767