Sobota, Júl 04, 2020

Naša škola sa zapojila do projektu,, Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska“. Vybraní žiaci – milovníci prírody z ročníkov 5.-9. sa zúčastnili workshopu na tému: Prečo chrániť faunu lužných lesov? Cieľom subaktivít bolo informovať žiakov o prírodných zaujímavostiach a vzácnostiach daného regiónu so zameraním na špecifikáciu faktorov, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie. Subaktivity boli veľmi zaujímavé, žiaci sa veľa dozvedeli o pavúkoch a koscoch, sledovali hmyz pod lupou, taktiež pod mikroskopom. Žiaci si následne mohli , za asistencie lektorov,  zhotoviť aj svoje preparáty. Ďakujeme lektorom a tešíme sa na terénnu exkurziu a tvorivé dielne, ktoré sú súčasťou projektu./j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767