Sobota, Júl 04, 2020

Dňa 14.11.2019 v popoludňajších hodinách v obecnej knižnici sa deti z ŠKD zúčastnili vedomostného kvízu o Bánove. Knihovník - p. M. Klobučník si pripravil pre deti zaujímavé otázky . Deti preukázali výborné vedomosti za čo dostali aj pekné odmeny. Touto cestou sa chceme poďakovať za spoluprácu a prípravu tohto milého podujatia. /j.j./
 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767