Streda, Október 16, 2019

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 20. septembra zúčastnili praktického dopravného výcviku na Dopravnom ihrisku v Galante. Po teoretickej príprave si svoje vedomosti precvičili v praktickej časti, jazdou na bicykloch a kolobežkách. Zopakovali si pravidlá bezpečnej jazdy a dopravné značky.
Počas praktickej časti žiaci dodržiavali dopravné predpisy, riadili sa dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou.
Veríme, že nadobudnuté zručnosti a vedomosti žiaci zužitkujú, pretože aj oni sa ako chodci a cyklisti stávajú súčasťou cestnej premávky a aj vďaka nim bude cestná premávka v Bánove bezpečnejšia.
/j.j./

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767