Nedeľa, Júl 21, 2019

Žiačka školská rada aj tento rok organizovala súťaž o Super triedu. Každý mesiac bodovali členovia žiackeho parlamentu zapojenosť tried do aktivít školy- napr. do zberu papiera, správnu separáciu odpadu, čistotu, výzdobu či zeleň v triedach.

Víťazmi sa tento školský rok stali triedy IV.A a V.A, ktoré za odmenu získali výlet podľa svojho želania- návštevu kina v Nitre. Žiakom a ich triednym p. učiteľkám gratulujeme a ďakujeme aj rodičovskému združeniu, ktoré tento výlet sponzorovalo. / j.j./

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767