Štvrtok, Apríl 09, 2020

P.č.

Meno

Trieda

Funkcia

1.

Žaneta Palacková 

1.A

členka rodičovskej rady

2.

Jana Mrázová

2.A

členka rodičovskej rady

3.

Jana Molnárová 

3.A

členka rodičovskej rady

4.

Mgr. Branislav Hodrušský 

3.B

 podpredseda RZ , člen rodičovskej rady

5.

Petronela Hlavačková

4. A

členka rodičovskej rady

6.

Eva Šárgová 

5.A

členka rodičovskej rady

7.

Ing. Jana Ščevlíková 

5.B

predseda RZ, členka rodičovskej rady

8.

Zuzana Bédiová 

6.A

členka rodičovskej rady

9.

Marián Maňák

7.A

člen rodičovskej rady

10.

Ing.Lucia Ščevlíková 

8.A

predsedníčka revíznej komisie, členka rodičovskej rady

11.

Katarína Jakubcová 

9.A

členka rodičovskej rady

12.

Mgr. Katarína Poláčeková 

členka rodičovskej rady za pedagogických zamestnancov 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767