Štvrtok, Máj 24, 2018

P.č.

Meno

Trieda

Funkcia

1.

Ing. Jana Klučková

1.A

Členka rodičovskej rady

2.

Ing. Jana Ščevlíková

1.B

Podpredsedníčka rodičovskej rady

3.

Monika Mrázová

2.A

Členka rodičovskej rady

4.

Petra Gambošová

2.B

Členka rodičovskej rady

5.

 

3.A

Členka rodičovskej rady

6.

Ing. Lucia Ščevlíková

4.A

Predsedníčka revíznej komisie

7.

Andrea Zeleňáková

5.A

Členka revíznej komisie

8.

Ľubica Bezáková

5.B

Členka rodičovskej rady

9.

Katarína Betáková

6.A

Členka rodičovskej rady

10.

Ľubica Mančušková

7.A

Členka rodičovskej rady

11.

Mgr. Soňa Kleinová

8.A

Predsedníčka rodičovskej rady

12.

Kamila Šimunková

9.A

Členka rodičovskej rady

13.

Renata Čelková

9.B.

Členka rodičovskej rady

14.

Ing. Martina Janičová

Zapisovateľka

15.

Erika Palacková

Členka revíznej komisie

16.

Mgr. Alexandra Mičeková

Členka rodičovskej rady

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767