Štvrtok, Júl 18, 2019

Kniha je najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sme sa aj my rozhodli usporiadať súťaž Čitateľská rekordyáda –kto za jednu minútu prečíta čo najviac slov. A toto sú víťazi jednotlivých oddelení.

1.odd.  Lea Zaťková 2.A,  Jakub Žilčai 3.A,  Nina Gregorová 3.A

2.odd.  Matúš Villem 1.A,  Lilli May Hajnušová 1.B,  Erik Halás 4.A,  Adam Sádovský 4.B

Deťom sa aktivita veľmi páčila a preto by sme chceli touto výzvou motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali si tak lásku ku knihám. / vložila j.j./

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767