Piatok, Február 28, 2020

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Ako dopadol audit na škole?
Naša základná škola sa zapojila do medzinárodného certifikačného projektu Zelená škola. Jednou z hlavných úloh bolo urobiť na škole environmentálny audit, kde žiaci zisťovali súčasný stav hospodárenia s vodou, energiou, odpadom...Výsledky auditu ukázali, že problémy sa na škole zaznamenali v triedení odpadu.
Zlepšiť situáciu sa pokúsime počas nasledujúcich dvoch rokov pomocou úloh v environmentálnom akčnom pláne. Prvou z nich je zaviesť na škole separovaný zber odpadu a tým znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu o 50%. Triedenie bioodpadu tiež napomôže k minimalizácii odpadu. Aplikáciou rôznych výchovno- vzdelávacích aktivít a následných kontrol, ktorých autormi sú členovia kolégia, by sme tento cieľ chceli dosiahnuť do konca školského roka 2016