Piatok, Február 28, 2020

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

MZ 1. - 4. roč.: vedúca: Mgr. Alexandra Mičeková
  členovia: Mgr. Silvia Procházková
    Mgr. Petra Villemová
    Mgr. Katarína Poláčeková
    Mgr. Diana Žilčaiová
    Mgr. Jana Juríková
    Mgr. Denisa Slížová
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    PaedDr. Ľubica Ostrožlíková
    Mgr. Monika Rampašeková
    Mgr. Dana Janečková
     
Predmetová komisia jazykov: vedúca: Mgr. Katarína Ondrušková
členovia: Mgr. Lucia Énekešová
    Mgr. Jana Vašeková
    Mgr. Dana Molnárová
     
Predmetová komisia prírodovedných predmetov: vedúci: RNDr. Helena Lelovská
členovia: Mgr. Ivan Palacka
    Mgr. Stanislava Bálintová
    Mgr. Dana Molnárová
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Jana Vašeková
    Mgr. Lucia Énekešová
    Ing.,Mgr. Ivana Šimunková
     
Predmetová komisia výchov vedúci: Mgr. Ivan Palacka
členovia: Mgr.,Ing. Ivana Šimunková
    Mgr. Lucia Énekešová
    RNDr. Helena Lelovská
    Mgr. Dana Molnárová
    Mgr. Stanislava Bálintová