Utorok, Jún 25, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767


Riaditeľka: Mgr. Denisa Slížová
Zástupkyňa pre ZŠ: MgrKatarína Poláčeková
Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Soňa Cviková
Pedagogickí zamestnanci
                  

                  

 

Výchovná poradkyňa:    MgrStanislava Bálintová
Učitelia:    
    Mgr. Jana Juríková 
    MgrDiana  Žilčaiová
    MgrAlexandra Mičeková
    Mgr. Petra Villemová
    MgrSilvia Procházková
    MgrMonika Rampašeková
    Ing., Mgr. Ivana Šimunková
    Mgr. Ivan Palacka
    RNDr. Helena Lelovská
    Mgr. Katarína Ondrušková
    Mgr. Lucia Popadičová
    Mgr. Jana Vašeková
Mgr. Lenka Pintérová
    Mgr. Dana Molnárová - MD  
     
Vychovávateľky:  

P aedDr. Ľubica Ostrožlíková

Bc. Katarína Pénzešová

Asistentka:   PaedDr. Ľubica Ostrožlíková
    Mgr. Blanka Benková
    Bc. Katarína Pénzešová
Špeciálny pedagóg:   Mgr. Tereza Grófová
     

 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

 

  

 

 
Vedúca ŠJ:   Slavomíra Rosivalová
     
Zamestnanci ŠJ:   Lýdia Muchová
    Ingrid Halásová
    Mária Juríková
     
Zamestnanci školy:   Mária Gulášová - účtovníčka
    Janka Ráceková - administratívna pracovníčka
    Mária Tóthová - PaM mzdy
     
Školník:   František Villár
     
Upratovačky:   Alena Viteková 
    Jana Juríková
    Anna Majerčíková