Utorok, Jún 25, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2013/2014

 

 

Stav finančných prostriedkov na začiatku šk.roku:

               -na účte                                           3 487,90 € ( z toho 2 % z dane 2 339,47 €)

               -v pokladnici                                      312,00 €

               - spolu                                             3 799,90 €

 

Príjmy:

               -rodičovské príspevky                     2 585,00 €

               -rodičovská zábava                            432,89 €

               -zber papiera                                       589,00 €

               -sponzorský dar ( poslanci OZ)          376,07 €

               -sponzorský dar (p.Ohrádka)             243,00 €

               -2 % z dane                                     2 986,51 €

               -spolu                                              7 212,47 €     

 

 

Výdavky:               

               -odmeny deťom počas šk. roka            162,05 €

               -odmeny deťom na konci šk. roka       155,67 €

               -cestovné                                              465,35 €

               -súťaže, besedy, akcie                            78,93 €

               -výdavky vedenia ZRPŠ                        74,50 €

               -SRRZ                                                  136,11 €   

               -vedenie účtu                                         95,42 €

               -školské pomôcky                                262,30 €

               -poistenie                                              296,38 €

               -lyžiarsky výcvik- vleky 7.roč.             328,00 €

               -techn.zabezpečenie (dvere,lehátka) 1 057,04 €

               -interakt.tabuľa, tabuľa                     2 513,26 €

               -učebnice                                              301,73 €

               -lavice                                                   996,00 €

               -škola v prírode( 10 €/žiak 4.roč.)        150,00 €

               -šk. knižnica                                           84,59 €   

               -spolu                                                7 157,33 €   

 

 

Čerpanie 2 % z dane:

               - tabule                                             2 339,47 €

               - spolu                                              2 339,47 €

 

Stav finančných prostriedkov k 1.9.2014:

-          na účte                                           3 190,12 € ( z toho 2% z dane  2 986,51 € )

-          v pokladnici                                      664,92 €

-          spolu                                              3 855,04 €