Utorok, Jún 25, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Zoznam členov Rady školy a školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Bánov

 

Mgr.art. Hana Kováčová

predsedkyňa RŠ                                         

 

Mgr.Jana Juríková
člen za pedagogických pracovníkov ZŠ, podpredsedkyňa RŠ
Mgr.Marek Vittek
člen za poslancov
Mária Gulášová člen za nepedagogických zamestnancov
Ing. Soňa Chlepková člen za rodičov 
Mária Novotná člen za rodičov ZŠ
Mária Mokrášová člen za rodičov ZŠ
Ing. Marek Šimunek člen za poslancov
MVDr. Juraj Šimunek
člen za poslancov
Vilma Pilová za pedagogických zamestnancov MŠ
Mgr. Martin Mucha
člen za TJ