Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Marec sa nám skončil a  my sme využili jeho posledné dni na zaujímavú návštevu v Šuranoch, ktorú zorganizovala pani učiteľka Mgr. M. Rampašeková. Žiaci III.A, III. B a IV.A navštívili mestskú knižnicu, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o slovenských povestiach a slovenských autoroch. Dozvedeli sme sa, že o našej obci taktiež existujú povesti, ktoré si určite na hodinách čítania prečítame.

Čítať celý článok...

 

V pondelok 29. 3. sme srdečne prijali pozvanie pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. Už v škole nás mnohé deti potešili blahoželaním a kvietkom, takže ani ony nezabudli na náš sviatok. V podvečerných hodinách sme sa aspoň na chvíľu zastavili v kolotoči pracovných povinností a oddýchli sme si v kruhu svojich kolegov  a ostatných spolupracovníkov. Pani starostka nám popriala veľa elánu do ďalšej práce a hlavne trpezlivosti v tomto náročnom období rekonštrukcie našej školy. Vyučovanie v terajších podmienkach je skutočne náročné, ale hreje nás na duši pocit, že budúci školský rok už začneme v krásnom a vynovenom priestore, veď po tých dlhých päťdesiatich rokoch si to naša školička skutočne aj zaslúži. Za príjemné posedenie patrí pani starostke naše úprimné poďakovanie!

Dňa 30.03.2010 sa družstvo chlapcov zúčastnilo gymnastického švorboja v Nových Zámkoch spolu s p. učiteľom Mgr.I. Palackom. Tak ako aj po minulé roky ani teraz sme neobišli naprázdno. Získali sme pekné III. miesto. Pochvala patrí žiakovi M. Muchovi z IX.A, M. Bulyovszkému z VIII.A, Viktorovi Polákovi taktiež z VIII.A a Máriovi Šimunkovi z VIII.A.

Všetkým srdečne blahoželáme.

 

Tak, ako po iné roky aj teraz žiaci 3.ročníka ZŠ Bánov, absolvovali v dňoch 22.3.2010 – 26.3.2010 základný plavecký výcvik na plavárni Relax komplex Nové Zámky. Počas piatich dní plaveckého výcviku sa mnohí naučili plávať, poniektorí sa zdokonalili v plaveckých činnostiach, oboznámili sa s viacerými plaveckými štýlmi a technikami. Pani inštruktorky veľmi profesionálnym a vhodným pedagogickým prístupom preklenuli zábrany a prvotný strach i tých menej smelých. Tí odvážnejší a plavecky zručnejší sa mohli realizovať i v zložitejších plaveckých hrách a činnostiach.Každý deň bol niečím výnimočný, spestrený o rôzne hry a súťaže vo vode. Žiaci denne absolvovali dvojhodinové plávanie, ktoré zanechalo na nich stopy únavy. No nezmizol im úsmev z tvárí a v očiach sa zjavila radosť zo svojich úspechov.

Čítať celý článok...

Hneď ako sme sa dozvedeli, o ponuke zúčastniť sa športovej relácie Góóól venovanej detskému futbalu v Mlynskej doline v STV, veľmi sme sa potešili a boli sme plní očakávaní. Príprave venovali malí futbalisti pod vedením p.učiteľa Palacku veľa svojho voľného času. Prišiel dlho očakávaný deň D - 24.marec 2010. Ráno všetci dobre naladení a v plnej zbroji s rapkáčmi a bubienkami nastupovali do autobusu. Súťažilo 11 hráčov + 2 náhradníci v piatich technických disciplínach. Ostatní boli fanúšikovia a povzbudzovači.

Atmosféra v štúdiu bola uvoľnená a príjemná. Žiaci našej školy povzbudzovali futbalistov naozaj s veľkým oduševnením. Aj napriek tejto veľkej podpore sme so súperom z dedinky Voznica prehrali a získali sme 2. miesto.

Sláva víťazom a česť porazeným, s týmto mottom sme ukončili naše putovanie v televízii.

Dňa 12.03. 2010 sa v Šuranoch na cirkevnej základnej škole konalo dekanátne / obvodné / kolo Biblickej oplympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Víťazi školských kôl postúpili do obvodného kola. Súťažilo sa v 3 členných družstvách. Aj žiaci z našej školy tvorili takéto družstvo: Lada Demová z V.A, Matej Vanek z V.A a Vladimír Piršel z VIII.A, súperili s ďalšími 14 družstvami. Po náročných úlohách, ktoré boli z kníh zo Svatého písma: konkrétne z Listu Filemonovi a Jakubovi, z knihy Daniel a  z knihy Sudcov. Títo traja žiaci si vybojovali pekné III. miesto. Blahoželáme im a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

V čase, keď prebiehalo na škole testovanie žiakov 9. ročníka, ostatní žiaci paradoxne oddychovali v miestnom kultúrnom dome, kde im vedenie školy v spolupráci s obcou zabezpečilo hodnotný kultúrny program. Ako prvá sa žiakom predstavila bánovská dychovka ROSIČKA v zložení najmladších bánovských hudobníkov, pod vedením p. Kozára a p. Petráša. Známe detské ľudové piesne v ich podaní nadchli najmä mladších žiakov, ktorí si s nimi s chuťou zaspievali. O sprievodné slovo a komentár vystúpenia mladých dychovkárov sa postarala p. Mirka Kozárová, ktorej sa nenúteným spôsobom podarilo deti zaujať a aj výchovne na ne zapôsobiť.Po hudobnom vystúpení a krátkej prestávke čakal pre žiakov ďalší zaujímavý program.

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 119 z 124

119