Štvrtok, Júl 18, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

O recitačných schopnostiach našich žiakov svedčia aj úspechy z obvodného kola v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO. Súťaž sa konala 19. 12. 2011 v ZŠ Bernolákova Šurany.

V 1. kategórii nás reprezentovala Tamarka Mrázová z II. A triedy. Jej výkon zaujal porotu natoľko, že z 23 súťažiacich skončila na peknom 8. mieste.

V 2. kategórii našu školu reprezentovala už skúsená recitátorka Terezka Mrázová zo IV. A triedy. Nesklamala a zaslúžene si domov odniesla 3. miesto.

Veronika Kupecká  bola recitátorkou v 3. kategórii. Jej povesť o keských hodoch si vyslúžila 10. miesto z 23 súťažiacich.

Všetky tri žiačky nám urobili veľkú radosť . Ich umiestnenie v obvodnom kole svedčí o dobrej kvalite a príprave recitátorov  našej školy. Blahoželáme im a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

Už tradične je dobrým zvykom zorganizovať v spolupráci s obecnou knižnicou školské kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Tí najšikovnejší z našej školy sa stretli 20. 1. 2012 v priestoroch obecnej knižnice, aby sa predviedli v úlohe recitátorov. Školské kolo prebehlo v dvoch  kategóriách.

1.      kategória – žiaci 2. – 4.roč.

2.      kategória – žiaci 5. – 9. roč.

Tí najlepší z najlepších sú tu:

 

Čítať celý článok...

Dňa 13.12.2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Olympiáda prebiehala v dvoch kategóriách 1A a 1B. Kategórie 1A sa zúčastnilo 12 žiakov zo 6. a 7. ročníka. Kategórie 1B sa zúčastnilo 8 žiakov z 8. a 9. ročníka. Zúčastnení žiaci absolvovali písomnú a ústnu časť olympiády. Na základe preukázaných znalostí a vedomostí postúpili nasledovní žiaci do obvodného kola:

Kategória 1A:   1. Lada Demová (VII.A)

                       2. Daniela Vlasáková (VII.A)

Kategória 1B:   1. Alexandra Ščevlíková (VIII.A)

                       2. Viktória Mrázová (IX.A)           

Na olympiádu z anglického jazyka pripravili žiakov vyučujúci ANJ - Mgr. Karin Mentelová a  Bc.Martin Kele. Patrí im za to poďakovanie.                                                          

V predvianočnom čase dňa 20.12.2011 naša škola prijala pozvanie študentov Gymnázia v Šuranoch, ktorí pre našich žiakov pripravili Vianočnú hodinu „Deti deťom“ v anglickom jazyku. Vybraných 17 žiakov zo 7., 8. a 9.ročníka príjemne prekvapili študenti gymnázia, ktorí pod odborným dohľadom pani Mgr. Kvasnovskej samostatne pripravili a odučili vyučovaciu hodinu v anglickom jazyku. Hodina bola plná súťaží, hier, piesní s vianočnou tematikou. Po ukončení hodiny každý z našich žiakov dostal sladkú odmenu za účasť. Žiakom našej školy sa hodina páčila a v dobrej predvianočnej nálade sme opúšťali budovu gymnázia.

Naše veľké ďakujem patrí predovšetkým študentom, ktorí pre nás pripravili bohatý program, ich pani profesorke anglického jazyka a taktiež ďakujeme vedeniu školy Gymnázia v Šuranoch. Dúfame, že aj naďalej v budúcnosti bude pokračovať vzájomná spolupráca medzi ZŠ s MŠ Bánov a Gymnáziom v Šuranoch.                                       Mgr.Karin Mentelová

V tento deň prebehlo na našej škole veľmi pekné dopoludnie venované regionálnej výchove.

Škola sa zaplnila nielen žiakmi, ale i rodičmi a starými rodičmi.

S veľkou láskou a ochotou prišli svojim vnukom a vnučkám odovzdať svoje skúsenosti a zručnosti.

Žiaci si mali možnosť prezrieť výrobu metlí, búdok pre vtáčiky, spracovanie kože, pletenie šitie, vyšívanie......

Šikovné ruky babičiek a dedkov upútali pozornosť aj tých najväčších " beťárov. "

Touto cestou im ďakujeme za aktívnu účasť a dúfame, že v tento deň medzi nami pookriali.

Ich pracovité ruky si veľmi vážime.

Ani tento rok usporiadatelia tejto zaujímavej akcie nezabudli na rozlúčku so zberom úrody a vymysleli pre školákov pútavý nápad.

Aký??? No zhotoviť zo šúpolia najväčší rušeň.

Výzvu prijali žiaci I. a VIII.A aj so svojimi triednymi učiteľkami Mgr.S.Procházkovou a Mgr. M. Pilovou. Konštrukciu rušňa zhotovili šikovné ruky dôchodcu p. L. Mrkvicu. Naši žiaci, tento rušeň obrovských rozmerov, dokončovali prepletaním šúpolia cez oká pletiva. Ich drobné rúčky sa museli veru poriadne zapotiť, kým netradičný rušeň s veľkosťou / výška 277 cm, šírka 147 cm a dĺžka 477cm / celý  dokončili. To však nebolo všetko.V stánkoch predávali aj svoje originálne výrobky. Ich nadšenie a radosť zapojiť sa do tejto akcie  sa vyplatili.Patrí im  srdečná vďaka.

Rekord sa uskutočnil 24.septembra 2011 v Bánove a tento výkon je ustanovujúcim slovenským rekordom.

 

Škola v prírode – TRALALAND

Naši štvrtáci aj tento rok absolvovali týždeň od 22. mája do 27. mája plný zábavy, relaxu, športu, umenia ale aj učenia. Klasické učenie v laviciach vymenili za školu v prírode Tralaland - Trnavá Hora v  lone krásnej prírody Kremnických vrchov.

*Program pobytu v Tralalande otváral úvodný večer, počas ktorého sa žiaci i učitelia stali občanmi republiky Tralaland a obdržali tralalandský občiansky preukaz, naučili sa spievať tralalandské pesničky, potlesk a hymnu.   

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 116 z 127

116