Streda, Júl 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

V pondelok 29. 3. sme srdečne prijali pozvanie pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. Už v škole nás mnohé deti potešili blahoželaním a kvietkom, takže ani ony nezabudli na náš sviatok. V podvečerných hodinách sme sa aspoň na chvíľu zastavili v kolotoči pracovných povinností a oddýchli sme si v kruhu svojich kolegov  a ostatných spolupracovníkov. Pani starostka nám popriala veľa elánu do ďalšej práce a hlavne trpezlivosti v tomto náročnom období rekonštrukcie našej školy. Vyučovanie v terajších podmienkach je skutočne náročné, ale hreje nás na duši pocit, že budúci školský rok už začneme v krásnom a vynovenom priestore, veď po tých dlhých päťdesiatich rokoch si to naša školička skutočne aj zaslúži. Za príjemné posedenie patrí pani starostke naše úprimné poďakovanie!

Dňa 30.03.2010 sa družstvo chlapcov zúčastnilo gymnastického švorboja v Nových Zámkoch spolu s p. učiteľom Mgr.I. Palackom. Tak ako aj po minulé roky ani teraz sme neobišli naprázdno. Získali sme pekné III. miesto. Pochvala patrí žiakovi M. Muchovi z IX.A, M. Bulyovszkému z VIII.A, Viktorovi Polákovi taktiež z VIII.A a Máriovi Šimunkovi z VIII.A.

Všetkým srdečne blahoželáme.

 

Tak, ako po iné roky aj teraz žiaci 3.ročníka ZŠ Bánov, absolvovali v dňoch 22.3.2010 – 26.3.2010 základný plavecký výcvik na plavárni Relax komplex Nové Zámky. Počas piatich dní plaveckého výcviku sa mnohí naučili plávať, poniektorí sa zdokonalili v plaveckých činnostiach, oboznámili sa s viacerými plaveckými štýlmi a technikami. Pani inštruktorky veľmi profesionálnym a vhodným pedagogickým prístupom preklenuli zábrany a prvotný strach i tých menej smelých. Tí odvážnejší a plavecky zručnejší sa mohli realizovať i v zložitejších plaveckých hrách a činnostiach.Každý deň bol niečím výnimočný, spestrený o rôzne hry a súťaže vo vode. Žiaci denne absolvovali dvojhodinové plávanie, ktoré zanechalo na nich stopy únavy. No nezmizol im úsmev z tvárí a v očiach sa zjavila radosť zo svojich úspechov.

Čítať celý článok...

Hneď ako sme sa dozvedeli, o ponuke zúčastniť sa športovej relácie Góóól venovanej detskému futbalu v Mlynskej doline v STV, veľmi sme sa potešili a boli sme plní očakávaní. Príprave venovali malí futbalisti pod vedením p.učiteľa Palacku veľa svojho voľného času. Prišiel dlho očakávaný deň D - 24.marec 2010. Ráno všetci dobre naladení a v plnej zbroji s rapkáčmi a bubienkami nastupovali do autobusu. Súťažilo 11 hráčov + 2 náhradníci v piatich technických disciplínach. Ostatní boli fanúšikovia a povzbudzovači.

Atmosféra v štúdiu bola uvoľnená a príjemná. Žiaci našej školy povzbudzovali futbalistov naozaj s veľkým oduševnením. Aj napriek tejto veľkej podpore sme so súperom z dedinky Voznica prehrali a získali sme 2. miesto.

Sláva víťazom a česť porazeným, s týmto mottom sme ukončili naše putovanie v televízii.

Dňa 12.03. 2010 sa v Šuranoch na cirkevnej základnej škole konalo dekanátne / obvodné / kolo Biblickej oplympiády. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Víťazi školských kôl postúpili do obvodného kola. Súťažilo sa v 3 členných družstvách. Aj žiaci z našej školy tvorili takéto družstvo: Lada Demová z V.A, Matej Vanek z V.A a Vladimír Piršel z VIII.A, súperili s ďalšími 14 družstvami. Po náročných úlohách, ktoré boli z kníh zo Svatého písma: konkrétne z Listu Filemonovi a Jakubovi, z knihy Daniel a  z knihy Sudcov. Títo traja žiaci si vybojovali pekné III. miesto. Blahoželáme im a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

V čase, keď prebiehalo na škole testovanie žiakov 9. ročníka, ostatní žiaci paradoxne oddychovali v miestnom kultúrnom dome, kde im vedenie školy v spolupráci s obcou zabezpečilo hodnotný kultúrny program. Ako prvá sa žiakom predstavila bánovská dychovka ROSIČKA v zložení najmladších bánovských hudobníkov, pod vedením p. Kozára a p. Petráša. Známe detské ľudové piesne v ich podaní nadchli najmä mladších žiakov, ktorí si s nimi s chuťou zaspievali. O sprievodné slovo a komentár vystúpenia mladých dychovkárov sa postarala p. Mirka Kozárová, ktorej sa nenúteným spôsobom podarilo deti zaujať a aj výchovne na ne zapôsobiť.Po hudobnom vystúpení a krátkej prestávke čakal pre žiakov ďalší zaujímavý program.

Čítať celý článok...

Prečo je práve marec mesiacom knihy? Vďačíme za to Martinovi Hrebendovi Hačavskému, šíriteľovi osvety o slovenských a českých knihách, ktorý sa narodil a aj zomrel v marci. Napriek svojmu hendikepu - slepote miloval knihy, ktoré sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy. Medzi slovenských vlastencov roznášal nové slovenské a české knihy. Zaslúžil sa týmto rozvíjanie slovenského národného povedomia. Rozširovaním obľúbených kalendárov, šlabikárov, mluvníc a kníh medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj nevzdelaní a chudobní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 101 z 106

101