Piatok, Február 15, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Aj napriek Vašim šedinám, múdrosť v tvárach nezhasína, aj napriek Vašim vráskam, hreje nás Vaša láska...

Pomaly sa končí október, mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom, mesiac kedy začína jeseň, kedy začína obdobie umeleckého vyčíňania prírody, kedy nás ohromuje naše okolie, ktoré je krásne ako maliarova paleta.

Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho sám majster život svojimi skúškami. Ako prejav vďaky a úcty pripravila aj naša základná škola kultúrne popoludnie pri príležitosti mesiaca venovaného našim seniorom, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu dňa 28. 10. 2012 v priestoroch KD Bánov.

Múdrosť života... spojenie, ktoré sa spája s našimi rodičmi, starými rodičmi, seniormi všeobecne. "Váš vek skrýva múdrosť života, pretože Váš život predstavuje jedinečný román, vlastnú knihu života, ktorej ste autormi", uviedli vo svojom príhovore starší žiaci, ktorí našim bánovským seniorom zaželali veľa zdravia, aby nikdy neprestali byť duchom mladí, aby ich jeseň života bola dlhým babím letom plným harmónie a spokojnosti a aby všade okolo rozdávali krásu, radosť, optimizmus, životný elán a lásku.

Pripravili sme im aj kultúrny program, v ktorom sa predstavili mladší žiaci.

Týmto podujatím chcela vyjadriť ZŠ s MŠ Bánov v spolupráci s obcou Bánov úctu a vďaku našim seniorom.

Mgr. Dana Molnárová

 

V týždni od 15. 10. do 19. 10. 2012 sa žiaci II. A, III. A a IV. A zúčastnili základného plaveckého výcviku v trvaní 15 vyučovacích hodín. Výcvik prebiehal v areáli krytej plavárne RELAX. Cieľom bolo zvládnuť základné prvky plaveckej abecedy, zdokonaliť sa v jednotlivých štýloch plávania a v neposlednom rade šlo o veľký tréning pevnej vôle, disciplíny a vytrvalosti našich detí. Záverom musím konštatovať, že mnohé z detí prekonali sami seba a všetci podali svoj najlepší osobný výkon. Učiteľky plávania kladne hodnotili disciplínu našich detí i odborné zvládnutie jednotlivých prvkov. Žiaci hodnotili plavecký výcvik kladne, páčil sa im celý týždeň strávený v bazéne. Domov si odniesli ocenenie v podobe MOKRÉHO VYSVEDČENIA.

Už sa stalo tradíciou, že jeden z októbrových dní babieho leta je vyhradený oslavám Európskeho dňa rodičov a školy do ktorej sa zapájajú nielen naši rodičia, ale aj pozvaní hostia. Bol to výnimočný deň pre všetkých zúčastnených. Cieľom tohto dňa bolo zapojiť rodičov do výchovno – vzdelávacieho procesu ich detí, vytvárať príkladnú spoluprácu medzi školou a rodinou.

 

 

Čítať celý článok...

Dolnú chodbu v našej škole zdobia prekrásne šarkany. Sú výtvormi 23 žiakov školy, ktorí sa zapojili do súťaže o " Najoriginálnejšieho šarkana ". Poďakovanie patrí rodičom, pani učiteľkám a deťom, ktoré vytvorili estetické dielka.

Najkrajších šarkanov zhotovili nasledovní žiaci:

Lucián Ohrádka         I.A

Matúš Maňák             I.A

Jakub Ščevlík           III.A

Michaela Janičová     I.A

Zuzana Ďatková         I.B

Tatiana Blašková        I.B

Poďakovanie patrí p.učiteľke PaedDr.Klučkovej, ktorá túto súťaž zorganizovala.

 

Vedomostná súťaž sa aj v tomto roku stretla s mimoriadnym záujmom detí základných škôl.

 Deti si zmerali sily v národnom kole, ktoré sa uskutočnilo 04.októbra 2012 na  Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch. Deti museli zvládnuť teoretické vedomostné testy pozostávajúce z 35 otázok a praktické  poznávanie 20 vzoriek rastlín. Otázky boli zostavené z publikácie – Lexikon pre mladých záhradkárov – I. a II. diel, rastlinný materiál tvorili osivá a rastliny bežne sa vyskytujúce v záhrade či  v prírode.

 Súťaže sa spolu zúčastnilo 56 detí. Súťažiace deti boli zadelené do 2 vekových kategórií:

  1. kategória – deti vo veku 10 – 12 rokov – zúčastnilo sa 32 detí

  2. kategória – deti vo veku 13 – 15 rokov – zúčastnilo sa 24 det

    Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 10. mieste v každej kategórii dostali diplomy a hodnotné vecné ceny .

Aj našu školu reprezentovali Daniela Vlasáková ,  Beáta Šimuneková z VIII.A triedy a Simona Zichová zo VI.A triedy , ktorá obsadila 9.miesto. Poďakovanie patrí  p.Ing., Mgr. Ivane Šimunkovej.Gratulujeme

Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.9. už od roka 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Rada Európy tým podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Pri tejto príležitosti si aj my pripomíname potrebu a v dnešnom modernom svete aj nutnosť učiť sa ovládať cudzie jazyky. Z tohto dôvodu vyhlasujeme na našej škole súťaž : „Najkrajší plagát k Európskemu dňu jazykov.“ Termín ukončenia súťaže je 4.10.2012. Žiaci majú taktiež možnosť prehliadnuť si nástenku a cudzojazyčný materiál na hornej chodbe.

Mgr. Karin Mentelová

 

Viac článkov...

Stránka 101 z 116

101