Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767


 

Dňa 13. 3. 2009 sa žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Bánov spolu s vyučujúcimi Mgr. Petrou Villemovou a Mgr. Danou Molnárovou zúčastnili exkurzie v susednom Poľsku, kde navštívili koncentračný tábor Osvienčim (nemecky Auschwitz), ako miesto spomienky na najväčšiu dejinnú tragédiu páchanú na nevinných ľuďoch. Pohľad našich ôsmakov a deviatakov na neľudské utrpenie a hrôzostrašné násilie páchané ľuďmi na ľuďoch ich nenechal chladnými a bude im navždy mementom, aby sa aj oni sami postavili vždy na stranu humanity a spravodlivosti.

Čítať celý článok...

altV miestnej knižnici sa 5. marca 2009 uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy. V priestoroch knižnice vládla sviatočná atmosféra. Z úst detí znela ľúbozvučná slovenčina. Recitovali básne o zvieratkách, slniečku, prírode a o nás ľuďoch. V próze sme sa ocitli v kúzlach, u zverolekára, dozvedeli sme sa aké bitky prebiehajú v škole, ako sa čaruje a ako sa dá naučiť správne vyslovovať písmenká. Súťažiaci sa veľmi dobre pripravili a podávali výborné výkony.Prišli sa na nich pozrieť nielen spolužiaci, ale aj rodičia, starí rodičia a tety.

Čítať celý článok...

altDňa 13.2.2009 sa v priestoroch našej ZŠ s MŠ uskutočnilo krajské kolo vo vybíjanej starších žiačok Nitrianskeho kraja. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev: ZŠ Jasová, ZŠ Rozmarínová Komárno, ZŠ Škultétyho Nitra, ZŠ Saratovská Levice a ZŠ Urmince. Samotný turnaj prebiehal v telocvični, kde sa hralo systémom každý s každým, čiže v turnaji si medzi sebou zmerali sily všetky družstvá. Na turnaji bola prítomná aj samotná koordinátorka športových súťaží z KŠÚ v Nitre p. Mgr. Kováčová, ktorá vyzdvihla veľmi dobrú úroveň celého turnaja. Strava bola všetkým účastníkom turnaja zabezpečená v školskej jedálni.
Za perfektne zvládnutú organizáciu celého turnaja patrí poďakovanie
p.uč. Mgr. I. Palackovi a p. účtovníčke M. Stanovej.
 
altDňa 1.2.2009 - 6.2.2009 sa v lyžiarskom stredisku Látky - Prašivá, uskutočnil lyžiarsky výcvik našich žiakov ZŠ s MŠ Bánov. LVVK sa zúčastnilo celkovo 21 žiakov našej školy. Toto lyžiarske stredisko sa nachádza v blízkosti Detvy, v krásnom prostredí Veporských vrchov. Ubytovanie bolo poskytnuté v piatich bungalovoch, do ktorých boli žiaci rozdelení pre ich bezpečnosť a disciplínu aj s dospelými osobami.

Čítať celý článok...

 
altDňa 15.01.2009 sa v I. a triede uskutočnila otvorená hodina pre rodičov súčasných a budúcich prvákov. Hodinu vyučovala p. uč. Mgr. K. Poláčeková. Cieľom realizácie takejto hodiny bolo prezentovať úroveň výchovno - vyučovacích výsledkov v 1. ročníku ZŠ formou regionálnej výchovy. Žiaci sa hravým spôsobom a vlastným zážitkom dozvedeli informácie, ktoré im súčasný moderný svet neposkytne. Prostredníctvom imaginárnej POVALY sa zoznámili s vecami, aké využívali pri práci ich starí či prastarí rodičia.

Čítať celý článok...

V decembri sa všetky triedy ale aj ostatné priestory našej školy zmenili a opekneli bohatou vianočnou výzdobou. Vyvrcholením príprav na Vianoce v našej škole bol vianočný program, ktorý sa uskutočnil19. decembra 2008. Niesol sa v duchu vianočných zvykov a tradícií. Žiaci vystúpili v pekných krojoch, zavinšovali nám veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a svojím hereckým výkonom nám priblížili čaro Vianoc. Vďaka za prípravu vianočnej akadémie patrí p. riaditeľke PaedDr. Z. Klučkovej a p. uč. Mgr. Danke Molnárovej.

Čítať celý článok...

altUž piaty rok prebieha na Slovensku Európsky deň rodičov a škôl. Hlavným cieľom podujatia je zdôrazniť zodpovednosť rodičov za proces výchovy a vzdelávania svojich detí, zviditeľniť prácu rodičov pri školách a školských zariadeniach. Po spoločných prípravách a informovaní rodičov prostredníctvom pozvánok, sa tento DEŇ mohol začať. Ročníky 1. - 4. si usporiadali tento deň formou rozprávkového dňa Ľudmily Podjavorinskej. Najmenší ilustrovali básne z knihy Už ho vezú a Zajko Bojko. Tretiaci zdramatizovali Žabiatko a Čin - Čin. Najstarší štvrtáci sa predviedli ako skvelí recitátori a kreatívni výtvarníci.

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 101 z 102

101

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 50 hostí