Štvrtok, September 20, 2018
image image
Pozvánka   Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy). Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V stredu 21.4. sa v našej škole rozozvučali hlasy našich slávikov, pretože sa konal 20. jubilejný ročník známej speváckej súťaže Slávik Slovenska. Je to súťaž detí milujúcich ľudovú pieseň, ktorá je naším bohatstvom.  A prečo sa volá Slávik? Všetci vieme, že práve slávik je drobný tvor, ktorý je symbolom spevavosti. No na svete je aj taký, ktorý sa rozrástol do väčších rozmerov a stal sa celoslovenskou súťažou. Naši súťažiaci vystúpili v troch kategóriách. Všetci spievali dve piesne, pričom jedna pochádzala zo Spevníčka a druhá bola podľa vlastného výberu.

 

Čítať celý článok...

Napriek tomu,že rekonštrukcia školy je v plnom prúde a často zápasíme so sťaženými pracovnými podmienkami, neubralo nám to na chuti pripraviť pre deti zaujímavé akcie v najbližších mesiacoch. Takže čo nás ešte čaká?

 

  •  14. máj                Školská akadémia
  •  16. máj                Akadémia pre rodičov - pri príležitosti Dňa matiek
  •  14. máj                Výlet do Tropicaria v Budapešti
  •  21. máj                Dopravné popoludnie
  •  1. jún                   Medzinárodný deň detí
  •  16. jún                 Anglické dopoludnie

Na oslavu Dňa Zeme sme sa u nás na škole dlho pripravovali. Už od septembra sme zbierali umelohmotné vrchnáčiky z plastových fliaš a podarilo sa nám zhromaždiť niekoľko tisíc. Najskôr sme si spoločne pripomenuli tento vzácny sviatok a potom sa deti pustili do súťaženia a veru neverili by ste, koľko zábavy zažijete so stavaním, triafaním a triedením tohto drobného odpadu. Potom sme už popustili uzdu svojej fantázii a tvorili krásne obrázky s motívom prírody. Našimi výtvormi sme skrášlili areál našej školy. O skrášlenie interiéru školy sa postarali naši starší žiaci svojimi ekoplagátmi, ktoré naaranžovali s pani učiteľkami. Veľká vďaka patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré svojou tvorivou prácou prispeli k príjemnému, zábavnému a poučnému stráveniu tohto dňa. Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré potvrdia, že naša škola nielen vzdeláva ale hlavne vychováva a učí deti vážiť si všetko živé a neživé a myslieť na budúcnosť, ktorú už teraz spoločnými silami tvoríme! Ešte raz veľká vďaka, milí kolegovia!

Už je to 20 rokov, čo sme sa my, Európania, pripojili k Američanom a vyhlásili 22. apríl za Deň Zeme. Je veľmi dôležité uvedomiť si, ako sme na daroch našej planéty závislí. Rovnováha všetkého živého a neživého je vzácna a veľmi krehká, preto by sme si mali uvedomiť, že naša planéta bez nás prežije, no neplatí to naopak. Namiesto ničenia a drancovania prírodných zdrojom by sme mali obdivovať, učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie a ostatné tvory, pretože: "Až keď otrávime poslednú rieku, zotneme posledný strom, chytíme poslednú rybu, zistíme, že peniaze sa jesť nedajú..." Kiežby bol každý deň Svetovým Dňom Zeme...

Marec sa nám skončil a  my sme využili jeho posledné dni na zaujímavú návštevu v Šuranoch, ktorú zorganizovala pani učiteľka Mgr. M. Rampašeková. Žiaci III.A, III. B a IV.A navštívili mestskú knižnicu, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o slovenských povestiach a slovenských autoroch. Dozvedeli sme sa, že o našej obci taktiež existujú povesti, ktoré si určite na hodinách čítania prečítame.

Čítať celý článok...

 

V pondelok 29. 3. sme srdečne prijali pozvanie pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. Už v škole nás mnohé deti potešili blahoželaním a kvietkom, takže ani ony nezabudli na náš sviatok. V podvečerných hodinách sme sa aspoň na chvíľu zastavili v kolotoči pracovných povinností a oddýchli sme si v kruhu svojich kolegov  a ostatných spolupracovníkov. Pani starostka nám popriala veľa elánu do ďalšej práce a hlavne trpezlivosti v tomto náročnom období rekonštrukcie našej školy. Vyučovanie v terajších podmienkach je skutočne náročné, ale hreje nás na duši pocit, že budúci školský rok už začneme v krásnom a vynovenom priestore, veď po tých dlhých päťdesiatich rokoch si to naša školička skutočne aj zaslúži. Za príjemné posedenie patrí pani starostke naše úprimné poďakovanie!

Dňa 30.03.2010 sa družstvo chlapcov zúčastnilo gymnastického švorboja v Nových Zámkoch spolu s p. učiteľom Mgr.I. Palackom. Tak ako aj po minulé roky ani teraz sme neobišli naprázdno. Získali sme pekné III. miesto. Pochvala patrí žiakovi M. Muchovi z IX.A, M. Bulyovszkému z VIII.A, Viktorovi Polákovi taktiež z VIII.A a Máriovi Šimunkovi z VIII.A.

Všetkým srdečne blahoželáme.

Viac článkov...

Stránka 101 z 106

101