Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Koncom novembra minulého roka sa 24 žiakov 2.-5. ročníka našej školy zúčastnilo vedomostnej súťaže Všetkovedko. Dostali tak možnosť získať pekné umiestnenie i hodnotné ceny. Medzi najúspešnejších všetkovedkov našej školy patria nasledovní žiaci:

 Jakubko Žilčai /2.A/                 Matúško Kemeň /2.A/
 Adamko Sádovský /3.B/           Zuzka Šebová /4.A/.

Všetkovedkom školy sa stala Natálka Villemová /2.A/, ktorá sa umiestnila na krásnom 8. mieste spomedzi všetkých zúčastnených na celom Slovensku.

Našim všetkovedkom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov do všetkého, čoho sa len pustia./vložila j.j./

Na hodine techniky sme so žiakmi 6.A triedy vyrábali zdravé jednohubky. Žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť. Najprv sme sa "hrali" a potom sme si zdravo pochutili./ vložila j.j./

Týždeň po vianočných prázdninách preletel ako voda. 14.1. 2018 /t.j.v nedeľu /sme konečne svoje lyžiarske výstroje ukladali do autobusu, síce trochu s obavami, nakoľko snehová nádielka nebola v tomto roku až taká štedrá. Po príchode na vytúžené lyžiarske stredisko na Malinom Brde, ktoré sme už otestovali v minulom roku, sme sa potešili aspoň technickému snehu.

Našťastie dňom príchodu s nami prišiel aj závan snehovej chumelice, takže naše obavy sa ihneď vytratili. Májekova chata na ktorej sme boli ubytovaní, mala úžasnú polohu, na lyžiach sme mohli zlyžovať až k vlekom a svahom s rôznym stupňom náročnosti. Ubytovanie bolo na primeranej úrovni horskej chate a domáca strava bola fantastická. Chvíľu nám trvalo, kým sme si zvykli na trochu nižšiu teplotu na chate.

Lyžiarskeho výchovno - výcvikového kurzu sa zúčastnilo 28 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci boli primerane úrovni lyžovania rozdelení do skupín. Všetci si mohli do sýtosti vychutnať päť úžasných dní v krásnom horskom prostredí. Aktívnym pohybom, ktorý prispieva k lepšej fyzickej kondícii a tiež prispieva k pevnejšej postave, zlepšuje imunitu si žiaci zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti a začiatočníci ich zase nadobudli.

V závere kurzu čakal žiakov záverečný slalom. Víťazom chlapčenského družstva sa stal Denis Novotný z 9. ročníka a z dievčat bola najrýchlejšia Hanka Muziková z 8. ročníka. Trochu s nostalgiou za týždňom dokonalej psychohygieny a adrenalínovej injekcie sme v zdraví a bez vážnych zranení zavítali na pôde našej dediny. Inštruktori Mgr. I. Palacka a Mgr.D.Slížová spokojní odovzdali ratolesti rodičom. Už teraz sa tešíme ako si to zase o rok zopakujeme. / vložila j.j./

V pondelok mali žiaci VIII.A triedy v rámci predmetu Občianska náuka zaujímavú prednášku s vyšetrovateľkou, majorkou Mgr. Miroslavou Golhovou. Pani vyšetrovateľka pôsobí na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave a žiakom prednášala na tému „Trestná zodpovednosť mladistvých.“

Hovorila o činnostiach, ktoré sú v rozpore s Trestným zákonom a ktoré sú najčastejšie páchané mladistvými, teda deťmi od 14. rokov. Rozoberala aj problematiku šikany a záškoláctva. Odpovedala na naše otázky o tom, ako prebieha súdny proces v Slovenskej republike ale i o tom, ako sa stať policajtom.

Žiakom sa prednáška páčila a zároveň získali veľa nových informácií o práci policajtov. / vložila j.j./

Piatok popoludní sa už každý žiak teší domov, no predsa milovníci Božej prírody zostávajú v škole na krúžku, vždy dobre naladení. Na stretnutiach monitorujú vtáctvo v školskom parku a prikrmujú ho, pripravujú a pozorujú mikroskopické preparáty, starajú sa o ekoučebňu a spoznávajú prírodu. Neničia ju, ale chránia.

Nezabúdajú pritom ani na Tvorcu prírody a chvália ho svojim spevom. Vždy po skončení krúžku odchádzajú s úsmevom na tvári a s pozdravom na perách či s prianím pekného víkendu. / vložila j.j./

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa uskutočňuje na školách. . Aj na našej škole sme dňa 26. januára zorganizovali v spolupráci s Obecnou knižnicou školské kolo. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 8. ročníka. Najpočetnejšia bola účasť žiakov z prvého stupňa. Podujatie sa uskutočnilo v školskej knižnici. V príjemnej atmosfére žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota v zložení 

pani učiteliek Poláčekovej Procházkovej, Villemovej, Klučkovej, Juríkovej a pána učiteľa Juríka brala do úvahy vhodnosť a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :
Poézia:

1. miesto: Timotej Procházka 4.A
2. miesto: Natália Stoklasová 4.A a Diana Molnárová 4.A
3. miesto: Vanessa Pavlovičová 2.A Nina Šimunková 3.A

Próza:

1. miesto: Alexandra Karvouniari 4.A
2. miesto: Zuzana Šebová 4.A a Rebecca Lilien Dibuszová 3.A
 

3. miesto: Ivana Mazúchová 3 .A

II. Kategória:
Próza:

1. miesto : Zuzana Ďatková 6.A

2.miesto: Marián Tuchyňa 5.B

Poézia: 2. miesto: LenkaTanková 5.B

III. Kategória:
Poézia: 2. miesto: Adam Mihaľov 8.A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, obdržali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice. Budú nás reprezentovať na obvodných kolách, prajeme im veľa úspechov! 

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa našej škole uskutočnil pre druhákov, tretiakov a štvrtákov II. ročník Čitateľského maratónu. V priestoroch útulnej školskej knižnice si žiaci čítali pod vedením svojich pani učiteliek zaujímavé tituly . Do čítania sa zapojl každý žiak a následne zhodnotil a prerozprával o čom čítal. Všetci sa veľmi snažili, aby dokázali, že sú z nich naozajstní " čitateľskí maratónci ". 

Viac článkov...

Stránka 2 z 95

2

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 44 hostí