Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

5. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

malý hrubý linajkový/ veľký linajkový zošit, PZ sa objednáva

4/1/

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

THD

544

1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

VYV

štetce, farby, výkresy, farebné papiere, lepidlo, nožnice

 

RGV

malý hrubý linajkový

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky

Čítať celý článok...

Dňa 30. júna sme slávnostne ukončili tento školský rok.
Na začiatku zaznela štátna hymna, po ktorej nasledoval príhovor p. zástupkyne. Povzbudivými slovami s prianím prázdnin plných zážitkov sa nám prihovoril aj p. prednosta, p. farár, p. riaditeľka i predsedníčka rady školy. Nasledovalo vyhodnotenie úspechov žiakov počas školského roka. Menovaní boli odmenení vecnými cenami. Pre niektorých bol tento rok strávený v základnej škole prvým, pre niekoho posledným. Naši šikovní prváci si pre nás pripravili krásne básničky a pesničky. Deviataci sa s nami rozlúčili a s úsmevom na perách si išli prevziať vysvedčenie, ktoré im bolo odovzdané pred bánovským obecným úradom. 
Týmto mladým ľuďom, ktorí sú iste plní očakávaní, želáme veľa šťastia do ďalších životných krokov a všetkým žiakom pekné prázdniny!/
 vložila j.j./

Krásny slnečný deň, mierne pofukujúci vetrík a bánovskí žiaci spolu s bánovskými učiteľmi. V tomto duchu sa nieslo tradičné družobné stretnutie dvoch ZŠ z Bánova.
27. 06. sme v našej škole privítali žiakov a pedagógov zo ZŠ Bánov z Českej republiky. Deň sa niesol v duchu priateľstva a spolupráce.
Športové preteky priateľstva prebiehali v areáli Sihoť. Úžasná príroda, rieka Nitra, tôňa pod korunami stromov nám vytvorili dokonalé prostredie pre tento deň.
Súťažná trať bola dlhá 1500 m s deviatimi stanovišťami. Žiaci si preverili svoje vedomosti a zručnosti v deviatich oblastiach života: slovensko-český slovník, historické osobnosti dejín, topografická orientácia, slepecká štafeta, liečivé rastliny, silovo-bežecká štafeta, prevaľovanie bremena, matematické hlavolamy a prvá pomoc.
7-členné zmiešané družstvá sa učili navzájom spolupracovať a spoločne zdolávať jednotlivé úlohy. Víťazom sa stal každý jeden, ktorý prekonal sám seba.
Vzájomná podpora v družstve, tolerancia a úprimná detská radosť boli cieľom týchto pretekov.
Po výdatnom obede sme pokračovali v športovom zápolení u nás v areáli školy. Chlapci si zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá v kin-ball turnaji.
V neskorých popoludňajších hodinách sme sa s našimi Bánovčanmi z ČR rozlúčili. Unavení, ale spokojní z krásne prežitého dňa sme odchádzali domov.
/ vložila j.j./

Slovenský olympijský výbor je hlavným organizátorom BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA, ktorý bol i u nás realizovaný v spolupráci ZŠ s MŠ Bánov s Obecným kultúrnym strediskom.
Dnes sa na bánovskom ihrisku zišli naše deti spolu so škôlkarmi a svojou aktívnou účasťou sa zapojili do tohto obľúbeného športového podujatia. Zápolenie detí sledovala početná kulisa divákov, ktorí všetkých súťažiacich povzbudzovali. Najlepší v každej vekovej kategórií získali vecnú cenu. Víťazom srdečne blahoželáme!
Po slávnostnom vyhodnotení súťaže na deti čakala osviežujúca odmena v podobe zmrzliny. Deň pokračoval športovými hrami. Každý si za krásneho slnečného počasia iste prišiel na svoje.
/ vložila j.j./

Naše tretiačky - Hanka, Alexka, Kiarka a Zuzka dnes navštívili deti v MŠ, aby ich v týchto horúcich letných dňoch trošku osviežili a pobavili peknými rozprávkami, ktoré im prečítali , čím  previedli ,svoje čitateľské zručnosti a schopnosti. Spolupráca medzi MŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni a má rôzne formy a podoby.  

V piatok 9. 6. 2017 sme sa zúčastnili na ZŠ na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch na výtvarnom a kreatívnom dni vo Farbičkovom Hádankove. Deti rôznych škôl stvárnili balónmi a farbami ľubovoľné hádanky, ktoré pred kamarátmi prezentovali. Naše druháčky boli veľmi kreatívne, šikovné a výrečné. / vložila j.j./

 

Čas, keď  sa na medziach začínajú červenať divé maky, je neklamným znakom toho, že školský rok sa pomaly končí. Žiaci   s radosťou vymenia bežný  deň v škole, za chvíle prežité so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami na školských výletoch. Naši prváci, druháci a tretiaci, sa vybrali na výlet do Bratislavy.  Navštívili SNM - Prírodovedné múzeum , ktoré pripravilo okrem stálej expozície aj zaujímavú výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Modely ohromovali nielen svojou veľkosťou, ale najmä realistickým stvárnením vyhynutých obrov, napr. napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, jeleň obrovský, medveď jaskynný, lev jaskynný a aj menej známe cicavce - obrovského bobra, alebo juhoamerického leňocha, pásavca a ďalšie obrovské cicavce z rôznych oblastí Zeme. Deti so zatajeným dychom sledovali tieto, už vyhynuté ozruty. Výlet pokračoval ďalšou atrakciou , panoramatickou plavbou po Dunaji, popod Bratislavské mosty s nezvyčajnými pohľadmi na mesto. Vyhliadku začali pohľadom na historickú časť Bratislavy a jej nábrežie, Bratislavský hrad, pokračovali popod most SNP, Lafranconi, kde sa loď otočila. Na pravom brehu Dunaja upútal deti Sad Janka Kráľa. Školský výlet plní okrem oddychovo-rekreačného charakteru významné vzdelávacie a výchovné ciele, ktoré spočívajú v tom, že umožňujú žiakom spoznať, uvidieť i prežiť obsah učiva, s ktorým sa stretli počas vyučovania. Žiaci sú na výlete vedení k samostatnosti, zdokonaľovaniu finančnej gramotnosti, prehlbuje sa u nich pocit kamarátstva a upevňuje sa kolektív. Tohtoročný výlet sa všetkým veľmi páčil a splnil vytýčený cieľ - obohatil naše deti o nové dojmy a zážitky. 

Viac článkov...

Stránka 2 z 84

2