Štvrtok, December 12, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, Vás pozýva na triedne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2019.
- ročníky 1.- 4. o 16,00 hod.
- ročníky 5.- 8. o 16,30 hod.

RZ sa v 9. ročníku uskutoční dňa 12.12.2019 o 16,30 hod.

Triedni učitelia sa tešia na Vašu účasť! /j.j./

 

Naša škola sa zapojila do projektu,, Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska“. Vybraní žiaci – milovníci prírody z ročníkov 5.-9. sa zúčastnili workshopu na tému: Prečo chrániť faunu lužných lesov? Cieľom subaktivít bolo informovať žiakov o prírodných zaujímavostiach a vzácnostiach daného regiónu so zameraním na špecifikáciu faktorov, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie. Subaktivity boli veľmi zaujímavé, žiaci sa veľa dozvedeli o pavúkoch a koscoch, sledovali hmyz pod lupou, taktiež pod mikroskopom. Žiaci si následne mohli , za asistencie lektorov,  zhotoviť aj svoje preparáty. Ďakujeme lektorom a tešíme sa na terénnu exkurziu a tvorivé dielne, ktoré sú súčasťou projektu./j.j./

Dňa 14.11.2019 v popoludňajších hodinách v obecnej knižnici sa deti z ŠKD zúčastnili vedomostného kvízu o Bánove. Knihovník - p. M. Klobučník si pripravil pre deti zaujímavé otázky . Deti preukázali výborné vedomosti za čo dostali aj pekné odmeny. Touto cestou sa chceme poďakovať za spoluprácu a prípravu tohto milého podujatia. /j.j./
 

Bu bu búúúúúú, Halloween je tu! Halloween, ktorý sa považuje za americký sviatok, sa nepochybne stáva čoraz populárnejším aj u nás. Haloween je o strašidlách, takže poriadne strašidlá nesmú chýbať a veru hrôzostrašné masky upírov, kostlivcov, duchov, bosoriek, čarodejníc… nechýbali ani na našej halloweenskej diskotéke, ktorá sa konala v ŠKD. Prípravy boli veľkolepé, každý sa snažil premeniť na nejakú "milú" príšerku. Na úvod sme súťažili a potom nasledovala super zábava. Ďakujeme všetkým rodičom za občerstvenie. /J.J./

 

V piatok 25.10. 2019 sa u nás na škole uskutočnila Halloween párty, ktorú zorganizovali žiaci IX.A triedy. Zúčastnili sa jej žiaci 5.- 8. ročníka , boli pre nich pripravené súťaže so sladkými odmenami a tradične súťaž o najlepšiu masku. Potom bola pre žiakov pripravená zábava, na ktorej sa všetci s radosťou zabávali až do konca. Počas party sa všetci zúčastnení mohli občerstviť sladkými dobrotami. Sme radi, že sa zúčastnilo také množstvo našich žiakov a tešíme sa na ďalší rok. /j.j./

V tomto roku sa naša škola opäť zapojila do celoslovenského projektu " Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc". Cieľom tohto projektu je umiestniť sa jeho realizáciou medzi najlepších desať škôl a tak obohatiť našu školskú knižnicu o množstvo nových kníh pre deti a mládež...
Témou tohtoročného projektu bola osobnosť spisovateľa J.G. Tajovského.
Aby sme žiakom priblížili jeho život a tvorbu, prizvali sme si na pomoc hostí, ktorí im formou besedy veľmi pútavou formou priblížili tohto velikána. Pozvanie prijala knihovníčka z Mestskej knižnice Michala Matunáka p. Zuzana Kurucová a knihovník Obecnej knižnice Bánov p. Miroslav Klobučník.
J. G. Tajovský je aj autorom množstva divadelných hier, preto sme medzi našich žiakov pozvali aj divadelníkov - ochotníkov p. Imricha Juríka a p. Adriána Ohrádku, ktorí sa podelili s deťmi o množstvo zážitkov, ktoré im pôsobenie v bánovskom ochotníckom divadle prinieslo. Pán Jurík aj cez fotografie preniesol deti do sveta divadla a pán Ohrádka zasa svojím neodmysliteľným hereckým talentom žiakom dokonale zdvihol náladu.
V závere realizácie projektu žiaci 8. a 9. ročníka na základe získaných informácií o Tajovskom, vytvorili na facebooku jeho profil /dokonca až 10 profilov/ aj s rôznymi fotografiami a zaujímavosťami z jeho života.
Chceme sa ešte raz poďakovať našim hosťom za zaujímavé a krásne dopoludnie s nimi. Veríme, že si žiaci odniesli domov nielen množstvo nových informácií, ale aj pekné zážitky a dobrú náladu
. /j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 2 z 133

2