Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývame na športovo-zábavné podujatie pri príležitosti Dňa rodiny, ktoré sa uskutoční 13. mája 2018 o 16:00 hod.  v areáli ZŠ s MŠ Bánov. Tešíme sa na Vás! / vložila j.j./
 

   Dorotka je obyčajné malé dievča, také, ako stovky iných v dnešnom modernom svete. Nechce sa jej učiť, upratovať v izbe, poslúchať. Zo všetkého najradšej má počítač. Lezú jej na nervy všetky zákazy a príkazy dospelých a želá si len jedno - žiť v krajine, kde sa nič nemusí. Pomôcť jej môže iba čarodejník z krajiny OZ. Ale kde ho nájsť? Podarí sa jej to? A vôbec, je na svete taká krajina, kde sa nič nemusí? Prežije   množstvo zaujímavých príbehov, stretne veľa smiešnych postavičiek, až napokon... sa vráti domov ako dobré a poslušné dievčatko...

   Tento zaujímavý  príbeh spolu s rozprávkovými bytosťami prežívali na Novej scéne v Bratislave všetci naši žiaci 1. - 5. ročníka. Popoludní si prezreli bratislavskú ZOO a Dinopark. Deti prežili spolu so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami krásny slnečný deň, plný krásnych zážitkov a dojmov.

Dňa 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Deti sa prezentovali spevom ľudových piesní v dvoch kategóriách. Učiteľská porota najlepších spevákov ocenila diplomom a vecnou cenou.

V I. kategórii súťažili žiaci 1., 2., a 3. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Liana Kováčová - 1.A
Kristína Palacková - 2.A

2. miesto: Zuzana Kozárová - 1.A
Marcel Miček - 1.A

3. miesto: Ján Kopáč - 1.A
Rebecca Lilien Dibuszová - 3.A

V II. kategórii súťažili žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Alica Ščevlíková - 5.B
2. miesto: Kiara Kovácsová - 4.A
3. miesto: Zoja Mančušková - 4.A

Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom gratulujeme.
Žiačke Alici Šcevlíkovej držíme palce, nakoľko bude v máji reprezentovať školu v okresnom kole súťaže v Nových Zámkoch.

/ vložila j.j./

Naši   žiaci 6., 8. a 9. ročníka zúčastnili na besede so spisovateľkou Hankou Moravčíkovou. Prišla nám porozprávať o svojej knižke Učeň ľadu - Šesť dní s Wimom Hofom.

S týmto ,,Ľadovým mužom" strávila týždeň v Poľsku na kurze, pri ktorom sa vďaka správnemu dýchaniu a otužovaniu naučila veľmi dobre znášať zimu a chlad, ale zároveň aj pomôcť svojmu telu proti ochoreniam. Žiaci si túto metódu na konci besedy vyskúšali a neverili tomu, ako dobre sa po dýchacom cvičení cítili. Beseda sa im páčila a aktívne sa do nej zapájali.

Sme veľmi radi, že Hanka Moravčíková prijala pozvanie a dúfame, že sa na našu školu vráti a spoločne si vyskúšame celú metódu Wima Hofa.
Veľké Ďakujem patrí aj pani učiteľke Alexandre Mičekovej, ktorá sa podieľala na organizácii besedy
.  / vložila j.j./

 

Minulý piatok sa so školskou koordinátorkou Výchovy k manželstvu a rodičovstvu uskutočnila beseda s názvom "Si jedinečná". Bola určená pre dievčatá 7.-9. ročníka.

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, či to krajší ľudia majú v živote ľahšie a v čom vlastne spočíva skutočná krása človeka. Rozprávali sme sa o životných príbehoch ľudí, ktorým sa podarilo dosiahnuť to, čo tak veľmi chceli... Človek však nepotrebuje veľa, aby bol naozaj šťastný. Peniaze, sláva, krásne telo... To nestačí, to by bolo málo... Zdravie, šťastná rodina, priatelia... To jediné si nemôžeme kúpiť.

Vážme si samých seba, vážme si to, čo máme a s láskou sa starajme o tých, ktorých milujeme... / vložila j.j./

V dňoch 23.-27. apríla 2018 sa v novozámockej plavárni uskutočnil plavecký výcvik určený pre 2.-3. ročník ZŠ. Pod vedením skúsených pani učiteliek plávania sa ho zúčastnilo 32 detských nadšencov, ktorí na konci týždňa už všetci plávali ako rybičky. / vložila j.j./

Zem je miesto, kde dýchame, žijeme a sme...
Každoročne si (nielen) pri príležitosti Dňa Zeme pripomíname mnoho vzácnych darov, ktoré nám ponúka. Spolu s deťmi sme sa venovali mnohým aktivitám zaoberajúcich sa ochranou modrej planéty. Rozhovormi či prezentáciami o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú náš okolitý svet, sme sa snažili v deťoch posilniť túžbu byť lepším...Byť lepším a pomôcť zveľadiť areál našej školy. Spoločne sme zbierali odpadky, odstraňovali burinu, polievali a vysádzali kvety. Aj takýmto spôsobom chceme prispievať k zlepšeniu podmienok pre život rastlín, zvierat, no najmä človeka
. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 2 z 102

2

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 45 hostí