Streda, Október 16, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa 20. septembra zúčastnili praktického dopravného výcviku na Dopravnom ihrisku v Galante. Po teoretickej príprave si svoje vedomosti precvičili v praktickej časti, jazdou na bicykloch a kolobežkách. Zopakovali si pravidlá bezpečnej jazdy a dopravné značky.
Počas praktickej časti žiaci dodržiavali dopravné predpisy, riadili sa dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou.
Veríme, že nadobudnuté zručnosti a vedomosti žiaci zužitkujú, pretože aj oni sa ako chodci a cyklisti stávajú súčasťou cestnej premávky a aj vďaka nim bude cestná premávka v Bánove bezpečnejšia.
/j.j./

 

Druhý september je sviatočným dňom pre všetkých žiakov a ich učiteľov. Končia síce sladké dni oddychu a prázdnin, ale začína sa nový školský rok. A ten je zahalený rúškom tajomstva, očakávania a radosti z nového, dosiaľ nepoznaného. Aj naša škola so svojimi vynovenými priestormi, vymaľovanými chodbami a triedami s novým nábytkom už čakala na svojich žiakov.
Pani riaditeľka s pani zástupkyňou privítali prítomných, predstavili pedagógov a zaželali im veľa úspechov do nového školského roku. S povzbudzujúcimi slovami sa pripojili aj vzácni hostia - pán starosta a pán farár. Tento deň bol výnimočný pre všetkých prváčikov, ktorí prvý krát prekročili brány našej školy. Privítali ich triedne pani učiteľky, ktoré ich kriedou a žiackou knižkou pasovali medzi školákov. Prvý školský deň sa ukončil v triedach, kde sa zvítali pani učiteľky aj pán učiteľ so svojimi žiakmi. Vykročme do nového školského roka s elánom, úsmevom a radosťou. Nech všetkým prinesie veľa nových vedomostí, zážitkov a radosti z dobre vykonanej práce!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že stravovanie v školskej jedálni na Ul. kpt. Nálepku 43, sa vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v mesiaci september neuskutoční.
Pre deti MŠ I. a zároveň žiakov navštevujúcich ŠKD bude stravovanie zabezpečené v priestoroch školskej kuchynky na Ul. kpt. Nálepku 43 dovozom stravy z kuchyne pri MŠ II. na Ul. J. Hralu 887.

Ďakujeme za pochopenie /j.j./
 

1. ročník:

• hygienické vrecko -  tekuté mydlo, plastový pohár na pitie, 3ks hyg. vreckoviek, 2 ks „vyťahovacích“ servítok, uteráčik s uškom, toaletný papier 2 ks
• úbor na telesnú výchovu -biele tričko, teplákový úbor, krátke nohavice, ponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)
• prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
• pomôcky na výtvarnú výchovu- anilínové farby + temperové farby + paleta, sada štetcov, pohár na vodu na VYV, igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko, plastelínu (+ mikroténový sáčok ), 2 handričky ( na štetce a na lavicu ), voskovky, fixky, farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci). nožnice (kvalitné), tyčinkové lepidlo, čierny tuš +pierko, čierna centrofixka,
výkresy A4 - 30 kusov, výkresy A3 - 15 kusov, kancelársky papier - ľubovoľné množstvo,
1 ks krepový papier ľubovoľnej farby /zelená, modrá, žltá alebo oranžová/
Pomôcky na výtvarnú výchovu budú mať žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach. /odporúčame umelé boxy/
Všetky pomôcky /aj v peračníku/ musia byť podpísané, alebo inak označené, aby si ich dieťa poznalo!
Peračník : farbičky - 12 kusov, ceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 kusy, strúhadlo, gumu
Zošity: zošit č. 511 - 4 ks / s pomocnými linajkami /
zošit č. 5110 /štvorčekový/ - 1 ks /Mat/
zošit č. 510 - 2 ks /malý čistý - PVO, RGV/
zošit č. 644 - 1 ks (slovníček)

Počty zošitov sú len pre začiatok, postupne, keď sa vypíšu, budete ich dopĺňať.
Zošity nevypisovať.

2. ročník:

5 ks - zošit č. 512
12 ks - zošit č. 523
1 ks - zošit č. 510
1 ks - zošit č. M51 / notový/
Zošity nevypisovať.

Slovníček na domáce úlohy
- trojuholníkové pravítko s ryskou
Výtvarné potreby:
výkresy A4 - 30 kusov, výkresy A3 - 20 kusov , kancelárske papiere – ľubovoľné množstvo,
sada farebných papierov,
anilínové farby, temperové farby, paleta, sadu štetcov, fixky, tuš, plastelína (aj igelitové vrecko na použitú), nožnice, voskovky, lepidlo /tyčinkové/, nádoba na vodu, obrus, zásterka /staré, veľké tričko môže byť/, handrička,
čierna centrofixka
Telesná výchova:
tepláky, kraťasy, biele tričko, mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, dievčatá gumičku
Peračník:
pero modré a zelené, 2 ks ceruzka č. 2, strúhadlo, guma, ceruzky
Hygienické potreby:
uterák s uškom, toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky 3ks, tekuté mydlo a vyťahovacie servítky 2ks
Všetky potreby a úbor podpísať.

3. ročník:

zošit č. 523 - 15 ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

Úbor na telesnú výchovu: biele tričko, tenisky s bledou podrážkou, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy
uterák s uškom,

Výtvarné potreby: farebné papiere 1 sada, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks, čierny tuš + drievko
voskové farbičky, fixky, temperové alebo anilínové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby, tričko alebo zásterku
handra na štetce, nádoba na vodu, lepidlo, nožnice, plastelína a igelitové vrecko na použitú, čierna centrofixka, 1 ks krepový papier

Peračník: ceruzku č. 2, č. 3, modré a zelené pero, farebné ceruzky, guma, strúhadlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo

Hygienické potreby: uterák s uškom, toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky 5ks, tekuté mydlo

Všetky potreby a úbor podpísať.

4. ročník:

zošit č. 523 14 ks
zošit č. 513 5ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
zošit č. 624 1 ks
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity - obaliť
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

Úbor na telesnú výchovu: biele tričko, tenisky, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy

Hygienické potreby: uterák s uškom, mydlo- tekuté, vreckovky 5 ks, toaletný papier 1 kus

Výtvarné potreby: farebné papiere 1 sada, výkresy A3 20 ks, výkresy A4 20 ks, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks, čierny tuš + drievko, voskové farbičky, fixky, temperové a anilínové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby
tričko alebo zásterku, handra na štetce, nádoba na vodu, lepidlo, lepiaca páska, nožnice, plastelína, ceruzku č. 2, č. 3,

Peračník: modré a zelené pero, farebné ceruzky, guma, strúhadlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo, 1 krepový papier, prezuvky.

Ročníky 5. - 9. :

http://skola.banov.sk/index.php…

Školský rok 2018/ 2019 sme ukončili slávnostným zhromaždením na školskom dvore za prítomnosti našich hostí PhDr. Miloša Rybára, starostu obce, Ing. Jany Ščevlíkovej, predsedníčky RZ a Slavomíry Rosivalovej, vedúcej školskej jedálne.

Ocenení boli tí najlepší žiaci v prospechu, v správaní, Top žiaci tried, ktorých si zvolili samotní žiaci,úspešní reprezentanti školy v pytagoriádach, olympiádach, športových, výtvarných, recitačných súťažiach, za 0 vymeškaných hodín za celý šk. rok. Blahoželáme!

So svojimi spolužiakmi a učiteľmi sa rozlúčili žiaci 9. ročníka, ktorí si pred OÚ prevzali svoje posledné vysvedčenia ......
Želáme im veľa šťastia! /j.j./

Viac článkov...

Stránka 2 z 129

2