Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
/ vložila j.j./


 

Ako každoročne, úspešne sme sa zapojili do 8.ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala Základná škola Medzany, 8 km od Prešova. S radosťou sme zhotovili zaujímavé záložky pre malých aj veľkých čitateľov z partnerskej školy. Dúfame, že nimi urobíme deťom radosť a aj vďaka záložkám si nájdu cestu ku knihám, k čítaniu. / vložila .j.j./
 

 

Pondelok 23.10.  sa pre prvákov a druhákov začal veľmi zaujímavo. Privítali spolu s pani učiteľkami ich milú kolegyňu zo škôlky, ktorá je zároveň autorkou poučných kníh plných motivačných básničiek, riekaniek a hádaniek, pani Elenku Schronerovú. Pani učiteľka im porozprávala, aká bola jej cesta od písania básničiek pre detičky v škôlke až po vydanie kníh.  Deti počúvali so zatajeným dychom veľmi zaujímavé rozprávanie a pýtali sa na všetko, čo ich zaujímalo. Pani autorka obohatila svoje rozprávanie o edukačné aktivity, kde preniesla deti do mestečka Rozprávkovo. Deti si zábavnou formou precvičili svoje znalosti o rozprávkach ako aj jazykové zdatnosti. Tvorivé úlohy boli poučné nielen pre deti, ale taktiež pre pani učiteľky, ktoré našli množstvo inšpirácie do svojej ďalšej práce. Pani autorke Elenke veľmi pekne ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie motivačné besedy!

 

 

 

 

Včera sa naši druháci a tretiaci vybrali na exkurziu do Emilových Sadov, OVD v Dvoroch nad Žitavou. Je to miesto, kde v tomto období na každom kroku rozvoniavajú chutné jabĺčka rôznych odrôd.

V letných mesiacoch sa návštevníci areálu tešia zo samozberu broskýň, jahôd, čerešní, sliviek a iných obľúbených druhov ovocia. Naše deti sa počas exkurzie oboznámili so vznikom spomínaných sadov, ktoré zachovávajú svoju ovocinársku tradíciu od r. 1966.

Pre žiakov bola pripravená prezentácia o zaujímavostiach tohto OVD, ochutnávka zdravých ovocných štiav i hravé úlohy, ktoré si všetky deti s radosťou vyskúšali.

Malých zvedavých návštevníkov iste zaujala i „maxichladnička“ pre jabĺčka, samotná úprava ovocia po zbere úrody a v neposlednom rade zvieratká, ktoré jednoducho patria k rodinnej atmosfére Emilových Sadov. Oslík či prasiatka... I tie iste prispeli k radosti v detských očiach. Deti budú určite dlho spomínať aj na cestu „traktorovým“ vláčikom, ktorý nás povozil po celom areáli OVD.

Sme veľmi radi, že naši žiaci mali možnosť vidieť toľkú ovocinársku nádheru pohromade. Dúfame, že po tejto exkurzii aspoň občas vymenia čokoládu za šťavnaté jabĺčko či iné chutné ovocie.

/Napísala Mgr. Lucia Uhríková/

 

Dnes mali naši žiaci 1. - 4. ročníka v škole vzácnu návštevu. Prišli ich navštíviť starí rodičia. Deti ich srdečne privítali, v každej triede inak. Pripravili si pod vedením svojich pani učiteliek pre nich básničku, pesničku, tanček, zaujímavú a dojímavú prezentáciu a pochválili sa svojou šikovnosťou na vyučovaní, hlavne aktivitami, pri ktorých predstavili prácu s interaktívnou tabuľou. Potom nasledovalo spoločné hranie spoločenských hier. a malé občerstvenie, ktoré zabezpečilo vedenie školy. Napriek nevľúdnemu počasiu panovala v triedach príjemná atmosféra, plná lásky a krásnych citov, ktoré prekvitajú medzi starými rodičmi a ich milovanými vnúčatami Ďakujeme za vzácnu návštevu!


 

V pondelok, dňa 23.10. 2017 sa zber papiera z dôvodu nepriaznivého počasia nekoná. Pokračovať budeme zajtra. Ďakujeme za porozumenie! 

Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero
. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 2 z 90

2

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 58 hostí