Streda, Júl 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Víťazi celoročnej súťaže Najlepšia trieda školy - žiaci 4.A  a  5.A  pod vedením svojich triednych učiteľov  Mgr. Juríkovej a  Mgr. Palacku boli  za svoju  celoročnú snahu, súťaživosť a plnenie zadaných súťažných úloh odmenení návštevou unikátnej lego výstavy v Bratislave. Prezereli si  viac ako 100 najúžasnejších lego modelov z celej Európy. Prešli sa alejou športových hviezd, špeciálnou zónou Star Wars aj rozprávkovými zátišiami. Navyše sa potešili  aj  sochou Petra Sagana z lego kociek v životnej veľkosti, či modelom najväčšieho muža sveta, kópiou sedemmetrového vozidla Batmobil vybudovaného z 500 000 kociek, alebo 11 metrovým Titanicom vytvoreným v mierke 1:25.

Na vyhradenej ploche sa nachádzala zóna s kockami LEGO, kde si mohli vyskúšať  skladanie a  budovanie veľkých konštrukcií z obrovských kociek, rovnako ako mnoho iných lákadiel. Deti „písali “ a „maľovali“ pomocou kociek a autíčka, ktoré si sami poskladali,  mohli   pretestovať na špeciálne pripravených dráhach alebo skákacích rampách.

Popoludnie strávili na Železnej studničke, kde sa dosýta vyšantili na rôznych atrakciách a prezreli si aj túto zaujímavú lokalitu Bratislavy.

Žiaci touto cestou ďakujú vedeniu školy a RZ za zorganizovanie  financovanie tohto úžasného podujatia.


Každoročne s prichádzajúcim koncom školského roka sa zúčastňujeme BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA na štadióne TJ Lokomotíva Bánov.

Dňa 20.06. 2018 sme vykročili z areálu školy kráčajúc slnkom zaliatou dedinou. Väčšina z nás so zvláštnym zovretím v duši a mlčky. Vo vzduchu bolo cítiť zvláštne temno a zároveň bolestivú blízkosť hviezd.

Šport je skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti, statočnosti, schopnosti pracovať na sebe, schopnosti prekonávať seba samého. Šport trénuje naše telo, ale i psychiku. Vnáša do nášho tela optimizmus a silu. Pri športe sa máme možnosť tešiť z víťazstva, no zároveň sa musíme naučiť prijať porážku a silnejšieho partnera si zobrať ako vzor.

Týmito slovami sme začali BOD, reagujúc na správu, ktorá nám zvestovala tragický odchod nášho bývalého žiaka Janka Bartáka, brata Samka, žiaka VII. A triedy.

Na Janka sme si zaspomínali ako na nášho milého, šikovného, slušného, múdreho žiaka, telom a dušou športovca – futbalistu. Minútou ticha sme prejavili česť tomuto úžasnému mladému mužovi. Všetci žiaci základnej a materskej školy boli vyzvaní odbehnúť pridelenú trasu na JANKOVU POČESŤ. Snažili sme sa prejaviť aspoň slabý lúč útechy pre celú Jankovu rodinu a zvlášť pre brata Samka.

/vložila j.j./ 

Nielen počuť, ale aj vidieť a zažiť... I preto sme sa dnešný slnečný deň rozhodli spríjemniť poznávaním krás nášho okolia.

Vybrali sme si pre Bánovčanov veľmi známe prírodné pamiatky s názvom "Pod hájom" a "Potok Chrenovka". Žiaci 3.B triedy mali radosť nielen z poznávania tohto chráneného vodného toku, ale tešili sa i z jazdy na bicykli, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou dnešného výletu do prírody.

Počas našej cesty sme sa zastavili aj pri kríži sv. Huberta, patróna poľovníkov.

Mať pekný vzťah k prírode nie je samozrejmé. I preto sa snažíme (nielen) v rámci regionálnej výchovy deťom vštepovať úctu a lásku ku všetkému dobrému, čo nám príroda ponúka.

/vložila j.j./ 

Koniec školského roka máme pred dverami a svoju tvorivú činnosť ukončil aj náš LEGO krúžok. Určený bol žiakom 1.-3. ročníka.

Pod vedením Ing. Kristíny Ďurkáčovej sa žiaci stretali pravidelne každý piatok. S radosťou, plní nápadov a očakávaní si osvojovali zručnosti pri stavaní zaujímavých modelov zo života zvierat, techniky, živej a neživej prírody.

Naši malí vedci na krúžku nielenže stavali zaujímavé LEGO modely a hrali sa s nimi, ale predovšetkým sa učili základom vedy a techniky. Vďaka zručnostiam, ktoré si osvojili, získali náskok pred svojimi rovesníkmi.

Ďakujeme pani Ďurkáčovej za vedenie krúžku, za materiálne vybavenie stavebnicami LEGO, ale hlavne za jej ochotu venovať svoj čas žiakom našej školy. Tešíme sa na budúci ročník LEGO krúžku! / vložila j.j.

V kultúrnom dome sa dňa 13. júna 2018 konalo dobrovoľné darcovstvo krvi. Žiaci siedmeho ročníka sa boli pozrieť, ako takýto odber krvi prebieha. Odhodlanie darovať túto vzácnu tekutinu nechýbalo ani našej pani učiteľke Mgr. Peťke Villemovej, ktorá sa stala úspešnou darkyňou.

Niektorým žiakom bolo veľmi ľúto, že ešte nemajú ,,osemnásť“, lebo aj oni túžili darovaním krvi pomôcť tým, ktorí možno zápasia o život.

/vložila j.j./

Každý rok sa tešíme na stretnutie s našimi priateľmi z Bánova na Morave. V pondelok 8.júna 2018 sme cestovali do Česka. Po príchode a srdečnom privítaní sme vytvorili zmiešané družstvá žiakov z ročníkov 5. – 9.. Žiaci pod vedením učiteľov z českého Bánova plnili úlohy tzv. Quest testu - riešili zaujímavé úlohy, ktoré úzko súviseli s históriou obce, ale aj s pozornosťou a samozrejme s vedomosťami. Popoludní chlapci odohrali priateľský turnaj vo futbale, ktorý sa po niekoľkých rokoch skončil našou prehrou 4 : 1. Tak ako je zvykom na záver dievčatá hrali vybíjanú v zmiešaných družstvách. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. / vložila j.j./
 

V piatok 15.06.2018 sme v ŠKD kreslili kriedami na asfalt. Deti vyjadrovali svoju radosť z blížiacich sa letných prázdnin. S radosťou sa so všetkými podelili o svoje predstavy a túžby. Veľmi pekne spolupracovali, tvorili a boli veľmi kreatívne. / vložila j.j./

 

 

Viac článkov...

Stránka 2 z 106

2