Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 14. mája sa v areáli našej školy konalo športovo-relaxačné popoludnie pri príležitosti Svetového dňa rodiny.
Pre našich hostí boli prichystané zábavné rodinné súťaže, futbal /ockovia vs. synovia/, kin-ball /mamičky – deti – pani učiteľky/ i cvičenie jogy spolu so zaujímavým workshopom venovaným starostlivosti o zdravie a krásu.
Veľmi obľúbeným sa stal aj tzv. skrášľovací kútik, kde na všetkých prítomných čakali šikovné kaderníčky a kozmetičky. Veríme, že mnohé mamičky zaujala i prezentácia kozmetiky YR France Nové Zámky, prostredníctvom ktorej iste získali množstvo rád, ako ostať krásnou.
Často navštevované bolo aj detské centrum „Kreativko“, kde naše ratolesti mohli vytvoriť pekný darček pre svojich drahých rodičov. K príjemnej atmosfére iste prispelo i chutné občerstvenie spolu s nápojmi od talentovaných študentov SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie ZŠ s MŠ Bánov a OKS Bánov na toto popoludnie plné radosti a zábavy. Aj vďaka Vám sme sa v priestoroch našej školy všetci zišli ako jedna veľká rodina.
Nesmierne si ceníme každý prejav pomoci, všetku ochotu a štedrosť, ktorú nám preukázali mnohí ľudia dobrého srdca pri príprave tohto milého podujatia. ĎAKUJEME!    
/ vložila j.j./

Z príležitosti 72. výročia oslobodenia obce Bánov sa zúčastnili naši žiaci pod vedením svojich pedagógov Pietneho aktu kladenia vencov ", ktorý sa uskutočnil  na miestnom cintoríne pri Pamätníku padlých občanov v I. a II. svetovej vojne. Slávnosť otvorili žiaci ZŠ s MŠ prednesenou básňou, nasledovali príhovory pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej, pána farára Mons.doc. Dušana Argaláša  a kpt. Mgr. Petra Dragíjskeho. Samotné kladenie vencov bolo prevedené vojakmi 12. mechanizovaného práporu OS SR Nitra. Počas tónov štátnej hymny zazneli výstrely vojenských  sálv, ktoré umocnili slávnostnú atmosféru podujatia.  / foto M. Klobučník/

Dňa 25.apríla 2017 sa naši siedmaci Vanda Procházková a Samuel Remiaš zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v Nových Zámkoch. Každým rokom sú kladené náročnejšie požiadavky na žiakov, čo sa týka hodnotenia vedomostí. No napriek tomu sa naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi a Vanda získala krásne 4. miesto a Samuel 6. miesto z 33 zúčastnených žiakov z rôznych základných škôl z okresu.
Trošku nám je ľúto, že sme sa neumiestnili na vyššej priečke, nakoľko Vandu delil len jeden bod od prvenstva. Našim žiakom srdečne gratulujeme! / vložila j.j./

Uplynulý týždeň prebiehal v priestoroch našej školy Deň otvorených dverí. Naši hostia z radov rodičov, starých rodičov i priateľov školy tak mali možnosť nahliadnuť do priebehu vyučovania.
Účasť bola naozaj bohatá. Ďakujeme za Váš čas i záujem o dianie na škole, ktorá sa Vašim deťom snaží dávať to najlepšie, čo má.
/ vložila j.j. /

Dňa 04. 05. 2017 sme prežili v III. A zaujímavú hodinu slovenského jazyka. Bola to vlastne vyučovacia hodina? Celou hodinou sa niesla detská hra – „Hop!, Ostrov, Spievanková skrývačka“. Tretiaci stratili reč, keď ich pani učiteľka vtiahla do rozprávky o malom bocianovi. Prostredníctvom bocianieho mláďatka poukázala na ľudské vlastnosti detí. Uviedla ich do učiva o prídavných menách a učiva o slovách s opačným významom. Vhodnými interaktívnymi cvičeniami precvičovala podstatné mená, prídavné mená a ich vzájomné spojenie. Deti zaujala úloha, kde k fotografii spolužiaka museli vymýšľať vhodné prídavné meno, resp. vlastnosť, ktorá ho vystihuje. Dozvedeli sa, čo je elektrický úhor a kde žije. Svojou aktivitou a správaním žiaci prispeli k bezproblémovému priebehu vyučovacej hodiny. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Uhríkovej. / vložila j.j./

Dňa 28.apríla sa na našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska 2017.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravovali a za klavírneho doprovodu pánom učiteľom hudobnej výchovy PhDr. Ondrejom Pavlem podali svoj najlepší spevácky výkon. Porota mala neľahkú úlohu, no napokon rozhodla nasledovne:
I. kategória /žiaci 1. - 3. ročníka/
1. miesto Zoja Mančušková /3.A trieda/
2. miesto Rebecca Lilien Dibuszová /2.A trieda/
Alexandra Karvouniari /3.B trieda/
3. miesto Jakub Žilčai /1.A trieda/
II. kategória /žiaci 4. - 6. ročníka/
1. miesto Bibiána Šimuneková /5.A trieda/
2. miesto Alica Ščevlíková /4.B trieda/
3. miesto Šarlota Čisárová /4.A trieda/
Matúš Ferko /5.A trieda/
III. kategória / žiaci 7. - 9. ročníka/
1. miesto Vanda Procházková /7.A trieda/
Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme!
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojej kategórii sa zúčastnia okresného kola súťaže v Nových Zámkoch dňa 18. mája 2017. Všetkým držíme palce a veríme, že našu školu budú čo najlepšie reprezentovať.   / vložila j.j./   

Viac článkov...

Stránka 10 z 90

10

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 37 hostí