Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V uplynulých dňoch sa naši žiaci zúčastnili zaujímavého a poučného podujatia, ktoré zorganizovala Obecná knižnica Bánov - pán Miroslav Klobučník,  v spolupráci s Obecným úradom Bánov. Uskutočnil sa vedomostný kvíz z monografie obce Bánov. Prítomná bola aj pani PhDr. Jarmila Bátovská, autorka monografie. Súťažili 4 družstvá: žiaci  Základnej školy, zamestnanci ZŠ s MŠ Bánov, zamestnanci Obecného úradu a  členky Klubu dôchodcov v Bánove. Počas prestávky prezentovali svoju činnosť študenti  SOŠ Hotelových služieb a obchodu Nové Zámky a SOŠ Gastronómie a služieb zo Šurian, ktorí pripravili  pre prítomných chutné pohostenie a predviedli svoju šikovnosť a kreativitu. Súťažné družsto našich žiakov získalo krásne 1. miesto. Ďakujeme organizátorom za krásne a zaujímavé podujatie,  z ktorého žiaci načerpali nové poznatky a vedomosti o histórii našej obce.

 

 

POZVÁNKA pre všetkých žiakov a rodičov, ktorí sú priateľmi histórie, kultúry a prírody.
Prichádza jar a s ňou spojené aktivity na čerstvom vzduchu v spoločnosti rodiny, priateľov a známych.
ZŠ s MŠ Bánov Vás srdečne pozýva na jednodňový poznávací výlet: RAJECKÁ LESNÁ – ČIČMANY, ktorý sa uskutoční 23.03. 2019. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom žiaka u Mgr. K. Ondruškovej do 13.03.2019 .Cena 13,00 € .
Tešíme sa na milé stretnutie a pekný deň strávený s Vami. / vložila j.j./

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Dňa 21. februára 2019 sa na ZŠ SNP Šurany, uskutočnilo obvodné kolo tejto recitačnej súťaže .V silnej konkurencii sa darilo aj našim žiakom.
V I. kategórii sa na peknom 3.mieste umiestnila Rebecca Lilien Dibuszová zo 4.A v prednese poézie. Našu školu ďalej reprezentovali žiaci v prednese prózy: Tobias Ikrényi zo 4.B, Zuzana Šebová z 5.A a Zuzana Ďatková zo 7.A triedy. V prednese poézie: Peter Mráz z 8.A triedy. Víťazke srdečne gratulujeme a veľké poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným žiakom. / vložila j.j./

 

 

V pondelok 18.02.2019 sme mali v ŠKD Deň účesu. Dievčatá tu mohli povoliť uzdu svojej fantázie vo vymýšľaní rôznych účesov. Boli veľmi kreatívne a nikto sa veru nedal zahanbiť. Spoločne si zhodnotili svoje účesy. V stredu nám mamička p. Martina Žilinská spríjemnila popoludnie a priniesla palacinky, ktoré sme si naplnili. Deťom veľmi chutili mňam...Ďakujeme. Na záver týždňa z ŠKD sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Každá maska bola odmenená sladkosťou, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. / vložila j.j./

 

19. február patril na našej škole prvákom. Ráno sme v priestoroch budovy vítali prvákov v doprovode svojich rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na vyučovaciu hodinu do prvých tried.
V I. A triede vítala svojich žiakov Mgr. Jana Juríková, s ktorou sa preniesli do sveta rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom, vedomosti nad hlúposťami a pravidlá kamarátstva nad detskou sebeckosťou.
Pani učiteľka previedla svojich žiakov čítaním, písaním, kreatívnym utvrdzovaním hlásky „d“ v rozprávke O medovníkovom domčeku. Žiaci s napätím očakávali jednotlivé úlohy. Pracovali aktívne a disciplinovane.
Otvorená hodina v 1.B triede pod vedením Mgr. Diany Žilčaiovej prebehla v pokojnej pracovnej atmosfére. Prváci svojim blízkym ukázali ako pekne vedia čítať a písať, pracovať s interaktívnou tabuľou, pracovať v skupinách, ale aj spievať, či vyhľadávať písmenká... Celá hodina predstavovala jeden týždeň, počas ktorého žiaci každý deň plnili zaujímavé aktivity a takto tiež ukázali, že dokonale ovládajú následnosť dní v týždni.
Bezprostredný citlivý prístup triednych pani učiteliek a disciplinované správanie žiakov umocnili pozitívnu emóciu, ktorú si každý zúčastnený odnášal z týchto otvorených hodín.
Ďakujeme, pani učiteľky!
Ďakujeme, milí naši rodičia!
Ďakujeme, kamaráti prváci! / vložila j.j./

 

Tak, ako býva zvykom, aj tento rok sa na našej škole uskutočnil karneval. Už od rána bolo veselo, keď si do lavíc namiesto žiakov, zasadli princezné, bojovníci, indiáni, kostlivci, mačičky, množstvo seriálových a komiksových postavičiek a naše  triedy sa zapĺňali hlavne smiechom a dobrou náladou. V tento deň prebiehalo učenie v maskách. Navštívil nás aj  náš Klaun Ady, ktorý všetkých roztancoval a najma pobavil. V maskách prišli aj pani učiteľky.

Viac článkov...

Stránka 10 z 127

10