Streda, Január 23, 2019
image image
Pozvánka   Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy). Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Žiaci tretieho ročníka si pekný piatkový deň užili  a spolu s pani učiteľkami si nasadili prilby, skontrolovali bicykle  a vyrazili "Na kolesách za poznaním" v rámci Európskeho týždňa športu. Bezpečne sa presunuli na bánovskú Sihoť, kde pozorovali zaujímavosti v prírode na prelome leta a jesene. Výlet sa vydaril a žiaci sa plní zážitkov a nových poznatkov bezpečne vrátili do školy. Svoje dojmy a nové informácie veľmi pekne spracovali na hodinách slovenského jazyka, vlastivedy a aj výtvarnej výchovy. Žiaci na záver vyjadrili želanie, aby si takýto aktívny výlet zopakovali. Určite využijeme ešte pekné školské dni na podobné tematické a zážitkové výlety za poznaním. Pomyselnú štafetu "Na kolesách za poznaním" podávame ďalej ostatným triedam. 

 V apríli 2018 sme predložili Nitrianskej komunitnej nadácii projekt pod názvom Náučný chodník. Naším zámerom bolo vzbudiť u žiakov záujem o prírodu prostredníctvom zážitkového učenia. Chceli sme u žiakov posilniť praktické zručnosti, aby sa aktívne podieľali na výsadbe okrasných drevín a bylín v areáli našej školy – v priestoroch školského parku.

V júni sme sa dozvedeli radostnú správu, že náš projekt bol úspešný a pustili sme sa do práce.
V prvej fáze sme sa zamerali na prípravu podložia pre chodník. Vo veľkej miere nám pomohli rodičia žiakov a samotní naši ôsmaci a deviataci. Vysypaním drveného kameniva a jeho následnou úpravou sme ukončili túto prvú fázu projektu.
Súbežne s projektom sme rozbehli výstavbu školského altánku, s cieľom posilniť praktické vyučovanie prírodovedných, technických i humanitných predmetov.
V druhej fáze projektu sme zmapovali rastlinstvo a živočíšstvo školského parku a pripravili návrhy edukatívnych náučných tabúľ. So samotnou drevenou konštrukciou a jej osadením nám pomohol stolár a pán školník, s grafickým návrhom bývalá žiačka našej školy.
V tretej fáze sme riešili samotnú výsadbu jednotlivých druhov rastlín so záhradkármi. Prihliadali sme na jednotlivé požiadavky samotných rastlín pre ich zdravý vývin. V tejto fáze nám boli najviac nápomocní žiaci v spolupráci s pánom školníkom.
Štvrtou fázou je samotná realizácia vyučovacích hodín prvouky, prírodovedy, biológie, techniky … v našom nádhernom školskom parku.
Veríme, že aj týmto projektom sme začali v mladej generácii formovať vzťah k manuálnym činnostiam a praktickým zručnostiam. Vlastnou prácou sme aplikovali teoretické vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy.
Stromy v školskom parku si pamätajú našich starých i prastarých rodičov, pamätajú si hodiny a hodiny pracovného vyučovania, pestovateľských prác, technických prác …, kde žiaci trávili oveľa viac času z vyučovania ako dnešná generácia.
Nezabudnime, že raz si budú pamätať aj nás!!!
Naše veľké ďakujem patrí všetkým žiakom školy, ktorí prispeli svojou prácou pri samotnej realizácii projektu, RZ pri ZŠ s MŠ Bánov, pánovi školníkovi i samotným rodičom.
Menovite spomeniem aspoň niektorých: páni B. Hodrušský, R. Ščevlík, I. Klučka, R. Kramár, P. Remiáš, A. Janič, I. Villem, bývalá žiačka našej školy B. Rácková, žiak VIII. A Dávid Guláš a za sponzorský dar v podobe tujovej aleji ďakujeme pánovi Lorincovi.

Ďakujeme!!!


Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Strecha pre Váš nápad. / vložila j.j./
 

 

Dnes  sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert za účasti mladého a talentovaného speváka Petra Bažíka. Atmosféra koncertu bola umocnená tým, že sa konal vonku, v našom prekrásnom areáli. Okrem krásnych tónov Petrových piesní si žiaci vypočuli i poučné a zaujímavé slovné vstupy. Koncert sa uskutočnil za finančnej podpory  Slovenského ochranného zväzu autorského. Ďakujeme za pekný zážitok !
 

 

Začiatok roka sa nám opäť začal veľmi príjemne. Pani vychovávateľky privítali nových prváčikov. Hneď od začiatku sme sa skamarátili. V ŠKD sa snažíme spolupracovať a utužovať vzájomné vzťahy. Radi sa učíme nové veci, tvoríme a zabávame sa... Na úvod sme sa zabavili a pohrali s novými stavebnicami. Nápadov bolo neúrekom a výsledky boli veľmi kreatívne .../ vložila j.j./

 

                                                   

Školský rok sa začal a s ním sa zvýšil pohyb našich žiakov na cestných  komunikáciách. Snažíme sa naučiť deti čo najbezpečnejšiemu pohybu na bicykloch či kolobežkách. Za týmto účelom sme hneď v prvých dňoch školského roka navštívili Detské dopravné ihrisko v Galante, kde si žiaci 2. a 3. ročníka vyskúšali v praxi správny a bezpečný pohyb po ceste. Pre žiakov to bolo nielen poučné ale aj nesmierne zábavné. S veľkou radosťou ich pani učiteľky sledovali, ako sa zodpovedne riadia dopravnými značkami, ako zvládajú pohyb cez kruhový objazd, ako správne dodržujú maximálnu povolenú rýchlosť. Na záver si  pozreli zábavné ale zároveň poučné video o chlapcovi, ktorý pravidlám cestnej premávky nerozumel a oni ho opravovali. Žiaci sa plní zážitkov vrátili do školy, kde sa so svojimi pani učiteľkami porozprávali o tom, čo všetko si odniesli z tohto zaujímavého a zábavného dopoludnia.

Školský rok 2018/2019 sme dnes na našej škole otvorili za prítomnosti žiakov, pedagógov a rodičov . Slávnostnú atmosféru umocnila aj prítomnosť vzácnych hostí, pani starostky PhDr. Heleny Juríkovej,  pána farára PaedDr. Petra Čieška,  predsedníčky RZ Ing. Jany Ščevlíkovej a iných.  Pani riaditeľka Mgr. D. Slížová a pani zástupkyňa Mgr. K. Poláčeková privítali žiakov, predstavili pedagógov a zaželali všetkým šťastné a úspešné vykročenie do nového školského roka. Zvlášť srdečne privítali aj tých, ktorí dnes prvý krát zavítali do našej školy, našich prváčikov. Veľa úspechov zaželali žiakom i prítomní hostia. Nuž, vykročme do nového školského roka s elánom, úsmevom a radosťou. Nech všetkým prinesie veľa nových vedomostí, zážitkov a radosti z dobre vykonanej práce!

 

Viac článkov...

Stránka 10 z 116

10