Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Hoci by sa podľa názvu mohlo zdať, že hovoríme o peniazoch, pod "miliónom" sa skrýva niečo oveľa cennejšie, ako sú peniaze. Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu a krásnou prechádzkou po zaujímavých častiach našej malebnej obce sme sa spoločne snažili počas doobedia spraviť milión krokov. Našu vychádzku sme začali návštevou nášho kostola, kde sme si mohli pozrieť výstavu z darov a plodov jesene, ktorá sa každoročne koná počas hodových slávností obce Bánov. Do tohtoročnej výstavy sa svojou tvorivou činnosťou zapojila aj naša škola. Naša prechádzka pokračovala k miestnej pekárni, kde si žiaci mohli zakúpiť chutné koláčiky či iné vynikajúce výrobky. Po posilnení sme sa vydali do športového areálu. Rôznymi  loptovými hrami, naháňačkami, či len oddychom v slnečných lúčoch babieho leta sme si spestrili našu okružnú cestu po obci. Po návrate do školy nás milo prekvapil pohľad na krokomer. Každý žiak na ročníkoch 1. až 4. urobil v priemere 6500 krokov (a to sme nenarátali naháňačky po ihrisku :o)) a žiaci na ročníkoch 5. až 9. dokonca 8000 krokov. Po zrátaní sme sa zastavili na úctihodnom čísle 1 450 000 krokov. Za fantastický výkon patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka a tešíme sa na budúci rok...  Čo myslíte, bude problém prekonať hranicu 2 milióny? Necháme sa prekvapiť....

Riaditeľka ZŠ Mgr. Denisa Slížová a výbor RZ Vás pozývajú na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.10. 2017 o 16.30 hodine v budove školy.

Všetci vyučujúci sa tešia na Vašu účasť!

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2018.


Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2018!


Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2018!


SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2018.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2018!

1. kolo prijímacích skúšok : 14.5.2018, 17.5.2018!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 19.6.2018! / vložila j.j./
 

Milí žiaci,

prázdniny plné krásnych zážitkov sú minulosťou a vás čaká nový školský rok 2017/2018. Stretneme sa v pondelok - 4. septembra  2017, ráno o 8:00 hod. v areáli školy, prispôsobíme sa počasiu, takže asi na dolnej chodbe.
Čakajú na Vás čistučké, vyzdobené triedy, učebne, chodby, ale hlavne pani učiteľky, aj páni učitelia a všetci pracovníci školy. Tak všetkým šťastné a úspešné vykročenie a veľa síl a elánu do práce! 

Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka !

 Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2017 o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ.   / vložila j.j./


 

V školskom roku 2017/2018 budú naši prváci potrebovať nasledovné pomôcky:
• hygienické vrecko - toaletný papier ( odbalený ), tekuté mydlo, plastový pohár, 2 ks hyg. vreckoviek, uteráčik
• úbor na telesnú výchovu -biele tričko, teplákový úbor, „kraťase“, ponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)
• prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
• pomôcky na výtvarnú výchovu
anilínové farby + temperové farby + paleta
štetec plochý č. 12,8,6, štetec okrúhly č. 6
pohár na vodu na VV (pevný, nie kelímok z jogurtu)
igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko
plastelínu (+ mikroténový sáčok )
2 handričky ( na štetce a na lavicu )
voskovky
farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci)
nožnice (kvalitné)
tyčinkové lepidlo (odporúčame Pritt),
čierny tuš +pierko
výkresy A4 - 20 kusov
výkresy A3 - 20 kusov
náčrtník alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo
1 ks krepový papier ľubovoľnej farby
Pomôcky na výtvarnú výchovu budú mať žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach. Všetky pomôcky /aj v peračníku/ musia byť podpísané, alebo inak označené, aby si ich dieťa poznalo!
Peračník  : farbičky - 12 kusov
ceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 kusy
strúhadlo, gumu
• zošity zošit č. 511 - 3 ks / s pomocnými linajkami  /(Diktáty, Písanie, Cvičná písanka)
zošit č. 5110 /štvorčekový/ - 1 ks /Mat/
zošit č. 510 - 2 ks /malý čistý - PVO, RGV/
zošit č. 644 - 1 ks (slovníček)
zošit č. 420 - 1ks /veľký na prípravné cviky/
Počty zošitov sú len pre začiatok, postupne, keď sa vypíšu, budete ich dopĺňať.
/ vložila j.j./

 

 Zošity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ks - zošit č. 512

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ks - zošit č. 523

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. 510

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. M51 / notový/

Na zošity napísať len meno a triedu II. A, obaliť!

 

 

 

 

 

 

 

Slovníček na domáce úlohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trojuholníkové pravítko s ryskou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné potreby

Tvrdé výkresy netreba, máme z minulého roka ( v prípade potreby doplníme počas šk. roka)

kancelárske papiere – ľubovoľné množstvo. sada farebných papierov,

 

 

 

 

anilínové farby, temperové farby, paleta, ploché štetce / č.6,8,12/, fixky, tuš,

 

 

plastelína (aj igelitové vrecko  na použitú plastelínu) , nožnice, voskovky lepidlo /tyčinkové/, nádoba na vodu, obrus, zásterka/staré

 

 

veľké tričko môže byť/, handrička.

 

 

 

 

 

 

 

Telesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

tepláky, kraťasy, biele tričko, mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, dievčatá gumičku

 

 

Peračník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero / nie guličkové ale atramentové /, 2 ks ceruzka č. 2, strúhadlo, guma, farbičky

 

 

 

 

Hygienické potreby

 

 

 

 

 

 

 

 

uterák s uškom, toaletný papier 3 ks, hygienické vreckovky 5ks

Všetky potreby a úbor podpísať, deti si ich nepoznajú!!!

 

 

 

Viac článkov...

Stránka 10 z 95

10

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 22 hostí