Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V piatok 10.3. 2017 sme si popoludnie v ŠKD spríjemnili poučnou prezentáciou na tému „Rasizmus“.
Spoločne sme si vysvetlili, koho označujeme ako rasistu a zhodli sme sa na tom, že ak by iba biela farba pleti bola tou správnou, tak by nikto nehľadal Nema, lebo je oranžový, nikto by sa nechcel kamarátiť so Shrekom, lebo je zelený, nikto by nepomohol Šmolkom, lebo sú modrí...a tiež sme sa zoznámili s mnohými svetoznámymi spevákmi či športovcami, ktorí sú inej farby pleti. Deťom sa prezentácia veľmi páčila, aktívne sa zapájali do rozhovoru a nadšene komentovali jednotlivé obrázky, ktoré sa im tak trošku úsmevnou formou snažili vysvetliť, že je úplne jedno, akú máme farbu pleti, pretože záleží iba na tom, aké máme srdiečko a všetci by sme mali kamaráti.     / vložila j.j./

 

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 5. apríla 2017 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 20. apríla 2017 v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačku. / vložila j.j./

Po návšteve knižnice Michala Matunáka sme sa presunuli do Mestského Múzea Šurany - synagógy, kde sme si prišli rozšíriť vedomosti o našom regióne. Po poučnej úvodnej prednáške sme si mali možnosť prezrieť krásne muzeálne exponáty, ktoré žiakov naozaj zaujali: archeologické, historické a etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti , archeologické nálezy z lokality Zámeček, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov, keramiku, ľudový odev...
Svoje nové poznatky budú môcť žiaci využiť na hodinách regionálnej výchovy a vo vyšších ročníkoch aj na hodinách dejepisu. / vložila .j./
 

Dňa 8. marca naši štvrtáci pri príležitosti Marca - mesiaca knihy navštívili mestskú knižnicu Michala Matunáka v Šuranoch. Príjemná pani knihovníčka si pre žiakov pripravila rôzne aktivity, ktoré tematicky venovala obľúbenej literárnej postavičke medveďovi - medvedíkovi, mackovi - brumkovi...

Predstavila deťom knižky o medveďoch, viedla s nimi rozhovor o obľúbených plyšových hračkách, mackoch. Potom im pútavo prečítala netradičnú ruskú ľudovú rozprávku o Máši a medveďovi. Žiaci si tiež vyskúšali rozprávku zahrať, čo nebolo až také jednoduché, ale napokon to zvládli na jednotku. V závere upriamila pozornosť na medveďov v prírode. Počas rozhovoru s deťmi i pomocou encyklopédií zisťovali, aké druhy medveďov existujú, čím sú typické, aký majú spôsob života.

Hodinka v knižnici ubehla veľmi rýchlo. Chceme sa veľmi pekne poďakovať pani Kurucovej za zábavné a zároveň poučné dopoludnie, ktoré si, dúfame, v budúcnosti ešte zopakujeme../ vložila j.j./

V stredu 1. marca sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili výchovného koncertu „Buďme ľudia“. Koncert riešil náročnú tému ľudských práv. Neslobodu, totalitu či vykorisťovanie vnímajú naši žiaci ako pojmy z hodín občianskej náuky či dejepisu. Výchovný koncert bol vlastne netradičná vyučovacia hodina, ktorá u každého vyprodukovala zamyslenie. Žiaci ocenili spracovanie témy ľudských práv cez historické súvislosti a pozitívne hodnotili výber piesní a ich hudobné prevedenie a spev. Celým koncertom sa niesla myšlienka „Správaj sa k iným tak, ako si želáš, aby sa oni správali k tebe“. / vložila j.j./

Dňa 2. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Predviedli svoje recitačné umenie a svojim vystúpením presvedčili odbornú porotu o svojom talente a šikovnosti, pretože obdržali štyri ocenenia.

Nicolas Chlepko, 3.B  - 1. miesto v prednese poézie
Vanda Procházková, 7.A   - 1. miesto v prednese poézie
Adam Mihaľov, 7.A - 2. miesto v prednese prózy
Zuzana Ďatková, 5.A  - 3. miesto v prednese prózy.
Súťažiacich pripravovali pani učiteľky Poláčeková, Procházková a Juríková.
Víťazi, ktorí sa umiestnili a prvých miestach postupujú do okresného kola a budú našu školu reprezentovať dňa 29.3.2017 na okresnom kole  v Nových Zámkoch.
Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola. 

Deti odmalička vnímajú prostredie, v ktorom vyrastajú , žijú so svojimi rodinami, chodia do školy, stretávajú sa s kamarátmi. Niekedy nás prekvapia svojou všímavosťou. Prostredie, kde dieťa vyrastá, ho poznačí. Žiaci primárneho vzdelávanie našej školy sa učia o svojej obci v predmete regionálna výchova, ktorá ich vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci, regiónu, vlasti , je to výchova k národnému povedomiu a občianskej súdržnosti. Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi, spoluobčanmi. V rámci spomínaného predmetu žiaci 3.A a 3.B triedy s radosťou privítali, že počas vyučovacej hodiny nesedeli v škole, ale navštívili Obecný úrad v našej obci, kde ich prijal prednosta obce Mgr. Peter Rácek . Oboznámil ich o histórii obce, územnom členení, o riadení obce, práci starostky i pracovníkov obecného úradu, poslancov. Ukázal im symboly obce, erb, pečať a vlajku , ktoré si deti s veľkým záujmom prezreli. Taktiež sa im veľmi páčili pamätné knihy obce. Na záver milého stretnutia sa oboznámili, ako funguje kamerový systém v obci. Ďakujeme pánovi prednostovi za milé prijatie a čas, ktorý nám venoval.

Viac článkov...

Stránka 10 z 84

10